Seniūnaičiai įvertino seniūno ataskaitą

Vasario 2-osios sueigoje Jiezno seniūnijos seniūnaičiai išklausė seniūno Algio Bartusevičiaus veiklos ataskaitą už praėjusius metus, apsvarstė kitus aktualius klausimus. Sueiga pradėta labai maloniu akcentu – jubiliejaus proga seniūnaičiai ir seniūnas pasveikino sueigos pirmininkę Vidą Ivanauskienę.

Įvairiapusė ir turtinga veikla

Savo ataskaitoje seniūnas A. Bartusevičius akcentavo, jog, nežiūrint mažesnio nei 2010 m. finansavimo, seniūnija jai priskirtas funkcijas įgyvendino kiek galima geriau, administracija efektyviai organizavo darbą ir aptarnavo gyventojus. Kaip ir kasmet, buvo tvarkomos ir prižiūrimos gatvės, žalieji plotai, paveldo objektai bei kapinės, kuriose buvo įrengtos atliekų rūšiavimo aikštelės, remontuojami keliai, rūpinamasi gatvių apšvietimo tinklais. Visa tai efektyviau atlikti padėjo viešųjų darbų darbų programa, leidusi į visuomenei naudingus darbus įtraukti socialinių pašalpų gavėjus, panaudoti viešininkų jėgas.

Jiezno gyventojus ir miestą lankančius svečius nudžiugino atnaujintas Jiezno ežero paplūdimys, kuriame buvo iškirstos nendrės, krūmokšniai, sutvarkytos persirengimo kabinos ir suoleliai. Be to, kartu su miesto ir seniūnijos bendruomenėmis, kultūros darbuotojais, organizuoti kultūriniai ir sporto renginiai, įspūdingų rezultatų pasiekta akcijoje „Darom 2011“. Aktyviai talkininkaujant seniūnaičiams, seniūno pavaduotoja Milda Astašauskienė pagirtinai atliko ir kitą svarbų krašto žmonėms darbą – suteikti adresai visiems seniūnijos kaimams. O socialinės seniūnijos ir Socialinių paslaugų centro darbuotojos ne tik gerai atliko savo pareigas, rūpindamosis gyventojų socialinėmis reikmėmis, bet ir paskatino vaikus dalyvauti Socialinių paslaugų centro surengtoje viktorinoje, kurioje jie laimėjo pagrindinį prizą. Ypač svarbu tai, kad paraginę gyventojus racionaliai disponuoti socialinėmis išmokomis, padėjo kai kurioms šeimoms sutaupyti pinigų pakeisti namo langus.

Seniūnijos veikloje didžiulis indėlis atitenka Kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojams, seniūnaičiams ir bendruomenėms, kurių dėka pagyvėjo krašto kultūrinis gyvenimas, palaikomi draugystės ryšiai su kitomis rajono vietovėmis, bendradarbiaujama su Lenkijos Suvalkų krašto institucijomis.

Problemos dėl gatvių ir kelių

Nors ir galima džiaugtis ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais projektais, kurių dėka Jiezne ir jo apylinkėse nutiesti bei atnaujinti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, tačiau seniūnaičiai išsakė gyventojų priekaištus dėl nekokybiškai atliktų gatvių tvarkymo darbų. Pasak jų, pavojinga vaikščioti ir ypač važiuoti automobiliais Maironio gatve, kur paliktos duobės ir slenksčiai, kaupiasi vanduo ir purvas. Seniūno A. Bartusevičiaus teigimu, šiuo atveju galima piktintis savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistų darbu, tiksliau – neatsakingai pavėluotu pareigų atlikimu, nes tik dėl nenumatytai ilgo rudens buvo spėta įsisavinti dalį lėšų, skirtų Maironio gatvės rekonstrukcijai. Čia taip ir liko laukti tęsinio nekokybiškai pakloti kelio pagrindai, juos sutvarkyti tikimasi šiais metais, o visi darbai turėtų būti baigti per kelerius metus, nes lėšos šiam projektui skiriamos dalimis. Tiesa, šioje gatvėje įsikūrusios privačios įmonės teritoriją šalia pastatų turi susitvarkyti pačios.

Pagrįstą nepasitenkinimą seniūnaičiams kelia ir prastai prižiūrimi regioniai keliai ir gatvės, turinčios tokį pat statusą – kelias pro UAB „Doleta“, Stakliškių gatvė ir jos tęsinys per Strazdiškių gyvenvietę.  O Padriežiškių kaime link kapinių vedančiame kelyje sugadintą pralaidą šiais metais tikimasi sutvarkyti savomis – seniūnijos – jėgomis ir lėšomis, kitų krašto kelių būklė paaiškės pavasarį, tuomet ir bus ieškoma reikiamų sprendimų.

Rangovų paliktas brokas – seniūnijos našta

Dar nebaigus įgyvendinti vandentvarkos projekto Strazdiškių gyvenvietėje, šios vietovės gyventojai ir seniūnaitė Natalija Cibulskienė ne kartą kreipėsi su skundais į seniūną dėl čia besidarbuojančios UAB „Hidrosta“ prasto darbo. Pasak seniūno, defektai – nebaigtas lieti asfaltas, neužlygintos duobės ir kt. – badė akis ir darbus priėmusiai komisijai, tačiau priėmimo aktas vis tiek buvo pasirašytas, o dabar visą paliktą broką teks tvarkyti seniūnijai iš jai skirtų, dar labiau nei pernai sumažintų lėšų. UAB „Hidrosta“, pernai prižiūrėjusi seniūnijos kelius bei gatves, savo pareigas atliko labai prastai, tą rodo S. Nėries gatvės būklė, padėtis Strazdiškių gyvenvietėje ir kitose seniūnijos vietose, kur pasidarbavo ši bendrovė. Vis dėlto labiausiai seniūnaičus piktina savivaldybės specialistų pozicija, kai visai nekreipiamas dėmesys į broką ir gyventojų skundus, o skubama kuo greičiau pasirašyti dokumentus ir viską užkrauti ant seniūnijos vadovo pečių.

Seniūnijos vadovui gyventojų atstovai pavedė ir vėl tartis su bankais, kad mieste atsirastų bent vienas bankomatas, bei atkreipti didesnį dėmesį į gatvių apšvietimo problemas.

Aptarę asbesto stogų keitimo programą ir pritarę seniūno veiklos ataskaitai, seniūnaičiai sutarė, jog iki sekančios sueigos apie iškilusias problemas nuolat informuos seniūnijos administraciją bei paragins gyventojus aktyviai dalyvauti viešame ataskaitos pristatyme kovo mėnesį.

Taip pat skaitykite

1 komentaras

  1. gyventojas

    idomu,kieno nuomone seniunui issake popierinis seniunaitis.niekada nesubures seniunaitijos gyventoju, ignoruojantis ju problemas ir atstovaujantis tik savo asmeni.