Laisvės aikštėje – ūkininkų  ir išrinktųjų susidūrimas  


Vacys Staknys

2024 metų vasario 29 d. turėtų būti įrašyta į atmintinus krašto įvykius, ir ją reikėtų minėti kaip ūkininkų demokratinio judėjimo pradžios datą. Nors iš tiesų ūkininkai žinojo, kad mero Alvydo Vaicekausko vedama Prienų rajono savivaldybės Tarybos socialdemokratų frakcija ir su ja bendraujančios politinių jėgų (valstiečių frakcijos ir krikščionių sąjungos nariai) atstovai nepritars Tarybos opozicijos paruoštiems ir su ūkininkais, anot opozicijos, suderintiems sprendimų projektams, atvyko į Prienus. Tvarkingai sustatyti traktoriai, ramiuose ūkininkų veiduose – viltis, jog rajono valdžia išgirs jų nerimastį dvigubai šoktelėjus žemės mokesčiui ir belaukiant kitų. Deja, kaip ir buvo tikėtasi, naujienos prastos. 

Valdantieji laikėsi savo pozicijos. Jų manymu, žemės mokesčio padidėjimas nepadarys ūkininkams didelių problemų, o jų sumokėti mokesčiai prisidės prie kelių ir infrastruktūros kaimo vietose tvarkymo. Vienas iš ūkininkų tokius valdžios išvedžiojimus palygino su arkliu, kuriam uždėti specialūs dangteliai, kad jis matytu tik kelią ir nesidairytų į šonus. 

Tiesą sakant, panašu, nes ūkininkų buvimas kaimo vietovėse – tai darbo vietos, įplaukos į biudžetą, pagalba visuomenei ir ateities užtikrinimas. Teisus buvo Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, kuris pasakė, jog ūkininkai „išsilaižys“ po tokių sprendimų, bet pagrindinė priežastis – nenoras bendrauti su jais ir ieškoti kompromisų.
Meras Alvydas Vaicekauskas yra įsitikinęs, jog savivaldybės Tarybos priimti sprendimai naudingi visiems rajono gyventojams, tarp jų ir ūkininkams. Vieno ūkininko ištarta frazė „Ar bus kam važinėti tais keliais?“ drąsiai gali apibūdinti visą mūsų šalyje vykdomą politiką kaimo atžvilgiu. Kitaip sakant – kaimų tuštinimo politika, prisidengus rūpesčiu dėl kokybiško švietimo ir efektyvumo veiklų. Šios problemos liečia ir Prienų rajoną.

Galima teigti, jog ūkininkų norai buvo maksimalūs, bet ir politikų priimti sprendimai galėjo būti labiau pasverti. Kam naudinga ši konfrontacija? Pats meras savo pasisakymuose po priimto biudžeto gyrė ūkininkus už indėlį į biudžetą, bet labai greitai užmiršo, jog 2023 metais jų indėlis buvo viršytas dvigubai (1 051 600 vietoje 500 000). 2024 metų biudžete įplaukos iš žemės mokesčio suplanuotos pagal 2023 metų planuotą biudžetą (500 000). Padidinta 50 000 eurų kaimo rėmimo programa tikrai neatspindi reikiamos pagalbos ūkiams dydžio.
Privačiuose pokalbiuose ūkininkai vardino, jog žemės mokesčio tarifo koeficientas galėtų siekti 1.0 arba 1.1, ir tai būtų logiškas sprendimas, įvertinus tai, jog ir 2024 metais žemės mokesčio suplanuota į savivaldybės biužetą suma galimai bus viršyta.
Kas bus toliau? Vieni ūkininkai nusiteikę labai ryžtingai, kiti dar tiki, jog bus priimti kompromisiniai sprendimai. Ir aš tikiu, jog iš patinės situacijos galima išeiti. Tik reikalingi gerai apgalvoti sprendimai.

Taip pat skaitykite