Tarybos nariai nenori būti tik rankų kilnotojai, arba kitoks socialdemokratinis požiūris į įvykius savivaldybėje 

 

poltika

 

Vacys Staknys

Sausio 8 d. Birštono savivaldybės Tarybos keturi valdančiosios socialdemokratų frakcijos nariai – Juozas Aleksandravičius, Stanislovas Martinaitis, Valė Petkevičienė ir Daina Zdanavičienė – nutarė visuomenei išdėstyti savo poziciją atskirais klausimais, nes pastaruoju metu, jų manymu, jie dažnai aukščiausiu lygiu kaltinami politikavimu ir partijos statuto nesilaikymu. Pasak Tarybos narių, mandatus jiems suteikė žmonės, todėl jie iš visų jėgų stengėsi atstovauti jų interesams. Deja, taip jau yra, jog ne visada žmonės gauna patikimą ir objektyvią informaciją apie įvykius Taryboje ir atskirų jos narių veiksmus.

Tarybos narė Valė Petkevičienė aiškiai davė suprasti, jog nei jinai, nei jos kolegos nesiruošia skelbti karo socialdemokratų frakcijai arba merei, nes visi į Tarybą išrinkti nariai dirba Birštono ir jo žmonių labui ir prisideda prie kurorto klestėjimo.

Pasak socialdemokratų ketvertuko, „Versmės“ sanatorijos atvejis tapo rimtu išbandymu, nes žmonių išrinkta merė su Savivaldybės administracija be jokių rimtų diskusijų, be visuomenės informavimo panoro parduoti pelningai dirbančios sanatorijos akcijas. Ir tada pirmą kartą socialdemokratų frakcijos balsai pasidalino – 5 buvo už tai, kad akcijos būtų parduotos, 5 – prieš pardavimą ir du susilaikė. Situacija įkaito, bet Taryboje susiformavo grupė narių, kurie prieštaravo akcijų pardavimui ir siūlė ieškoti kitų variantų pagerinti sanatorijos patrauklumą. Kompromisas buvo surastas, ir Taryba pritarė sprendimui leisti sanatorijos administracijai paimti paskolą I korpuso rekonstrukcijai.

Keturi socialdemokratai teigė, jog jiems nepatinka, kad jų norą geriau susipažinti su administracijos paruoštais sprendimais merė spaudoje vadina politikavimu. Pasak jų, lieka atviras klausimas dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Ramūno Noreikos, kuris buvo pripažintas pažeidęs viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, bet merės sudaryta komisija nesurado jo kaltės ir paskelbė, jog R. Noreika nepadarė tarnybinio nusižengimo, o Taryba tokios išvados nepatvirtino. Ketvertuko manymu, valdininko veiksmai turi būti įvertinti adekvačiai.

Spaudos konferencijoje nemažai dėmesio sulaukė  ir klausimas dėl Vienkiemio seniūnijos pastate esančio, bet šiuo metu neveikiančio, medicinos punkto. Ir ne todėl, kad paruoštas sprendimas po komitetų posėdžių buvo atšauktas, o todėl, kad komitetuose punkto uždarymą palaikė Vienkiemio bendruomenės vadovai Vytas Kederys ir Birutė Vokietaitienė. Dar didesnė nuostaba, pasak Tarybos narės Valės Petkevičienės, buvo tai, kad po Tarybos posėdžio vykusiame susitikime su Vienkiemio bendruomene tie patys asmenys jau aktyviai pasisakė už punkto išsaugojimą, pritardami žmonių norams. Tiesa, komitetuose tie patys asmenys teigė, jog jie gerai žino Vienkiemio gyventojų nuotaikas ir palaiko idėją punktą uždaryti.

versmes

Ketvertukas teigė, jog jiems nepriimtina ir tai, kad Taryboje vėl buvo priimtas sprendimas padengti būtent laikraščio „Gyvenimas“ priedo „Birštono versmės“ prenumeratos išlaidas 400 savivaldybės gyventojų, kurie jį gaus nemokamai. Jų manymu, žmonės turi teisę pasirinkti, kurį laikraštį ar priedą gauti, o valdžia neturi proteguoti vieno leidinio. Deja, sprendimai grindžiami visuomeninių organizacijų apklausomis, kurios finansiškai yra priklausomos nuo lėšų iš savivaldybės biudžeto.

Pasak spaudos konferencijos rengėjų, net ir tie gyventojai, kurie gauna leidinį nemokamai, turi teisę skaityti įvairias nuomones, o ne tik oficialius savivaldybės  pranešimus.

Tarybos narė Daina Zdanavičienė išreiškė viltį, kad ateityje nebus formuojama neigiama nuomonė apie savo poziciją turinčius kolegas, diskusijos bus paremtos argumentais ir pagarba.

Taip pat skaitykite