Nuo mero ataskaitos iki opozicijos paklausimų

Balandžio 26 d. vykusiame rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo svarstomi 37 klausimai, tarp jų trys papildomi.

Pirmiausia buvo pristatyta mero Vyto Bujanausko 2011 m. veiklos ataskaita. Savivaldybės vadovas gan trumpame pristatyme apžvelgė savivaldybėje padarytus ir atliekamus darbus. Kaip jau įprasta, ir dabartinio mero ataskaitoje daugiausiai dėmesio buvo skirta ne savivaldybės Tarybos veiklos analizei, o ekonominių sprendimų įgyvendinimui. Deja, Taryboje priimtų sprendimų svarbą neretai bandoma sumenkinti, nors būtent Tarybos narių balsai gali nulemti daugelio rajono gyventojų planų bei geroves siekimą.

Neturėjo merui dėl ataskaitos rimtų klausimų ir Tarybos nariai. Opozicijai priklausantys, kaip jau tapo įprasta, buvo aktyvūs ir išsakė savo pastabas, kurios daugiau buvo panašios į žaismingą valdančiųjų pabarimą nei į rimtą ataskaitos analizę. Opozicija, lyg ir nesutikdama su ataskaita, už ją nebalsavo, du Tarybos nariai susilaikė, 15 pritarė.

Taryba nutarė į savivaldybių asociacijos suvažiavimą deleguoti merą V. Bujanauską, o laikinai pavaduoti administracijos direktorių paskyrė Investicijų skyrių vedėją Vytautą Griauslį. Tiesa, darbietis A. Gustaitis pasiūlė panaikinti administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybę, bet valdantieji į šį pasiūlymą nesureagavo.

Tarybos nariai pritarė sprendimui sumažinti Jiezno gimnazijos ikimokyklinių grupių skaičių iki dviejų bei perskirstė visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos lėšas. Svarstant pastarąjį klausimą buvo pastebėta, jog nemažai lėšų skirta „Medica“ klinikai, kuriai vadovauja Sveikatos komiteto pirmininkė Rita Keturakienė. Savivaldybės gydytojas Virginijus Slauta patvirtino, kad „Medica“ klinika buvo aktyvi ir pateikė net 8 programas, bet svarstymui atrinktos trys bei žymiai sumažintos sumos. Taryba, ūkininko Martyno Butkevičiaus prašymu, nesvarstė pasiūlymo kompensuoti iš Kaimo rėmimo fondo ūkininkams 50 proc. išlaidų jų pačių sugadintų kelių remontui. Pasak Tarybos nario M. Butkevičiaus, yra svarbesnių darbų, kuriems reikalinga parama.

Tarybos narys Juozas Krikštolaitis pristatė projektą dėl sutarties nutraukimo su mobiliojo ryšio operatoriumi „Tele 2“, o tiksliau – jos nepratęsimo po 2012 m. gruodžio 31 d., nes baigsis 5 metų laikotarpis. Esą yra surinkta 440 Veiverių miestelio gyventojų, kurie reikalauja pašalinti iš mokyklos teritorijos „Tele 2“ mobiliojo ryšio siųstuvus, parašų.

Taryba nutarė šio klausimo sprendimą atidėti iki birželio mėnesio posėdžio.

Opozicijos lyderė Rima Zablackienė, kaip tapo įprasta, Tarybos posėdžio pabaigoje perskaitė keletą paklausimų. Buvo pasiteirauta apie bendrovės „Prienų vandenys“ ketinimus vienašališkai, be Tarybos pritarimo, padidinti įkainius šaltam vandeniui ir nuotekoms. Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius atsakė, jog su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija vyksta tik pirminiai derinimai, o galutinė kaina bus nustatyta tik ją patvirtinus Tarybai.

R. Zablackienė taip pat teiravosi apie prokuratūros vykdomą ikiteisminį tyrimą dėl Jiezno gimnazijos renovacijos vykdytų darbų. Teisės ir personalo skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė atsakė, jog prokuratūros atstovai informavo žodžiu, kad ikiteisminis tyrimas baigtas ir bylą ruošiamasi perduoti teismui.

Opozicijos lyderė piktinosi, kad administracija nereaguoja į Valstybės kontrolės nurodymus išsiaiškinti, iš kokių lėšų Jiezno gimnazijos direktorė apmokėjo teismų ir advokato išlaidas. Pasak darbietės, atsakymo laukiama ir dėl buvusio „Žiburio“ gimnazijos vadovo veiksmų.

R. Zablackienė užklausė administracijos direktorių A. Marcinkevičių, kokiu pagrindu, jam būnant Balbieriškio seniūnu, buvo išpiltas žvyrkelis iki vienos privačios sodybos. Direktorius į klausimą neatsakė, bet meras pasakė, jog atsakyta bus pagal patvirtintą reglamentą.

Kitas Tarybos posėdis vyks gegužės 17 dieną.

Taip pat skaitykite