Pakuonyje – darbų pabaigtuvės

Pirmieji, gavę finansavimą projektui, remiamam iš lėšų, skirtų įgyvendinti Vietos plėtros 2009- 2014 m. strategiją, pakuoniškiai jau paskelbė apie darbų pabaigtuves parapijos namuose. Jų atnaujinimu pasirūpino Pakuonio krašto bendruomenė, vadovaujama Aušros Tamošiūnienės. Bendra šio projekto vertė yra daugiau kaip 177 tūkstančiai litų, o rezultatai jau džiugina Pakuonio gyventojus.

Parapijos namus remontuoti ir pritaikyti visuomenės poreikiams pradėjo jaunas ir energingas klebonas Rimas Pilypaitis, kuris pasakoja mielai priėmęs bendruomenės pasiūlymą teikti projektą tolesniam pastato rekonstravimui. Tad rugpjūčio 24-ąją surengtose pabaigtuvių iškilmėse pastatas svečius pasitiko ne tik iš tolo raudonuojančiu nauju stogu, šviesiais langais, bet ir patogiu įvažiavimo takeliu neįgaliesiems, jaukiomis vidaus patalpomis. Garbė nukirpti pabaigtuvių juostelę teko kraštiečiui žemės ūkio ministrui Kazimierui Starkevičiui, pasidžiaugusiam malonia proga aplankyti gimtinę, pasidairyti po gražėjantį Pakuonį. O gerų permainų čia tikrai nemažai, tuo rūpinasi ir seniūnijos šeimininkas Audrius Narvydas, ir sėkmingai besidarbuojanti bendruomenė, ir parapijai vadovaujantis klebonas. Jo dėka gražinama ir Pakuonio bažnyčia, kurioje mielai apsilankė ministras, domėjęsis klebono R. Pilypaičio darbais ir užmojais. Dar viena vieta, labai svarbi miestelio gyventojams – kapinės, galinčios būti pavyzdžiu net ir rajono centrui. Čia seniūnijos rūpesčiu taip pat investuojamos Vietos plėtros 2009 – 2014 m. strategijai įgyvendinti skirtos lėšos: išgrįsti takai, aptverta tvora, įrengtas apšvietimas, pastatytas sanitarinės paskirties namelis. Patogu, gražu ir tvarkinga, tuo išties gali džiaugtis pakuoniškiai, dėl to galima tik pagirti seniūną, aprodžiusį svečiams bebaigiamą įgyvendinti projektą.

Darbai veja darbus, sako bendruomenės pirmininkė A. Tamošiūnienė. Parapijos namai, taip reikalingi vietos gyventojams, dar tikrai ne paskutinis projektas, kurį ji tikisi įgyvendinti Pakuonyje, kur žmonės moka ne tik gražiai švęsti, bet ir vieningai dirbti visų labui.

Taip pat skaitykite