Vasario 16-osios priešaušris. Audringo laikotarpio įtaka Juozo Brundzos gyvenime

Su Vasario 16-ąja, su Valstybės atkūrimo švente, su mūsų tautinės tapatybės, su mūsų pilietinės sąžinės diena! Atsigręžiame į savo garbingos Valstybės praeitį, į drąsius ir atsakingus sunkios kovos su carizmu vedlius.

Juozas Brundza (1870-1954) buvo didžioji XX amžiaus mūsų krašto pasaulietinė asmenybė –profesionalus gydytojas, lietuvių nacionalinio judėjimo dalyvis, mokytojas, kultūrininkas, savivaldybininkas, humanistas. Inteligentas pačia tikriausia to žodžio prasme, kurių dabar labai reta.

Jis labai prasmingai ir dorai nuėjo savo didžiąją gyvenimo mokyklą. Gyvenimo kelyje jam nepaprastai didelę įtaką padarė Mintaujos gimnazija ir Maskvos universitetas, šalia buvę studijų draugai.

Mintaujos (dabar Jelgavos) gimnazija

Gimnazija veikė jau nuo XVIII a. pabaigos, bet ypatingą vaidmenį ji suvaidino XIX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais, kada čia mokėsi daugybė būsimų Lietuvos ir Latvijos nacionalinio judėjimo veikėjų, o lietuvių kalbą dėstė Jonas Jablonskis. Į šią mokyklą J. Brundza įstojo būdamas septyniolikmetis, 1887 metais, ir baigė 1893 metais (LCVA, f.391, ap.10, b.1955.l.3). J. Brundzos mokymosi metu čia mokėsi ir slapta lietuvybės veikla užsiėmė Motiejus Lozoraitis, Antanas Kriščiukaitis-Aišbė, Motiejus Čiapas, lietuvių kalbą dėstė J. Jablonskis. Jis suorganizavo lietuvių mokinių draugiją „Kūdikis“. Organizacijai priklausė moksleiviai lietuviai. Visi lietuviai mokiniai vieningai reikalaudavo tikybos dėstymo lietuviškai ir tai išsikovodavo. Be abejonės, tarp jų buvo ir J. Brundza (Atsiminimai apie Joną Jablonskį, V., 2010, p.45-47). Tą galėtų patvirtinti ir dokumentai, esantys Latvijos valstybiniame istorijos archyve Rygoje. J. Brundzos mokymosi metu jam daug įtakos darė bendravimas su įžymiais lietuvybės propaguotojais knygnešiu Kipru Beliniu, būsimaisiais gydytojais, knygnešių tinklo nariais Liudu Vaineikiu, Petru Avižoniu, žymiu Nepriklausomos valstybės kūrėju, daugelio vyriausybių ministru Jonu Yču.

Maskvos universitetas

Nuo 1893 m iki 1900 metų J. Brundza mokėsi Maskvos universitete, medicinos fakultete (LCVA, f.930, ap.8.p.231). Čia J. Brundza užmezgė ryšius su žymiu visuomenininku, teisininku, Lietuvos Universiteto kūrėju Augustinu Janulaičiu. A. Janulaitis, J. Brundza ir kiti aplankydavo Maskvoje gyvenusį nacionalinio judėjimo veikėją profesoriaus Vytauto Landsbergio senelį Gabrielių Landsbergį – Žemkalnį. Jo bute buvo draudžiamos lietuviškos literatūros sandėlys (http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/zemkalnis.html).

Šie ryšiai supažindino J. Brundzą su knygnešyste, jį įtraukė į tą veiklą. 1901 metais, jau baigęs Maskvos universitetą, jis buvo tardomas dėl draugystės ir bendros veiklos ryšių su su kolega gydytoju L. Vaineikiu, žymiu knygnešių tinklo vadovu. J. Brundzai baudžiamosios atsakomybės pavyko išvengti, o L. Vaineikis buvo ištremtas į Jakutską.

 

Bus daugiau

Istorikas Vytautas Kuzmickas

Taip pat skaitykite