Paskaita apie atliekas ir jų poveikį aplinkai

6

Vasario 18 d. „Žiburio“ gimnazijoje lankėsi A. Stulginskio universiteto lektorius, Nemuno kilpų regioninio parko darbuotojas  Žydrūnas Preikša.
Žydrūnas Preikša skaitė paskaitą apie atliekas bei jų poveikį gamtai.

Aplinkos teršimas atliekomis nėra nauja žinia. Aplinką žmonės teršdavo ir anksčiau, tačiau teršimo pobūdis buvo kitoks: kalbėta apie dūmus, suodžius, organines atliekas. Šiandieną mūsų vartotojiška visuomenė naudoja ir šalina platų spektrą buitinių atliekų, kurios, deja, daro ilgalaikį neigiamą ir, dažnai, sunkai pataisomą poveikį mus supančiai aplinkai.

Nemuno kilpų regioninio parko darbuotojas pasakojo, kaip neatsakingai numestų atliekų išskiriamos cheminės medžiagos pavojingos atmosferai, paviršiniams, požeminiams vandens telkiniams, dirvožemiui. Netvarkingai laikomos atliekos darko kraštovaizdį, pūdamos skleidžia nemalonius kvapus. Ne tik pavojingos atliekos, tačiau ir sąlyginai nekenksmingi produktai, jiems skylant, gali užteršti vandens telkinius, o kas svarbiausia – geriamąjį vandenį. Tokia tarša neigiamai veikia ir užterštoje aplinkoje gyvenančius gyvūnus. Nesurinktos atliekos privilioja parazitus ir vabzdžius, taip sukelia realią grėsmę visuomenės sveikatai. Sąvartynuose yrant atliekoms, išsiskiria metano dujos, kurios, beje, turi nemenką reikšmę klimato atšilimui.

„Žiburio“ gimnazijos Tėvų taryba

Taip pat skaitykite