Mokestis už aplinkos teršimą: reikalavimai nustatant lengvatas pagal transporto priemonės registracijos metus

20190326PHT33239-cl 2

Aplinkos apsaugos departamentas primena: skaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą, reikia vadovautis naujausia Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo redakcija. Lengvatos mokesčiui už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių taikomos pagal 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

„Pagal šio straipsnio 2 dalyje pateiktą  1 punkto formuluotę nuo mokesčio atleidžiami  mokesčio mokėtojai, teršiantys: iš M1 ir N1 kategorijos kelių transporto priemonių, varomų benzinu ir (ar) dujomis, kurios pirmą kartą registruotos  ne anksčiau kaip prieš 4 metus, ir iš M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių, kurios pirmą kartą registruotos  ne anksčiau kaip prieš 3 metus“, – sako Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento l. e. p. direktorius Gintas Markevičius.

Taip pat svarbu, kad transporto priemonės naudojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės pirmosios registracijos dienos iki mokestinio laikotarpio paskutinės dienos. 

„Jeigu nuo kelių transporto priemonės pirmosios registracijos dienos nustatytas lengvatos taikymo laikotarpis sueina mokestinio laikotarpio eigoje, apmokestinamas visas per mokestinį laikotarpį sunaudotų degalų kiekis“, – aiškina G. Markevičius.

Pavyzdžiui, vilkiko pirma registracija yra 2018 m. gruodžio 10 d., taigi jam paskutinę 2021 m. mokestinio laikotarpio dieną (gruodžio 31 d.) buvo daugiau nei 3 metai skaičiuojant nuo jo pirmosios registracijos datos. Todėl už visą per 2021 m. šios transporto priemonės sunaudotą  degalų kiekį Lietuvos teritorijoje skaičiuojamas ir mokamas mokestis.

Tokia pati sąlyga taikoma skaičiuojant kitų kategorijų transporto priemonių metus.

Lengvosioms kelių transporto priemonėms, varomoms dyzeliu, lengvatos netaikomos. Mokant taršos mokestį, taikomi tarifai, nustatyti įstatymo 5 priede.

Transporto priemonės naudojimo laikotarpio skaičiavimo pavyzdys pateiktas AAD svetainės skiltyje Konsultacijos – Klausimai ir atsakymai – Aplinkosauginiai mokesčiai – Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių ir apskaita.

Šiais ir kitais aplinkosauginiais klausimais visada galite konsultuotis el. paštu konsultacijos@aad.am.lt

Aplinkos apsaugos departamento informacija

Taip pat skaitykite