Prienų rajono Savivaldybės taryboje vieningumą keitė ginčai

526be7ec8b032

Vacys Staknys

Lapkričio 26 d. vykusiame Prienų rajono Savivaldybės tarybos posėdyje netrūko prieštaravimų, ginčų bei stebėtino vieningumo.

Tarybos posėdžio dienotvarkėje buvo įrašyti 33 klausimai, bet du iš jų buvo išbraukti. Buvo pasiūlyta nesvarstyti klausimų dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo ir rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos komiteto sudarymo.

Jau svarstant pirmąjį dienotvarkės klausimą dėl Audriaus Narvydo peticijos (2015.07.22), kurios esmė buvo tame, jog administracija neįvykdė Tarybos sprendimo dėl nerūkymo zonų žymėjimo. Klausimo pranešėja Peticijų komisijos pirmininko pavaduotoja Agnė Dargužienė Tarybos nariams pranešė, jog komisija, išnagrinėjusi A. Narvydo peticiją, pasiūlė ją atmesti, nes, anot pranešėjos, Tarybos sprendimas įvykdytas.

Tiesa, ne visi Tarybos nariai sutiko su A. Dargužienės teiginiais dėl sprendimo įgyvendinimo. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkė Loreta Jakinevičienė pasakė, jog komitete buvo daug diskusijų, nes iš esmės sprendimas nėra įgyvendintas, seniūnijos net negavo tam lėšų.

Tarybos narys Arūnas Vaidogas pateikė keletą faktinių pavyzdžių, kurie parodo, kad sprendimas dėl nerūkymo zonų žymėjimo neįvykdytas. Pasak jo, autobusų stotyje ir daugiabučių laiptinėse nėra jokių ženklinimų, kad minėtose vietose nerūkoma.

Klausimo pranešėja replikavo, kad laiptinėse lipdukai dingsta, o kontrolierių visur nepastatysi.

Meras Alvydas Vaicekauskas pabrėžė, jog reikia palaikyti Peticijos komisijos išvadas, nes tokie sprendimai ne taip lengvai įgyvendinami.

Pasiūlymas atidėti sprendimo priėmimą nesulaukė palaikymo ir A. Narvydo peticija buvo atmesta. Visgi liko vienas neišspręstas klausimas – kodėl taip ilgai peticija nebuvo svarstoma. Atrodo, kad buvo laukiama, kol administracija imsis veiksmų Tarybos sprendimo įgyvendinimui.

Kita karšta diskusija įsižiebė svarstant klausimą dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje. Savo sprendime Taryba buvo labai vieninga ir patvirtino gimnazijai tik 0,5 etato logopedo, nors buvo prašoma ir 0,5 etato mokytojo padėjėjo pareigybės. Meras A. Vaicekauskas pasakė, jog koalicija suabejojo tokio etato reikalingumu. Mero abejonės sulaukė palaikymo iš visų frakcijų, o konservatorius Juozas Krikštolaitis netgi bandė įrodyti, jog mokinė, dėl kurios prašoma įsteigti pusę etato mokytojo padėjėjo, gali savarankiškai judėti po mokyklą.

Buvęs Klebiškio pagrindinės mokyklos, vėliau pradinio ugdymo skyriaus pastatas perėjo į savivaldybės administracijos rankas. Posėdyje svarstant klausimą dėl pritarimo projektui „Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra“ buvo išsakytos mintys dėl buvusios mokyklos pastato rekonstrukcijos į socialinius būstus. Tarybos nario Kastyčio Tarasevičiaus manymu, jei mokyklos pastatas bus perdarytas į socialinius butus, tai pirmiausiai reikėtų ten apgyvendinti Klebiškio krašto gyventojus. Deja, tokio sprendimo, pasak mero A. Vaicekausko, priimti negalima, nes šiam projektui įgyvendinti bus naudojamos ES fondo lėšos ir butus gaus tie, kurie yra pirmieji eilėje.

Visgi diskusijos metu buvo išsakyta, jog gali būti siūlomi ir kiti variantai, bet tik iki kito Tarybos posėdžio.

Taryba patvirtino turto vertintojų paskaičiuotą sumą, už kurią savivaldybės administracija norėtų parduoti buvusią internatinę mokyklą. Pastatų ir žemės sklypo vertė 228800 eurų, tokia bus ir pradinė pardavimo suma. Tarybos narys Cezaras Pacevičius replikavo, kad buvusiame internato pastate galima įrengti daug socialinių butų, bet gavo atsakymą, jog tokiai rekonstrukcijai neužteks lėšų.

Dar viena diskusija įsiplieskė, kai buvo svarstomas klausimas dėl viešo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkymo paskyrimo. Tarybos narys J. Krikštolaitis susirūpino, ar ir šuliniai turės būti perduoti viešam geriamojo vandens tvarkytojui, o Tarybos narys Arūnas Vaidogas pastebėjo, jog sprendime nurodytos ne visos vietovės. UAB „Prienų vandenys“ direktorius Pranas Mitkevičius paaiškino, jog sprendime paminėtos tos vietovės, kurios įvardintos bendrovei išduotoje licencijoje.

Bendrovės vadovas neatmetė galimybių, jog, jei bus surasti finansavimo šaltiniai, teritorija, kurią aptarnauja „Prienų vandenys“, gali didėti. P. Mitkevičius taip pat išdėstė Tarybos nariams, kokiais atvejais teritorija gali būti perduota viešam vandens tiekėjui.

Tiesa, Tarybos narys A. Vaidogas nesutiko su bendrovės direktoriaus išsakytomis mintimis ir teigė, jog yra daug vietų, kur žmonės turi problemų su geriamojo vandens aprūpinimu.

Meras A. Vaicekauskas pripažino, kad vietovių, kur reikia investuoti, yra daug, bet finansiniai ištekliai neleidžia pagerinti situacijos. Bet, pasak savivaldybės vadovo, situacija keičiasi, nors ir lėtai.

 

 

Taip pat skaitykite