Rajono savivaldybės Tarybos posėdyje – sprendimai su išlaidų nedidinimo ženklu

Vacys Staknys

Sausio 31 d. Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdis prasidėjo tylos minute, pagerbiant mirusį Tarybos narį Vytautą Kiguolį.

Po naujojo Tarybos nario Vido Šiupšinsko prisaikdinimo paaiškėjo, jog Taryboje susibūrė naujoji frakcija ir 6 deputatų. Į ją įeina 4 „teistvarkiai“ ir 2 liberalcentristai.

Dabar Taryboje yra suformuotos keturios frakcijos – socialdemokratų (8), jungtinė (6), opozicinė jungtinė (5), „Keturių“ (4) ir du Tarybos nariai nepriklauso jokiai partijai (A. Gustaitis ir L. Šeškuvienė).

Tarybos posėdis praėjo dinamiškai ir dauguma sprendimų buvo priimti vienbalsiai (23).

Taryba suformavo naujos sudėties Kontrolės komitetą, į kurį buvo deleguota po du atstovus iš kiekvienos frakcijos. Komiteto pirmininku išliko opozicinės frakcijos narys darbietis Vytautas Martinaitis, o jo pavaduotoju tapo socialdemokratas Henrikas Radvilavičius.

Tarybos nariai Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre papildomai įsteigė 0,5 kūriko etato (buvo prašomas etatas), nepritarė sprendimui padidinti 0,5 etato didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje ir patarė kadrų problemą Veiverių padalinyje spręsti pasitelkiant vidinius rezervus.

Svarstant klausimą dėl pakuočių atliekų surinkimo konteinerių panaudos, buvo pasiūlyta jį atidėti, nes neišspręsti teisiniai aspektai ir nėra patvirtinta tokių konteinerių išvežimo tvarka, bet dauguma Tarybos narių (14) pritarė paruoštam projektui. Gyventojams bus išdalinta 5550 pakuočių atliekų konteinerių.

Tarybos nariai nepritarė sutarčiai perimti iš verslininko A. Rakausko 20 metų eksploatuoti 1,6 km elektros apšvietimo linijos, nes, anot daugumos Tarybos narių, dabar ne laikas papildomai išlaidauti.

Taryba pritarė sprendimui statyti Girulių kaime (šalia Balbieriškio) didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę bei atidėjo iki balandžio 1 d. etatų mažinimą Prienų KKSC, nes planuojama, jog Sporto ir pramogų arena savarankiškai pradės veikti tik nuo balandžio mėnesio.

Opozicijos lyderė Rima Zablackienė perskaitė paklausimą, skirtą mero pavaduotojai Loretai Jakinevičienei, kuri vadovauja Saugaus eismo komisijai. Paklausimo esmė: kodėl komisija jau du mėnesius neatsako į 30 N. Ūtos žmonių grupės prašymą įrengti gatvėje šalia mokyklos saugaus eismo kalnelį?

Taip pat R. Zablackienė paprašė Etikos komisijos išsiaiškinti, ar Tarybos narys Egidijus Visockas, būdamas ir sporto klubo „Vėjas“ vienas steigėjų ir inicijavęs sporto organizacijų kreipimąsi į Tarybą dėl lėšų skirstymo, nepažeidė viešųjų ir privačių interesų.

 

Taip pat skaitykite