Prienuose vyko pilietiškumo pamoka, skirta Antano Lukšos atminimui

Šiais metais Lietuva mini partizano, politinio kalinio, dimisijos kapitono, ilgamečio Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko, Prienų garbės piliečio Antano Lukšos 100-ąsias gimimo metines. Šia proga lapkričio 9 d. Prienų krašto muziejuje vyko netradicinis renginys –-pilietiškumo pamoka. Jos metu buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus darbuotojų parengta paroda „Laikom frontą!”.

Parodą pristatė LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė.

Susirinkusieji į pilietiškumo pamoką iš R. Driaučiūnaitės išgirdo apie Antano Lukšos gyvenimo istoriją, jo darbus vardan Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Tėvynę galima mylėti įvairiai: kuriant jai skirtas eiles, dainuojant jai skirtas dainas, skiriant savo darbus jai. Bet aukščiausias meilės tautai laipsnis – kovoti už jos laisvę, kentėti ir nepasiduoti.

Mokiniai iš pirmų lūpų išgirdo, pajautė, pamatė ir sužinojo apie tikrą savo krašto patriotą, partizaną, neeilinę Lietuvos asmenybę.

,,Antanas Lukša ir visa jo šeima buvo patriotai, supratę, ką reiškia žmogui ir tautai laisvė, būtent todėl jis ir jo broliai tapo partizanais. Tragiškas Antano šeimos gyvenimas, brolių žūtys, jo mamai tekusi kančia, nepalaužė šio kovotojo dvasios. Nepalaužė jo ir Sibiro lageriai. Visą savo gyvenimą jis tęsė darbus vardan Lietuvos“, – pilietiškumo valandėlės metu kalbėjo R.Driaučiūnaitė.Viename iš parodos stendų yra Antano Lukšos asmenybę atskleidžianti citata:

Lageryje liko jaunystės metai, buvo palaužta sveikata, teko iškentėti didžiausią pažeminimą ir panieką, kančias ir nuovargį, tačiau mieliau atsimenu tas dienas, kai susipažinau su įvairių tautybių kaliniais, kurie nepasidavė smurtui ir kovojo, atrodytų, visai neįmanomomis sąlygomis…

Buvo be galo jautru ir įdomu išgirsti A. Lukšos dukros Dalios Lukšaitės – Maciukevičienės prisiminimus apie savo tėvelį, pamatyti istorinius dokumentus, liudijančius apie šio iškilaus žmogaus gyvenimo kelią.

,,Tik savosios tautos istorijos pažinimas suteikia galimybę tapti labiau išprususiu ir laisvu, o reikalui esant ir apginti žmogiškąsias vertybes. Džiugu, kad Lietuvos valstybės nepriklausomybės istorija svarbi, kad ja domisi dabarties jaunoji karta“, – sakė D.Lukšaitė- Maciukevičienė.

Renginyje dalyvavo Balbieriškio pagrindinės mokyklos ir Žiburio gimnazijos moksleiviai ir istorijos mokytojai, Prienų krašto žmonės.

,,Tai gyva pilietiškumo pamoka, mokanti suprasti, ką reiškia Lietuvos himno žodžiai ,,Vardan tos Lietuvos…”, – sakė Balbieriškio pagrindinės mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Jolita Staselienė.

Taip pat skaitykite