Pradedame atrasti ir pažinti savo gimtąjį kraštą

DSCF5889_1 Tautiškumas, patriotiškumas, pilietiškumas nedalomai siejami su savo krašto pažinimu. Tik uždegus mokinių širdyse meilę ir prisirišimą prie tėviškės, gimtojo krašto, galime tikėtis vaiką būsiant savo tautos patriotą. Šiandien svarbu ugdyti asmenybę, ne tik besididžiuojančią savo gimtuoju kraštu, bet ir suvokiančią save, kaip krašto puoselėtoją. Kad galėtume didžiuotis dalykais, kurie yra aplink mus, juos pirmiausia reikia atrasti, pamatyti, pažinti, išgirsti, pajausti.

Birštono vienkiemio darželyje-mokykloje vasario 13 dieną mokyklos bendruomenei buvo pristatytas kraštotyrinis projektas “Atrask ir pažink“. Projektas planuojamas vykdyti penkerius metus, integruojant numatytas veiklas į formalųjį, neformalųjį ugdymą ir kitas mokyklos programas. Projekto tikslas – domėtis ir pažinti savo kraštą. Projekto veiklos įtrauks visą mokyklos bendruomenę – pedagogus, ugdytinius, tėvus, mokyklos administraciją bei darbuotojus. Mokyklai Birštono seniūnijos žemėlapį padovanojo ir projekto globėju būti bei įsitraukti į projekto veiklas pažadėjo renginio svečias vicemeras J. Aleksandravičius.

Projekto „Atrask ir pažink“ esmė – patraukliomis veiklų formomis įgyti naujų žinių, įtvirtinti turimas, skatinti mokytis. Žygiai, kelionės, kraštotyriniai tyrimai, netradicinė ugdomoji aplinka plečia mokinių akiratį, sudaro galimybę patiems pamatyti savo kraštą, ugdo meilę tėvynei, skiepija mokiniams igūdžius ir mokėjimus, kurie reikalingi kasdieniniame gyvenime.

Mokykloje, visiems prieinamoje vietoje, pakabintas interaktyvus žemėlapis – nuolat atsinaujinantis ir pildomas informacija. Jame magnetinėmis rodyklėmis ir kortelėmis mokiniai galės nurodyti savo gyvenamąją vietą, sudaryti kelionių maršrutus, pažymėti aplankytus objektus ir to pačiu geriau žinoti savo krašto istoriją, papročius, kultūrą, pažinti gamtą bei vienas kitą. Prie žemėlapio gali vykti ne tik pasaulio pažinimo, bet ir lietuvių, užsienio kalbų pamokos, klasių valandėlės. Atvykę į mokyklą svečiai taip pat gali prisiliesti prie žemėlapio, papildyti bei atrasti naujos informacijos. Tikime, kad mokiniai, įsitraukdami į projekto veiklas, tobulins kultūrinę, pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas, turiningai praleis laiką, taps sąmoningesni ir kultūringesni valstybės piliečiai.

 

 

Mokytoja J. Simonaitytė

Taip pat skaitykite