GYVENIMAS nelepino, bet suteikė stiprybės ir patirties

Vilija Čiapaitė

Gyvenimas – trapus, ir kiekvienas poetas savo eilėse gieda himną jam. Laikas nenumaldomai skaičiuoja mėnesius, dienas, akimirkas. Jos brangios ir gražios, nes atneša džiaugsmą, meilę, nuopolius, pakilimus. Tik aštri poeto akis ir jautri siela pamato tas smulkmenas, kurių paprastas mirtingasis nepastebi. Poetas visa tai atspindi eilėse, kurios išsilieja popieriaus lape, o tie lapeliai gražiomis eilėmis sugula į knygą.

Vartydami Stefos Juršienės dešimtąją poezijos knygą suvokiame, jog poetė su gyvenimo pamokomis jau seniai susipažinusi – tą liudija brandžių eilėraščių posmeliai. Ji dalinasi su aplinkiniais žydinčiomis lelijomis, paukščio skrydžiu, apverkia netektis, apdainuoja gyvenimą.

Pasak dešimtosios knygos autorės, „baigiasi vasara, baigiasi net ir daugiau…“ O prakalbinti ir šlovinti brandos altorių eilėmis tai pats didžiausias džiaugsmas. Jau ne vieną knygelę spausdinusi UAB Aipek visada džiugina skaitytojus ir poezijos mylėtojus kukliomis knygelėmis, kaip ir ši – „Prakalbintoji upė“. Kiekvienas eilėraštis, tarsi prigulęs pailsėti prieš didžiulę kelionę, laukia savo skaitytojo, o jų nei daug nei mažai – 103 ir kiekvienas atspindi tai, kas mums svarbu, kas suteikia peno naujoms mintims, naujam gyvenimui.

Poetė prisipažįsta, jog labai myli Gyvenimą, kuris jos nelepino, bet suteikė daug stiprybės ir patirties. O ji didelė ir neapčiuopiama… Be to, pirmoje dalyje aptinkame 33 sonetus, o, kaip St. Juršienė patikino, ketvirtoji dalis – tai duoklė gimtajam Rietavui.

Į renginį susirinko daug poezijos mylėtojų, tų, kurie pažįsta St. Juršienę, kurie kartu dirbo, džiaugėsi kiekviena bendravimo akimirka. O labai didelį indėlį, padedant autorei išleisti šią knygą, įnešė ne vienerius metus su ja bendravusio Anapilin išėjusio Juozo Palionio šeimos artimieji Julija, Edita ir Audrius, įkūrę J. Palionio labdaros ir paramos fondą ir tuo tęsdami tėvelio darbus. „Prakalbintąją upę“ padėjo prakalbinti smuiko garsai ir Roma Ruočkienė, kartu su visais dainuodama dainas autorės branginama ir mylima žemaičių tarme ir kartu su autore bei susirinkusiais užtraukdama puikią lietuvių liaudies dainą. Autorės pasveikinti atvyko Prienų r. savivaldybės administracijos darbuotojai, medikai, sveikuoliai, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas Vladas Buragas su žmona ir daug tų, kurie Stefos Juršienės kūrybos dėka pamilo poeziją.

Taip pat skaitykite