Savaitė rajono savivaldybėje

Spalio 24 d. vyko Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų ir Savivaldybės vadovų pasitarimas. Buvo apsvarstyti komunalinių atliekų surinkimo sistemos, viešųjų darbų organizavimo, vandentvarkos ir vandenvalos, gatvių apšvietimo, biudžeto vykdymo, Prienų rajono vietos veiklos grupės (VVG) projektų klausimai. Seniūnai pateikė nemokių už komunalinių atliekų surinkimą gyventojų sąrašų analizę, aptarė su vandentvarka susijusių ir VVG siūlomų projektų galimybes ir perspektyvas. Seniūnams pavesta planuoti kitų metų viešųjų darbų darbininkų poreikį. Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius informavo, kad seniūnai neblogai vykdo šių metų biudžetą, lėšos naudojamos pagal paskirtį ir tikrai racionaliai.

Spalio 25 d. Savivaldybės vadovai susitiko su Valstybės kontrolės 3-iojo audito departamento direktore R. Rudokiene, 3-iojo audito departamento Kauno skyriaus vedėja A. Dragašiene, vyriausiąja valstybine auditore (finansiniam (teisėtumo) auditui) J. Kasparaite, vyresniąja valstybine auditore (finansiniam (teisėtumo) auditui) L. Kuncevičiene ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontroliere V. Gaidiene. Valstybės kontrolė, bendradarbiaudama su Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, pristatė savivaldybių auditų, kurie bus atliekami iki 2012 m. birželio 1 d., strategijas. Pasak Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, valstybiniai ir savivaldybių auditoriai žengė didelį žingsnį tikros partnerystės link ir dabar jau gali auditą suplanuoti bei atlikti taip, kaip reikalauja visuotinai pripažinti audito standartai. Tokia galimybė atsirado po to, kai Valstybės kontrolė pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su devyniolikos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis.

Spalio 27 d. vyko Tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi 34 darbotvarkėje patvirtinti ir 4 papildomi klausimai. Susirgus merui Vytui Bujanauskui, posėdžiui vadovavo jo pavaduotoja Loreta Jakinevičienė. Dalyvavo 23 Tarybos nariai. LR Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos vyr. specialistė M. A. Čibirauskienė, stebėjusi Tarybos posėdį, informavo, jog posėdis vyko sklandžiai, jokių pažeidimų nėra užfiksuota.

Aktyviai dirbo visi rajono savivaldybės Tarybos komitetai, kurių nariai aptarinėjo ir analizavo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus. Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komitetas išrinko naują pirmininką – juo tapo Alvydas Vaicekauskas.

Spalio 28 d. posėdžiavo rajono savivaldybės Tarybos Administracinė komisija, kuriai vadovauja mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė. Posėdžio metu buvo nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla, kurioje pripažinta, kad Stakliškių kaimo gyventoja pažeidė Prienų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintas Gyvūnų auginimo ir laikymo taisykles, t. y. neužtikrino, kad jos laikomas šuo nekeltų grėsmės kitiems asmenims.

Mero pavaduotoja L. Jakinevičienė dalyvavo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuotame ir šiltų atsiliepimų nuolat sulaukiančiame tradiciniame 6-ajame rajoniniame festivalyje „Ilgesio dainos 2011“.

Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas gyventojus priima antradieniais 8–12 val. ir 17–18 val.

Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė gyventojus priima trečiadieniais 9–12 val. ir 17–18 val.

Prienų rajono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite