Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis – partnerystės deklaracija su Elko poviatu (Lenkija)


Gruodžio 16 d. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį – partnerystės deklaraciją su Varmijos Mozurų vaivadijos Lenkijoje Elko poviato seniūnu Krzysztof Pilat.

Dešimties žmonių delegacija, vadovaujama merės Nijolės Dirginčienės ir administracijos direktoriaus Valentino Vinco Revucko vizito pradžioje šiltai buvo sutikta poviate. Čia buvo pasikeista dovanomis ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis – partnerystės deklaracija. Šia sutartimi yra numatyta vystyti tarpusavio ryšius siekiant pažinti tarpusavio istoriją, kultūrą, papročius ir tradicijas. Imtis bendrų veiksmų vykdant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų. Bendradarbiauti švietimo, kultūros, turizmo, aplinkos apsaugos, sporto ir ūkio srityse. Skatinti bendradarbiavimą ir bendrų ryšių kūrimą tarp švietimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir kitų institucijų. Pasikeisti patirtimi mažinant nedarbo lygį, pasikeisti informacija apie vykdomą  veiklą, pasiekimus ir problemų sprendimo būdus. Bendradarbiauti kitais veiklos klausimais, nenustatytais šioje deklaracijoje.

Po sutarties pasirašymo delegacija, lydima poviato seniūno Krzysztof Pilat, apžiūrėjo miestą ir dalyvavo Mataj‘aus vardo profesinio rengimo mokyklos 10 metų įkūrimui skirtoje konferencijoje.

Jau vizito metu  buvo aptariami planai, projektai, kuriuos artimiausiu metu vykdyti.

Taip pat skaitykite