VIRGINIJOS ULINAUSKIENĖS ATMINIMUI

1945–2024

Balandžio 18 dieną į Amžinybę iškeliavo ilgametė Klebiškio pagrindinės mokyklos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Ulinauskienė.

Virginija Ulinauskienė gimė 1945 m. rugsėjo 10 d. Kėdainių rajone. Šeimoje augo penki vaikai – Virginija turėjo keturis jaunesnius brolius. Mokėsi Gudžiūnų vidurinėje mokykloje. 1962 metais pradėjo mokytis Šiaulių pedagoginiame institute, kurį baigusi 1967 m. rugsėjo 1-ąją pradėjo dirbti Prienų rajono Klebiškio septynmetėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. Virginijai teko mokyti vienu metu visas keturias klases.

Dirbdama čia sukūrė šeimą, kartu su vyru Algirdu užaugino keturis vaikus – Aistę, Aloizą, Silviją ir Emiliją. Dukros Aistė ir Silvija pasekė Motinos pėdomis, Aistė tapo bibliotekininke, Silvija – pradinių klasių ir muzikos mokytoja.

Klebiškio septynmetėje, vėliau aštuonmetėje, pagrindinėje mokykloje Virginija Ulinauskienė dirbo iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Ji mokė matematikos, anglų kalbos, muzikos, buvo klasės auklėtoja. Ilgus metus Virginija buvo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Mokytoja buvo griežta, reikli, principinga, darbšti ir rūpestinga. Mylėjo savo darbą ir buvo mokinių bei jų tėvų gerbiama. Buvę jos mokiniai ir auklėtiniai prisimena kartu praleistas valandas ekskursijose, žygiuose, talkose, mokyklos renginiuose.

Klebiškio žmonių prisiminimuose mokytoja išliko kaip tvirtas, principingas, reiklus ir darbštus žmogus, o kartu paprastas ir nuoširdus, turintis stiprią valią ir kantrybę, sugebantis kurti ir puoselėti šiltus santykius su greta buvusiais žmonėmis: mokiniais, jų tėvais, bendradarbiais, kaimynais. Virginija Ulinauskienė pastebėdavo kenčiantį, aplankydavo sergantį, visada surasdavo paguodos žodį, ištiesdavo pagalbos ranką sunkią minutę. Visą gyvenimą ji buvo aktyvus žmogus. Dalyvavo visuose Klebiškio kaimo bendruomenės renginiuose, mėgo poeziją, teatrą, turėjo gražų balsą.

Dėkojame likimui, kad buvome, dirbome kartu. Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame jos vaikams ir anūkams. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Buvusios Klebiškio pagrindinės mokyklos bendruomenė

Taip pat skaitykite