Naujosios kadencijos Taryboje jėgų balansas susvyravo – opozicija susiformavo be konservatorių ir liberalsąjūdiečio

Vacys Staknys

Balandžio 30 d. į antrąjį naujosios kadencijos Prienų rajono Savivaldybės tarybos posėdį susirinkę 23 nariai apsvarstė 37 klausimus.

Tiesa, pradžioje Tarybos nariai formavo komitetus ir komisijas.

Po septynių frakcijų susiformavimo („Nepriklausomų kandidatų”, Jungtinės, „Už kaimo plėtrą”, „Naujo kelio”, LSDP, „Prienų krašto”, „Tvarkos ir teisingumo”) Tarybos narė Loreta Jakinevičienė pranešė, jog „Nepriklausomų kandidatų”, „Už kaimo plėtrą” ir „Tvarkos ir teisingumo” frakcijų nariai susibūrė į opoziciją.

Frakcija „Naujas kelias” (G. Bartulis, M. Kleizienė, J. Krikštolaitis), pasak J. Krikštolaičio, renkasi neutralumo poziciją. Paklaustas, ar tai reiškia, kad įvyko skilimas penkių partijų dvyliktuke, kurie dar prieš rinkimus garsiai paskelbė, jog visada laikysis kartu, atsakė, kad taip nėra. Tiesa, balsavimai ir sprendimai rodo, kad realiai priešrinkiminio „dvyliktuko” jau nebėra.

Taryba slaptu balsavimu paskyrė savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rimą Zablackienę, kurios kandidatūrą palaikė 15 Tarybos narių.

Pirma rimtesnė diskusija įsiplieskė nustatant paskirtajai administracijos direktoriaus pavaduotojai priedą prie atlyginimo.

Tarybos narė L. Jakinevičienė pasiūlė neskirti administracijos direktoriaus pavaduotojui iškart 50 % priedo prie atlyginimo, nes biudžetinėse įstaigose atlyginimai buvo mažinami. Anot „tvarkietės”, reikia išmokti neperžengti padorumo ribų.

Meras A. Vaicekauskas paaiškino, jog administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui atlyginimo lygiai nustatomi atsižvelgiant į mero ir mero pavaduotojo atlyginimus, kurie nustatyti Seime priimtame įstatyme.

Tarybos narė A. Bajorienė replikavo, jog absurdas, kai atlyginimus reikia reguliuoti priedais.

Tarybos narys A. Vaidogas priminė, jog kandidatai į minėtas pareigas eina savo noru, todėl reikia pradėti nuo darbų, o ne atlyginimo kėlimo.

Tarybos narys V. Bujanauskas replikavo, jog nereikia skaičiuoti svetimų pinigų, o A. Vaidogas šūktelėjo, jog pinigai ne svetimi, o bendro rajono biudžeto, liaudiškai tariant, visų mūsų.

Vis tik priedas prie atlyginimo R. Zablackienei buvo paskirtas. Už tai balsavo 12 Tarybos narių (į Tarybą išrinkti 25 nariai), 8 buvo prieš, 2 susilaikė.

Vėliau Taryba įtvirtino Seimo nustatytus atlyginimus merui ir mero pavaduotojui.

Svarstant klausimą dėl administracinės komisijos, opozicija pasiūlė į ją įtraukti papildomai dviejų Tarybos narių – A. Vaidogo ir C. Pacevičiaus pavardes, bet dauguma nutarė, jog komisijos narių skaičius nebus didinamas, ir opozicija liko už borto.

Formuojant Tarybos komitetus, prasidėjo politiniai žaidimai, kuriais užsiiminėjo visų frakcijų atstovai. Štai, Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto durys valdančiųjų noru buvo užtrenktos „Nepriklausomų kandidatų” frakcijos nariui A. Vaidogui, užtat „Naujo kelio” frakcijai komitete atstovaus net du nariai – M. Kleizienė ir G. Bartulis.

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas buvo suformuotas be jokių debatų ir jame netgi liko viena laisva vieta.

Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo komitete pretendavo dirbti 6 Tarybos nariai. Už borto liko „tvarkietė” L. Jakinevičienė, nes jos kandidatūros nepalaikė valdančiųjų frakcijų nariai.  L. Jakinevičienė dirbs Bendruomenių ir kaimo reikalų komitete. Galima prognozuoti, jog A. Vaidogas prisijungs prie kolegų Sveikatos ir socialinių reikalų komitete, nes tik čia liko viena vakansija.

Tiesa, valdantieji negalėjo sutrukdyti A. Vaidogui tapti Kontrolės komiteto pirmininku, nes tai opozicijos prerogatyva.

Po komitetų suformavimo ir atstovų į įvairias institucijas patvirtinimo Tarybos nariai ėmėsi kitų klausimų.

Tvirtinant Prienų KKSC paslaugų įkainius, įsiplieskė diskusija tarp pranešėjo ir Tarybos nario A. Vaidogo, kuris tvirtino, kad sprendimo projekte yra netikslumų. Tarybos narė L. Jakinevičienė siūlė į organizacijų sąrašą, kuriame suteikiama 40 % nuolaida už naudojimąsi Prienų KKSC patalpomis, įtraukti ir asociacijas (bendruomenes), bet šis pasiūlymas nebuvo priimtas.

Taryba nutarė, jog komisijai, kuri skirs lėšas pagal programą „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas”, vadovaus mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius.

Į komisiją siūlytas A. Vaidogas nesulaukė palaikymo.

Karštos diskusijos atsinaujino, kai buvo sprendžiamas klausimas dėl ūkinio pastato Želkūnų kaime nuomos. Į šį pastatą pretendavo dvi bendruomenės – „Želkūnų” ir „Vyšniūnų”.

Tiesa, prieš tai Taryba leido „Želkūnų” bendruomenei išnuomoti ir likusias buvusios Želkūnų mokyklos patalpas.

Posėdyje dalyvavę „Želkūnų” bendruomenės atstovai (pirmininkė Sonata Labanauskienė) tvirtino, jog ūkiniame pastate ruošiamasi įrengti šarvojimo salę. „Vyšniūnų” bendruomenės atstovai (pirmininkė Dalia Vertinskienė) posėdyje nedalyvavo, bet jų naudai kalbėjo seniūnas G. Kaminskas, o ir meras A. Vaicekauskas, pristatydamas klausimą, pasakė, jog reikia atsižvelgti į abiejų bendruomenių interesus.

Tarybos posėdžio metu paaiškėjo, jog dėl minėto ūkinio pastato nuomos Tarybos sprendimas buvo priimtas dar 2011 metais, bet „Vyšniūnų” bendruomenė sutarties nepasirašė, todėl sprendimas laikomas anuliuotu.

Vis tik priimti teigiamą sprendimą vienos ar kitos bendruomenės naudai pritrūko balsų. Ūkinis pastatas liko neišnuomotas.

Gana vieningai Taryba pritarė sprendimui skirti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovams 40 % priedus prie atlyginimo.

Pirmasis darbinis Prienų rajono Savivaldybės tarybos posėdis parodė, jog visos kalbos, jog bus dirbama kartu rajono žmonių labui, lieka kalbomis. Taryboje aiškiai nubrėžta linija tarp valdančiųjų ir kitų narių.

Reikia pažymėti, jog aiškiai jaučiasi mero A. Vaicekausko ir A. Vaidogo konfrontacija bei tęsiasi L. Jakinevičienės ir valdančiųjų, ypač „darbietės“ R. Zablackienės, „meilės“ istorija.

Šiame posėdyje abi Tarybos narės leido sau aštrius pasisakymus viena kitos atžvilgiu. Tiesa, daugiau jų tiesioginiai keliai Taryboje nesusikirs, nes R. Zablackienė paskirta administracijos direktoriaus pavaduotoja, o jos vietą kitame Tarybos posėdyje turėtų užimti Audrius Banionis.

Posėdžio pabaigoje opozicijos lyderė L. Jakinevičienė perskaitė du paklausimus.

Pirmajame Tarybos narė klausė, kodėl į Tarybos posėdžio dienotvarkę nebuvo įtrauktas klausimas dėl autobusų maršruto Prienai-Pakuonis-Kaunas, kurio autoriumi buvo Tarybos narys Jonas Vilionis. Pirmajame šios kadencijos posėdyje minėtas klausimas nebuvo įtrauktas į dienotvarkę, nes buvo siūlomas kaip papildomas. Antrajame posėdyje jo vėl nebuvo, nors praeitame posėdyje meras aiškiai pasakė, jog sprendimo projektas bus įtrauktas į darbotvarkę kitąkart.

Antrajame paklausime buvo paprašyta atsakyti, kodėl nebuvo į dienotvarkę įtrauktas klausimas dėl Tarybos sekretoriato etatų didinimo skaičiaus nustatymo, o paskyrimai jau įvyko.

 

Taip pat skaitykite

1 komentaras

  1. DULKĖ

    AČIŪ valdantiesiems už jų „rūpestį“ pakuoniečiais. Esame įskaudinti ir nusivylę savo išrinktaisiais.