Priimami dokumentai dalies draudimo įmokų kompensacijai gauti

Žemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę augalus ir sumokėję visą draudimo įmoką draudimo įmonei, gali teikti dokumentus dalies draudimo įmokų kompensacijai gauti. Dokumentai priimami savivaldybės, kurioje užregistruota žemės ūkio valda, administracijoje.

Savivaldybės administracijos darbuotojai, įvertinę pateiktus dokumentus ir apskaičiavę žemės ūkio subjektui priklausančios kompensacijos dydį, apie tai informuos Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA). Gavusi duomenis, NMA juos patikrins ir tiems subjektams, dėl kurių nebus nustatyta neatitikimų, išmokės paramą.

Siekdami gauti kompensacijas, ūkininkai ir kiti asmenys savivaldybės administracijai turi pateikti:
prašymą kompensuoti dalį draudimo įmokų;
draudimo liudijimą ir jo kopiją;
mokėjimo dokumentus, įrodančius draudimo įmokų sumokėjimą (parodyti), ir jų kopijas;
duomenų patvirtinimo pažymą dalies draudimo įmokų kompensacijai gauti už augalų pasėlius;
dokumentus, įrodančius, kad, įvykus draudiminiam įvykiui (jei toks įvykis buvo), pasėliai buvo atsėti ir už juos išmokėtos draudimo išmokos.
Dokumentai priimami asmeniškai, per įgaliotą asmenį, pašto kurjerį arba registruota pašto siunta.

Šių metų kovo 30 d. duomenimis, NMA yra gavusi tik 17 žemės ūkio subjektų iš 6 savivaldybių pažymas apie lėšų poreikį.

Draudimo įmokų dalinio kompensavimo tvarka nustatyta žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintose Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklėse (Žin., 2012, Nr. 1-22).

Vadovaujantis taisyklių nuostatomis, dokumentai priimami ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., apdraudus sodo augalų derlių ir daržo augalus – iki einamųjų metų gruodžio 1 d., apdraudus žiemojančius augalus – iki kitų metų rugsėjo 30 d.

Taip pat skaitykite