Gerbiamas mokesčių mokėtojau,

Maloniai pranešame, kad, atsižvelgdami į Jūsų lūkesčius gauti kokybiškas konsultacijas bei siekdami užtikrinti efektyvų ir sklandų mokesčių mokėtojų švietimą bei konsultavimą, nuo šių metų spalio 4 dienos konsultacijas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) teiksime vieno langelio principu.

Paklausimus dėl mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymo Jūs galėsite teikti tokiais būdais:
– Telefonu 1882 (skambinant iš užsienio tel. +370 5 2553190, kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams – 8 700 55 882).
– El. būdu, paklausimą pateikus per VMI prie FM interneto svetainę adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10215373 .
– Raštu (paklausimai siunčiami adresu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16 g. 15, LT-01514 Vilnius).

Pažymime, kad apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos nuo šių metų spalio 4 dienos žodžiu teiks tik bendro pobūdžio nemokamą informaciją. Visi pageidaujantys gauti daugiau informacijos mokesčių teisės aktų praktinio taikymo bei mokestinių procedūrų klausimais, gali dalyvauti VMI prie FM organizuojamuose seminaruose. Informaciją apie minėtus seminarus rasite čia.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad visos mokesčių administratoriaus suteiktos konsultacijos ir informacija apie jas bus saugomos, o esant poreikiui galės būti peržiūrimos (perklausomos) ir vertinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Siekiame tapti Jūsų patarėju mokesčių klausimais!

Taip pat skaitykite