Tėveliai, būkit sveiki, stiprūs ir laimingi!

Nors kalendoriuje Tėvo diena pažymėta tokiu pat ryškumu, kaip ir Motinos, bet ši šventė minima daug kukliau. Vis pasvarstoma, kodėl į šešėlį nustumtas vienas iš šeimos ramsčių, nors jo vaidmuo vaikų auklėjime yra neabejotinas ir ypač svarbus. Tačiau tikriausiai viskas priklauso nuo noro ir pasiryžimo. O šito kaip tik ir nestokoja neseniai įsikūrusi Užuguosčio kaimo bendruomenė „Radasta“, surengusi šventę mamoms, nepamiršusi ir tėčių. Tiesa, jų į pamaldas parapijos bažnyčioje susirinko negausiai, bet kiekvienam skirtas bendruomenės dėmesys ir sveikinimai tikrai paliko nepamirštamą įspūdį. Gražius žodžius, jaudinančias eiles tėveliams dovanojo mažieji Užuguosčio skaitovai, skambias dainas ir melodijas – Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojai. Visi tėčiai, jauni ir pagyvenę, išeidami išsinešė ne tik gerus įspūdžius, bet ir jiems skirtus bendruomenės atvirukus su širdį užgaunančiais žodžiais: „Tėveli, būki sveikas, stiprus ir laimingas. Idealo Tavy neieškojau, dėkoju Tau vien už tai, kad buvai ir esi, kad išmokei „stovėti ant kojų“ ir visad pirmas ranką tiesi, kad Tavieji namai tapo mano vaikystės lopšiu, kad buvai man pavyzdžiu, kaip išlikti žmogum tarp žmonių“. Kuklūs ir tylūs buvo dėmesio centre atsidūrę vyriškiai, bet jų akyse švietė dėkingumas ir graudesys – kad jų nepamiršo, kad dovanojo jiems didelį džiaugsmą ir laimę gražios šventės dieną.

Taip pat skaitykite