Prienų istorija atgimsta. Pilies gatvėje rastos galimai XVI amžiaus pamatų liekanos

Vidmantas Venclovas

2023 m. kovą įrengiant nuotekų tinklus Prienuose, Pilies, Sodų ir Kranto gatvių sankryžoje, buvo atkastos pamatų liekanos. Darbai sustabdyti ir iškviesti VšĮ „Architektūros tyrimų centro“ specialistai atlikti archeologinius tyrimus. Tyrimo metu nustatyta, jog galimai atrastos pamatų liekanos gali būti priskiriamos net XVI amžiaus pabaigai būdingiems statiniams.

Galutinių prieš metus vykdyto tyrimo išvadų nebuvo pateikta, bet pažymėta, jog „…neatmetama prielaida, kad pastatas galėjo būti pastatytas ir ankstesniu miesto formavimosi laikotarpiu, t. y. XVI a. pabaiga – XVII a. pradžia. Tokią nuomonę pagrįstų vietinių gyventojų pasakojimai, kad Nemuno kairiojo kranto griūvančiame skardyje būdavo aptinkamos mūrinių pastatų liekanos bei žaliai glazūruoti kokliai, kurie galėtų būti datuojami minėtu laikotarpiu“.

Atlikus tyrimus pamatų liekanos buvo užkastos. Praėjo metai ir visuomenininkų dėka šis įvykis vėl buvo prisimintas. Sužinota, jog archeologinių tyrimų medžiaga buvo pateikta Kultūros paveldo departamentui, kurio ketvirtoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba po svarstymų vienbalsiai nutarė „prašyti Departamento Kultūros paveldo tyrimų valdybos specialistų parengti tarybos akto projektą dėl Prienų dvarvietės, vadinamos Butlerio pilimi, domenų vertybių registre tikslinimo, nustatant archeologinių tyrimų metu aptiktus pamatus šio kultūros paveldo objekto vertingąja savybe“.

Iš archeologinių tyrimų ataskaitos galima daryti prielaidą, jog surastų pamatų liekanų fragmentai gali tęstis Nemuno šlaito link.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje buvo išsakyta mintis, jog „būtų verta šiuos neblogai išlikusius pamatus nustatyti minėto kultūros paveldo objekto vertingąja savybe, nes jie reikšmingi Prienų užstatymo raidos liudininkai“. Balandžio 16 d. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas susitikime su visuomenininkų atstovais išsakė mintį, jog galbūt reikėtų atnaujinti atrastoje pamatų liekanų vietoje archeologinių kasinėjimų darbus, kad būtų sužinota daugiau apie Prienų užstatymo istoriją.

Būtų labai smagu, kad atsakingi savivaldybės administracijos specialistai kartu su krašto istorija besidominčiais visuomenės atstovais surengtų diskusiją apie Prienų istorijos pažinimą ir pateikimą plačiai visuomenei bei panaudotų tai turistų pritraukimui į miestą.

VšĮ „Architektūros tyrimų centro“ nuotraukos

Taip pat skaitykite