Seniūnaičių sueigoje – darbų planai

IMGP1792Naujoji seniūnaičių kadencija Stakliškių seniūnijoje pradėjo savo veiklą. Kovo 10-ąją jie susirinko seniūnijos administracijos salėje, kad išrinktų sueigos pirmininką bei pasitartų dėl jų laukiančių artimesnių ir tolimesnių darbų.

Vasario 25-ąją Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Algio Marcinkevičiaus įsakymu buvo patvirtintas Stakliškių seniūnijoje išrinktų aštuonių seniūnaičių sąrašas. Naujokų jame tik du – Romualda Radžiukynienė, atstovaujanti Stakliškių 1-ąją seniūnaitiją, ir Juozas Majauskas, išrinktas Vyšniūnų seniūnaitijoje. Kitiems seniūnaičiams šios pareigos patikėtos dar kartą, iš jų net trys – Dalia Vertinskienė (Želkūnų seniūnaitija), Alma Jurkonienė (Stakliškių 2-oji seniūnaitija) ir Milda Balčiuvienė (Pieštuvėnų seniūnaitija) – žmonių pasitikėjimą pelno nuo pat pirmųjų rinkimų. Beje, seniūnaičių veiklos laikas dabar jau ilgesnis – jie išrenkami trejų metų kadencijai.

Vienbalsiai sueigos pirmininke ir šįkart išrinkę Užuguosčio seniūnaitijos patikėtinę Danutę Adamonienę, seniūnaičiai kartu su seniūnu Gintautu Kaminsku ir jo pavaduotoja Nijole Ivanoviene apsvarstė darbotvarkėje numatytus klausimus. Nuspręsta aktyviau paraginti žmones dalyvauti seniūno veiklos ataskaitos pristatyme kovo 18 dieną, kad kuo daugiau seniūnijos gyventojų sužinotų apie tai ir pasistengtų atvykti. Juk susirinkime ir šiemet žada apie savo veiklą papasakoti mokyklos, poliklinikos ir kultūros centro vadovai, turėtų atvykti svečių iš rajono savivaldybės, policijos pareigūnai. Be to, norima į šį susitikimą pakviesti ir PGT bei kitų institucijų atstovus.

Nemažiau aktualus klausimas seniūnaičių sueigoje buvo socialinę paramą gaunančių žmonių  atliekami visuomenei naudingi darbai. Pasak R. Radžiukynienės, numatyta, jog vadinamieji viešininkai (dirbantys neatlygintinai) per dieną turėtų dirbti ne daugiau negu 3 valandas, tvarkydami ir švarindami aplinką, pakeles, parkus ir želdynus, pagelbėdami vienišiems seneliams ir neįgaliesiems ir kt. Per 3 mėnesius turėtų būti atidirbama 96 valandos tokių darbų, kur nereikalingas specialus pasiruošimas ir įrankiai bei kvalifikacija. Kaip pastebėjo R. Radžiukynienė, seniūnijos gyventojai gana uoliai dirba, nenorinčių ar vengiančių visuomenei naudingo darbo yra vis mažiau.

Atskubėjęs pavasaris atskleidė per žiemą susikaupusių šiukšlių ir šiukšlynų vaizdus, taigi, anot seniūno G. Kaminsko, švarintis ir tvarkytis galima ir nelaukiant akcijos „Darom“ dienos. Seniūnaičiai labai gerai žino opiausias vietas savo gyvenamosiose vietovėse, todėl gali paraginti žmones rengti talkas, kai tik galės patys ir leis orai. Beje, Vyšniūnų gyventojai, sutelkti seniūnaičio J. Majausko, atėjo į pagalbą neseniai sudegusios sodybos šeimininkei, tvarkydami gaisravietę. Žmonės padėjo nelaimės ištiktai šeimai ir rinkdami aukas bei dovanodami reikalingus daiktus.

Numatę artimiausius darbus, seniūnaičiai aptarė ir smagesnius reikalus – kas ir kada rengs kokias šventes, jau tapusias tradicinėmis ir labai laukiamas vietos gyventojų.  

Taip pat skaitykite