Kreipimasis

Prienų rajono savivaldybės Tarybai   

Prienų rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. birželio 28 d. posėdyje 27 klausimu bus svarstomas: „ DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T3–83 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUSTATYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO patvirtinimo.

Jei Tarybos nariai pritars šiam sprendimo pakeitimui, padidės finansinė našta rajono gyventojams, tad siūlome šį klausimą atidėti. Rajono gyventojai turi turėti galimybę susipažinti su projektu viešoje erdvėje (spaudoje, gyventojų susitikime). Būtina išklausyti ir jų nuomones.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS  SAVIVALDOS  ĮSTATYMO 2012.01.01 d. aktualioje redakcijose 4 straipsnis. Vietos savivaldos principai (pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda) 5; 6; 8; 9; 11 dalys bus pažeistos jei savivaldybės Taryba nepasitarusi ir neišklaususi bendruomenės nuomonės patvirtins pakeitimą.

Visuomeninio judėjimo „Už socialinį teisingumą“ taryba

Taip pat skaitykite