Laimutė Jančiukienė
Mero baneris

Rajono švietimo įstaigų vadovai neišgirdo padrąsinančių atsakymų į svarbius klausimus

Rugpjūčio 26 d. rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai išklausė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko pranešimą apie 2011-2012 mokslo metų prioritetus bei turėjo progos betarpiškai užduoti jiems rūpimus klausimus savivaldybės bei administracijos vadovams.
Iš tiesų, R. Zailsko pranešime įvardintus prioritetus pavadinti naujais sudėtinga, nes pozityvus ugdymo procesas visada rėmėsi išlaisvintu kūrybingumu, švietimo įstaigų savarankiškumu ir atsakingumu bei pagrindiniu tikslu – saugioje aplinkoje ugdyti sveikus vaikus.
Šių mokslo metų, pasak R. Zailsko, pagrindinis iššūkis – švietimo kokybė ir nuolatos didėjantys gyvenimo reikalavimai. Ką gi, tai labai svarbi tema, nes šalyje jau garsiai kalbama, kad raštingumo lygis smarkiai kritęs ir šiai problemai išspręsti reikia imtis skubių priemonių.
Bet pirmame po vasaros atostogų vadovų pasitarime daugiau buvo kalbama ne apie ugdymo problemas, nes manoma, kad rajone yra pakankamas pedagogų potencialas sėkmingam darbui šioje srityje, o apie ūkines.
Merui Vytui Bujanauskui ir administracijos direktoriui Algiui Marcinkevičiui, kurie atėjo pasveikinti švietimo įstaigų vadovus ir mokytojus su naujų mokslo metų pradžia, teko atsakyti ne į vieną labai svarbų klausimą. Tiesa, tada neretai skyriaus vedėjo pranešime išvardinti skambūs tikslai byrėjo į šipulius.
Į mokyklų savarankiškumo principą, kuris yra įtvirtintas naujoje švietimo įstatymo redakcijoje, savo pasisakyme apie taupymą iškart ranka numojo A. Marcinkevičius, įstaigų vadovams primindamas, jog 2010 07 01 administracijos direktoriaus įsakymu jie su savivaldybės administracija įpareigoti derinti kiekvienos darbo vietos likimą, o tai reiškia – savarankiškai negali priimti naujo žmogaus, jei ir yra laisva vieta. Administracijos direktorius pabrėžė, jog švietimo įstaigų vadovai ūkiniams darbams atlikti labai vangiai naudojasi viešųjų darbų programa bei neišnaudoja galimybių kai kuriuos darbus patikėti už socialines pašalpas atidirbantiems žmonėms.
Ką gi, gal ir gali žmonės, dalyvaujantys viešųjų darbų programoje, atlikti smulkius ūkinius darbus, bet administracijos vadovo pasiūlymas juos įdarbinti budėtojais mokyklose, kai budėtojas budėjimo metu atsako už visą mokyklos materialinį turtą, neatlaiko kritikos.
Savivaldybė, taupydama lėšas, kurias skiria švietimo įstaigų išlaikymui, dar praeitos Tarybos kadencijos metu panaikino mokyklose budėtojų etatus, bet neįrengė žadėtų signalizacijų sistemų. Tačiau ir šiame susitikime šiuo klausimu nieko paguodžiančio nebuvo išgirsta. Tokio pat likimo sulaukė ir klausimas apie kompiuterių priežiūros specialistus, kurių etatai taip pat buvo panaikinti. Mokyklų atstovų paaiškinimai, jog informacinių technologijų ūkiams įstaigose prižiūrėti reikalingi kvalifikuoti specialistai, o ne bet kas, nesulaukė tinkamo dėmesio.
Nesulaukė aiškaus atsakymo ir tų mokyklų vadovai, kuriems rūpėjo kiauri stogai arba nesibaigiantys renovavimo darbai. Bet visos ūkinės problemos nublanko prieš kol kas neišspręstą pagrindinį klausimą – švietimo įstaigų tinklo pertvarką.
Mokyklų vadovai prašė, kad į darbo komisiją šiuo klausimu būtų įtraukti ir atstovai tų įstaigų, kurias tinklo pertvarka palies daugiausiai. Šį klausimą pavesta sureguliuoti Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkui E. Visockui.
Pirmame naujų mokslo metų ciklo vadovų susitikime buvo aptariami ne tik probleminiai klausimai, bet ir pozityvūs. R. Zailskas pasidžiaugė, jog Prienai dalyvaus antrame iš eilės Comenius Regio projekte.
Projekto „Miestas kaip mokymosi vieta – kur mokymasis yra nuotykis“ partneriais yra Lietuvos ir Rumunijos mokyklos, švietimo centrai ir muziejai. Lietuvai atstovauja Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius su partneriais – Šilavoto pagrindine mokykla, Veiverių T. Žilinsko gimnazija, Švietimo centru ir Krašto muziejumi. Projektas bus vykdomas iki 2013 07 31. Bendras jo biudžetas sudaro 85 780 eurų, Prienų rajono savivaldybės disponuojama dalis siekia 40 780 eurų.
Prienų r. savivaldybės įstaigų, dalyvaujančių šiame projekte, vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
P. S. O problemų švietimo įstaigose tikrai nemažėja, todėl pasiekti brėžiamus Švietimo ir mokslo ministerijos tikslus nebus lengva – tam trukdo ne tik ribotas finansavimas iš savivaldybės biudžeto, bet ir žmogiškasis faktorius.

Taip pat skaitykite