Meras: „Dalyvavimas seniūnų ataskaitiniuose susirinkimuose padeda įvertinti problemų rimtumą ir nustatyti darbų prioritetus“

IMGP2246

Vacys Staknys

Šiemet gana anksti buvo surengtos visų Prienų rajono savivaldybės seniūnų ataskaitos. Visuose ataskaitiniuose susirinkimuose dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas sutiko pasidalinti su naujienų portalo kvitrina.com skaitytojais mintimis apie tai, ką išgirdo ataskaitų metu, kokios bus padarytos išvados ir kokie bus priimti sprendimai išgirstoms problemoms spręsti.

Savivaldybės vadovas iškart patvirtino, kad dalyvavimas seniūnų ataskaitiniuose susirinkimuose padeda įvertinti problemų rimtumą ir nustatyti darbų prioritetus.

Visgi A. Vaicekauskas pirmiausiai priminė apie atliktus darbus, kurie panašiuose susirinkimuose buvo numatomi prieš metus ar dar anksčiau.

Meras užtikrintai pasakė, jog priimtas sprendimas dėl nuotekų ir vandentiekio trasų įrengimo Stakliškių miestelyje.

Situacija čia sudėtinga, nes bendrovė „Lietuviškas midus” pastatė naujus nuotekų valymo įrengimus tik savo tikslams ir miestelis lieka be jų. Pasak mero, bus įrengta nuotekų valymo sistema bei sutvarkyti tinklai. Šiam projektui finansuoti bus panaudota dalis ES lėšų iš rajonui skirtų 2,3 mln. eurų.

Toliau meras išvardino jau padarytus darbus:

 • Atidaryta antra vaikų ugdymo grupė darželyje Skriaudžiuose.
 • Atkurtas tiesioginis maršrutas Pakuonis – Kaunas.
 • Išspręstas klausimas dėl Veiverių šaulių namų šildymo išlaidų finansavimo, kuris, anot mero, sudaro galimybę Veiveriuose pagerinti kultūrinę veiklą bei perkelti Veiverių KLC administraciją į seniūnijos centrą.
 • Balbieriškyje įrengta papildoma autobusų sustojimo aikštelė.
 • Perimtas į savivaldybės rankas rajono šilumos ūkis.

Pagrindinė problema – keliai

Mero A. Vaicekausko teigimu, gyventojai daugiausiai piktinosi žvyrkelių kokybe, taip pat buvo akcentuoti socialiniai, vandentiekio ir apleistų pastatų klausimai.

Kelių priežiūra prasčiausiai vykdoma Stakliškių ir Ašmintos seniūnijose.

Savivaldybės vadovas pripažino, jog situacija su žvyrkeliais seniūnijose yra bloga, o ir taip sudėtingą padėtį apsunkino labai šilta žiema. Pažliugę keliai buvo sugadinti sunkiasvorės technikos. Blogiausia padėtis, pasak A. Vaicekausko, Stakliškių ir Ašmintos seniūnijose. Būtent šių seniūnijų gyventojai kelių sutvarkymo klausimus kėlė aštriausiai.

A. Vaicekauskas pasidalino mintimis ir apie numatomus problemos sprendimus.

Anot mero, bus gerinama kelių priežiūros atlikimo kontrolė, rengiami kelių priežiūros mokymai seniūnijų darbuotojams ir rangovams. Mero teigimu, negalima tiesiog pilti žvyrą ant kelio be sankasų, o dar blogiau – nekokybišką žvyrą.

Savivaldybės vadovas teigė, jog kelių priežiūros įmonėms, kurių darbas sulaukia daugiausiai priekaištų, gali būti apsunkinta galimybė dalyvauti konkursuose. Visgi, A. Vaicekausko manymu, konkursų nuostatai nebus keičiami, bet toliau bus sudaromos visos galimybės konkursuose dalyvauti ir smulkiajam vietiniam verslui.

Kelių priežiūrai šiais metais lėšų nepadaugėjo, bet bendromis, anot mero,  savivaldybės ir Seimo nario Andriaus Palionio pastangomis bei pastovių kontaktų su Susisiekimo ministerija dėka rajone bus išasfaltuota per 20 km žvyrkelių.

Visgi meras pripažino, jog per metus situacija su keliais neišsispręs. Tam reikės dešimtmečio, bet sumažinti problemos mastą įmanoma.

A. Vaicekausko teigimu, su kiekvienais metais žmonių sąmoningumas kyla ir vis daugiau kelių naudotojų saugo kelius, bet vis dar yra tokių, kurie nepaiso taisyklių ir juos gadina. Deja, pasak mero, ne visada pavyksta pažeidėjus pagauti už rankos.

Visgi savivaldybės vadovas tiesiogiai neatsakė, ar bus surengti susitikimai su ūkininkais, įmonėmis, kurie naudoja kelius savo verslui vystyti bei su jais aptarti kelių priežiūros klausimai.

Daugėja senyvo amžiaus žmonių, socialiniai klausimai vis aštrėja

A. Vaicekausko teigimu, socialinės rūpybos klausimai vis aštrėja, o situacija tokia, lyg sėdėtume ant parako statinės.

Senyvo amžiaus žmonių daugėja, didėja ir socialinių paslaugų paklausa namuose, išlieka aštri ir situacija su šeimomis, auginančiomis daug mažamečių vaikų, nelabai gera padėtis su socialiniais būstais. Štai toks paketas problemų.

Mero teigimu, savivaldybė ieško sprendimo kelių. Štai šiais metais socialinių būstų remontui skirta 30000 eurų, 300000 eurų gauta iš ES fondų lėšų socialiniams būstams įsigyti. Šiuo metu jau sudarytas socialinių būstų registras ir paskelbtas viešai. Toks sprendimas priimtas, norint sulaukti visuomenės pagalbos, kad būtų užkirstas kelias pažeidimams, naudojant socialinius būstus ne pagal paskirtį.

Pasak A. Vaicekausko, Socialinio paslaugų centro darbuotojų skaičius didėja, bet situacija rodo, kad per mažai. Viena socialinė darbuotoja prižiūri iki 15 šeimų ir tai per didelis krūvis. Tiesa, ši problema nagrinėjama valstybės mastu. Visgi, gyvenimas parodo, kad socialinės paslaugos namuose pigesnės nei žmonių išlaikymas stacionariose globos įstaigose.

Meras ryžtingai nusiteikęs prieš socialinių būstų naudojimo pažeidimus ir siunčia žinią tiems, kurie pernuomoja socialinius būstus, dažnai triukšmauja ir neprižiūri savivaldybės turto – jie neteks galimybės jais naudotis.

Dar vienas skaudulys – vandentvarka

Pasak savivaldybės vadovo, situacija rajone su vandentvarka vis dar išlieka sudėtinga. Ir nors nemažai projektų įgyvendinta, problemų išlieka daug. Dėl lėšų stokos nudžiuginti mažai kuo galima. Iš vandentvarkai skirtų 2,3 mln. eurų bus įgyvendinti šie projektai – jau minėta nuotekų ir vandentiekio tinklo infrastruktūra Stakliškėse, Strielčių kaimo tinklo sujungimas su Prienų tinklais ir Stadiono gatvės projekto užbaigimas.

Mero teigimu, F. Martišiaus gatvės nuotekų ir vandentiekio tinklų pratęsimas bei atšakų įrengimas, kad galėtų prisijungti iš kitų gatvių, bus siejamas su F. Martišiaus gatvės rekonstrukcija.

Aprūpinimas dujomis – ne savivaldybės funkcija

Prienų miesto Dvariuko mikrorajono gyventojų iškeltas klausimas dėl dujotiekio buvo lyg ir naujiena. Tiesa, anot A. Vaicekausko, aprūpinimas dujomis – ne savivaldybės funkcija, bet jei atsiras ne vienas norintis naudoti jomis, bus padėta susisiekti su dujininkais ir, reikia manyti, jie dujotiekį galėtų net įrengti savo lėšomis.

Apleistų pastatų savininkams – dideli mokesčiai

A. Vaicekauskas pritarė, jog apleisti pastatai neprideda pliusų, o laikui bėgant tampa vis pavojingesniais objektais. Meras priminė, kad nuo 2016 metų apleistų namų savininkams padidinti turto ir žemės mokesčiai (nustatyti maksimalūs). Taip pat, pasak savivaldybės vadovo, išsiųsti įspėjimai, vėliau bus taikomos baudos. Kai bus atliktos visos procedūros, neatsiradus pastatų savininkams, dėl tokių statinių bus kreiptasi į teismą dėl jų perėmimo savivaldybės nuosavybėn.

Procesas tikrai bus ilgas ir „patrauklūs turistiniai objektai” dar ilgai gražins miestą ir rajoną. Apibendrinus savivaldybės vadovo pamąstymus apie šią problemą, kova su apleistų namų savininkais atrodo lyg kova su vėjo malūnais.

Renovuoti namai atsveria „griuvenas“?

Meras pasidžiaugė, jog rajone sėkmingai vyksta daugiabučių namų renovacija. Prienai, anot A. Vaicekausko, gražėja, o žmonės mažiau sunaudos šilumos energijos ir sutaupys.

Meras patikino, jog nedalina pažadų be jokio pagrindo, todėl negalėjo pažadėti, jog Revuonos gatvės tvarkymas bus pradėtas šiais metais. Jo manymu, realiausia pradžia 2017 metais, kai bus sutvarkyta F. Martišiaus gatvė (kelias Marijampolės link).

Revuonos gatvė (kelias) dar palauks

A. Vaicekausko teigimu, su Revuonos gatvės rekonstrukcija reikės palaukti, kol nebus baigta F. Martišiaus gatvės rekonstrukcija. Pasak mero, gali būti, kad, būtent Revuonos gatve bus nukreipti transporto srautai, kai bus rekonstruojama F. Martišiaus gatvė.

Tiesa, savivaldybės vadovas pritarė, jog per tą laiką turėtų būti paruošti Revuonos gatvės rekonstrukcijos projektai. Prie važiuojamosios dalies bus įrengtas šaligatvis nuo J. Basanavičiaus gatvės iki „Norfos” prekybos centro.

Auganti Veiverių seniūnija sulauks dėmesio

A. Vaicekauskas patvirtino, jog šiais metais Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje bus įrengta dar viena darželio grupė, bus vykdomi remonto darbai ir kitose gimnazijos patalpose.

Bet didžiausias iššūkis, anot mero, tai Veiverių PSPC ligoninės remonto darbai, bet kada tai įvyks – meras nesukonkretino.

Savivaldybės vadovas pritarė, jog seniūnijoms, kuriose noriai kuriasi žmonės, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, bet pabrėžė, kad ir kitos neturi būti užmirštos.

Problemiškos Stakliškių ir Ašmintos seniūnijos

A. Vaicekauskas, paprašytas įvardinti, jo manymu, problemiškiausias rajono vietoves, pasakė, jog tai Stakliškių ir Ašmintos seniūnijos. Pasak mero, jose daugiausiai problemų, o Stakliškėse iškilo klausimų ir dėl seniūno. Anot A. Vaicekausko, pasitvirtinus faktams dėl įtarimų, bus imtasi griežtų priemonių.

Tiesa, meras nebuvo sužavėtas ir tomis seniūnijomis, kuriose ataskaitiniai susirinkimai praėjo tvarkingai ir tyliai.

Savivaldybės vadovo teigimu, seniūnai ir bendruomenės turi daugiau dėmesio skirti iškilusioms problemoms spręsti savarankiškai. Anot A. Vaicekausko, negali meras žinoti, kurią gatvę reikia pirmiausiai tvarkyti arba kokiai šeimai reikia pagalbos. Tam yra vietinė valdžia.

Tiesa, ne viskas priklauso nuo seniūnų, tada rajono valdžia gali padėti, o gal net ir apginti nuo nepagrįstų išpuolių.

Ir nors pažadus valdantieji dalina žvalgydamiesi per petį, o vykdomi projektai – tai seniai numatytų darbų tąsa, apie kardinalius pokyčius kol kas negirdėti. Tiesa, aiškiai parodoma, kad savivaldybė moka gerai tvarkytis su finansais ir kad sėkmingai mažinamos skolos.

Reikia pripažinti, kad kasdieniai darbai vyksta sėkmingai. Štai, pagaliau buvo pradėtas remontas buvusiame „partkome” (Kauno g. 2), įrenginėjamas naujas kabinetas savivaldybėje ir tvarkomas holas, dingo ilgus metus „puošęs miestą” senas turgelis. Savo ruožtu meras pažadėjo pagerinti saugumą prie pėsčiųjų perėjų ir pradėti įgyvendinti vaizdo kamerų įrengimo projektų pirmąją dalį (infrastruktūra ir kameros miesto centre, bet tikslių datų nebuvo įvardinta).

Prienų valdžia turi daug ambicijų nebūti miestu šalia Birštono, todėl įsigaliojo valdžios „demokratija”. Bandymas sukurti naują Prienų simbolį – drakoniuką, sulaukė pasipriešinimo iš mokytojų ir, galima teigti, patyrė fiasko. Prasidėjęs dialogas su verslu ir ūkininkais kol kas lieka tik deklaracijų lygmenyje.

Tiesa, daugiau surinktų mokesčių leidžia daryti prielaidą, jog žmonės daugiau uždirba ir geriau gyvena. Ar taip yra iš tiesų?

 

Taip pat skaitykite

10 komentarai

 1. jonas

  Siūlau pasidairyti po visų trijų miesto mokyklų stadionus.Jų būklė-žemiau kritikos ribos-asfaltuoti bėgimo takai ,su kanalizacijos šuliniais ir balomis.,o rajono moksleivių varžybos vykdomos Birštono stadione,manau daugiau komentarų nereikia,o mokinių mieste virš 1000.

 2. Vietinis

  Pirmoji vaikų žaidimo aikštelė Prienuose, dalyvavimas turizmo parodoje, šilumos ūkis, autobusų sustojimai Balbieriškyje ir Paprienėje, vaikų darželio grupė Skriaudžiuose – visko net nesuvardinsi.
  O autoriui klausimas – ar čia interviu, ar „analitinis“ straipsnis?

 3. C

  Vaikų žaidimo aikštelės tikrai reikalingos, tik gal pirmiausia jas reikia sutvarkyti ir normaliai įrengti vaikų darželių teritorijose, pažiūrėkite kur dabar žaidžia darželio vaikai, siaubas kažkoks, o ten galėtų ateiti ir vaikai ,,iš šalies“ pažaisti, ir priežiūra šiokia tokia būtų užtikrinta.