• KvitrinaiBirstono_siluma_Logo-536x322  btn-3001

     

     

     

     

Atėjome dirbti – o ne politikuoti!

2021-01-07 Birštono žiema.

Praėjo beveik dveji metai po savivaldos rinkimų ir, akivaizdu, pradedame ruoštis jau kitiems, 2023 metais vyksiantiems, rinkimams.

Pateikiame konkrečią ir aiškią Socialdemokratų frakcijos ir Birštono savivaldybės administracijos informaciją į spaudoje paviešintą, neargumentuotą Tarybos opozicijos kritiką ir apsimestinį birštoniečių „gelbėjimą“.

Eidami į rinkimus socialdemokratai žadėjo: dirbsime vardan Birštono žmonių! Kvietėme ir kviečiame dirbti vieningai, susitelkus, garsinti Birštono vardą ne tik Lietuvoje, bet ir už  jos ribų.

Rėmėme ir remsime gyventojų įsitraukimą į NVO veiklą, į sprendimų priėmimą, skatinsime aktyvesnį gyventojų dalyvavimą svarstant įvairius projektus, kuriant naują Savivaldybės strategiją.

Atsakingai pareiškiame, kad nuosekliai vykdome pažadus rinkėjams ir siekiame, kad birštoniečių gyvenimo kokybė gerėtų, kad būtų teikiamos kokybiškos viešosios paslaugos, savivaldybė tvarkoma pritraukiant ES ir kt. investicinių fondų lėšas.

Dėl 2021 metų biudžeto

Kaip nei vienais metais, šiemet buvo ypač sudėtinga subalansuoti biudžetą – išlaidos drastiškai auga, o pajamų surinkimas mažėja. Reikėtų neužmiršti kokiu laiku gyvename: 2020 metai – karantino ir pandemijos metai. Daugelio įmonių, bendrovių veikla buvo ir vis dar yra sustabdyta, dar ir šiandieną gyvename karantino sąlygomis.

2021 m. Birštono savivaldybės biudžeto projektas pradėtas rengti dar praėjusių metų spalio mėnesį, biudžeto projektas ne vieną kartą buvo tikslinamas, siekiant jį subalansuoti. Atkreiptinas dėmesys, kad biudžeto projekte, atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, numatytos lėšos projektų paraiškų rengimui Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Kaimo plėtros, Lietuvos – Lenkijos tarptautinio bendradarbiavimo programų finansavimui gauti ir šių projektų įgyvendinimui.

Tradiciškai, prasidėjus biudžeto svarstymams, Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė susitiko su visų įstaigų, organizacijų vadovais ir vyriausiais finansininkais, taip pat ir su Tarybos opozicinių frakcijų nariais, tikėdamasi geranoriško pokalbio ir racionalių pasiūlymų formuojant biudžetą.

Tačiau Tarybos opozicija vietoje to, kad ieškotų bendrų sprendimų, pareiškė, kad teikia „alternatyvų“ biudžetą, faktiškai pateikdama tik keletą pasiūlymų, perskirstant mažiau nei 2,5 proc. biudžeto lėšų, visiškai nesiūlant naujų galimų biudžeto pajamų ar finansavimo šaltinių, naujų veiklų, naujų projektų.

Kiekvienais metais biudžetinių organizacijų teikiamas biudžeto lėšų poreikis didėja. 2021 metais visų Birštono biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis didėja beveik 400 tūkst. eurų. Kai kurių įstaigų darbuotojams darbo užmokestis didėja net 30 proc.  Todėl turbūt visiems buvo suprantamas prašymas 2021 metais taupyti lėšas kitoms išlaidoms: komunalinėms paslaugoms, kanceliarinėms prekėms, renginių organizavimui ir kt. Primename, kad ir šiuo metu daugelis įstaigų uždarytos, mokymas ir ugdymas vyksta nuotoliniu būdu, kultūros, sporto renginiai nevyksta, būrelių ir klubų veikla sustabdyta. Kyla klausimas – ar galima pataupyti šių išlaidų sąskaita? Atsakymas buvo – taip! Dėkojame įstaigų vadovams, atsiliepusiems į šį kvietimą.

Visi Administracijos parengti ir įgyvendinami projektai susiję su ugdymo įstaigų pastatų rekonstrukcija, Pirminės sveikatos priežiūros centro aprūpinimu medicinos įranga, socialinio būsto fondo plėtra, susisiekimo infrastruktūros būklės gerinimu, pagrindinės kurorto gatvės – Jaunimo gatvės – rekonstrukcija, dviračių takų plėtra. Biudžete numatytos lėšos sutartinių bei kituose teisės aktuose numatytų įsipareigojimų vykdymui. Birštono meno mokyklos, lopšelio-darželio „Giliukas“ pastatų rekonstrukcija – ne tik statybos darbai, tai yra pagrindas, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymo paslaugų teikimą mažiesiems Birštono gyventojams, o įstaigose dirbantiems žmonėms – šiuolaikiškas darbo sąlygas. Jaunimo gatvės rekonstrukcija, dviračių takų plėtra, vandens transporto įlaida į Nemuną – tai projektai, reikalingi Savivaldybės gyventojams ir kurorto svečiams, siekiant sukurti patrauklią ir patogią infrastruktūrą. Pažymėtina, kad 2021 m. numatoma nemažai dėmesio skirti seniūnijos teritorijoje esančių kelių (Jundeliškių k., Škėvonių k., Ivoniškių k. ir kt.) tvarkymui – asfaltavimui, remontui ir priežiūrai.

Nors Tarybos opozicinių frakcijų nariai teigia pirmieji 2020 m. gruodžio 14 d. pasiūlę Birštono savivaldybėje diegti dalyvaujamojo biudžeto metodą, tačiau verta pažymėti, kad Birštono savivaldybėje apie dalyvaujamojo biudžeto diegimą svarstoma ir diskutuojama visus 2020 metus, prisijungiama prie dalyvaujamojo biudžeto forumų, stebimos tendencijos, mokomasi iš gerųjų pavyzdžių, rengiamas Savivaldybės gyventojų iniciatyvų, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo projektas. 2022 metais planuojama Savivaldybės gyventojus ir bendruomenes aktyviai įtraukti į dalies Birštono savivaldybės biudžeto paskirstymą.

Dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo

Tarybos opozicinės frakcijos siūlė koreguoti nevyriausybinių organizacijų finansavimą, skiriant tik dalį joms numatytų biudžeto lėšų (17 058 Eur), prioritetu laikant patalpų sąnaudas, kitų lėšų paskirstymą atidedant iki balandžio 1 d. Toks siūlymas, Socialdemokratų frakcijos nuomone, sužlugdytų nevyriausybinių organizacijų galimybę dalyvauti LR ministerijų skelbiamuose projektuose, kadangi, norint teikti paraiškas, būtina nurodyti nuosavų lėšų šaltinį.

Opozicinių frakcijų tikslai aiškūs: nuteikti biudžetinių įstaigų darbuotojus ir nevyriausybinių organizacijų narius prieš valdančiąją daugumą ir ne telkti, bet priešinti bendruomenę.

Tarybos opozicinių frakcijų nariai, Tarybos posėdžio metu, svarstant Birštono savivaldybės 2021 m. biudžetą, išreiškė savo valią ir balsavo prieš visą Birštono savivaldybės 2021 m. biudžetą, t.y. Birštono biudžetinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų finansavimą, Savivaldybės inicijuotų darbų ir projektų įgyvendinimą.

Dėl mero patarėjo etato

Atsižvelgiant į Tarybos opozicinių frakcijų išsakytas pastabas, peršasi mintis, kad kol kas neužimtas mero patarėjo etatas yra vienintelė laisva pareigybė visoje Birštono savivaldybėje?! Tai – politika! Tarybos opozicinėms frakcijoms nesvarbu, kad mero patarėjui išėjus iš darbo nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio, sutaupyto darbo užmokesčio lėšos, net 15 tūkst. eurų, buvo sugrąžintos į Savivaldybės biudžetą, o Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų skaičius Birštono savivaldybėje yra patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Mero patarėjo darbą šiuo metu atlieka kiti du Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojai, kurių darbo krūvis yra ypač didelis. Būtina įvykdyti ne tik Tarybos sekretoriaus ir administratoriaus pareigas, bet ir organizuoti Tarybos ir mero sekretoriato darbą taip, kad būtų užtikrinamas mero patarėjo pareigų įgyvendinimas ir strateginių tikslų pasiekimas. Tuo pat metu būtina susidoroti su darbo nuotoliniu būdu ir nuotolinių Tarybos posėdžių organizavimo keliamais iššūkiais – diegiamos naujos programos dokumentų registravimui, diegiami ir konfigūruojami nauji Tarybos ir mero sekretoriato registrai dokumentų valdymo sistemoje, inicijuojant perėjimą prie elektroninių dokumentų valdymo sistemų, įdiegtas nuotolinis balsavimas Komitetų ir Tarybos posėdžių metu ir t.t. Prasideda naujasis ES finansavimo laikotarpis, todėl būtina stiprinti ir investicijų pritraukimo sritį. Galbūt naujasis patarėjas galėtų sėkmingai darbuotis ir šioje srityje?

Laikmetis savivaldybėms diktuoja naujus iššūkius. Artimiausiu metu mums teks planuoti ir sutelkti finansinius išteklius, siekiant pasinaudoti unikaliomis ES suteiktomis galimybėmis investuoti į ekonomiką, turizmo sektoriaus gaivinimą, viešųjų paslaugų teikimo gerinimą, viešąją infrastruktūrą. Savivaldybėms būtinos kompleksinės finansų sistemos reformos, todėl kviečiame visus Birštono savivaldybės Tarybos narius, politikus telktis darniam darbui Birštono savivaldybės ir jos žmonių labui!

Birštono savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija
Užsakymas KV21/16

Taip pat skaitykite

5 komentarai

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti