Kontrolės komitetas pagrūmojo, Antikorupcinė komisija korupcijos neįžvelgė

IGP8479

Vacys Staknys

„Banginuko vaišių” „byla” pradėjo savo kelią po Birštono savivaldybės koridorius. Situaciją jau aiškinosi Kontrolės komitetas, ši tema buvo nagrinėjama ir Antikorupcinės komisijos posėdyje.

Kontrolės komiteto pirmininkas Tarybos narys Audrius Šeržentas naujienų portalui kvitrina.com teigė, jog komitete buvo išsiaiškinti tikrieji, anot jo, faktai dėl pastato Birutės g. 29 Birštone nuomos ir subnuomos sutarčių.

Kontrolės komiteto pirmininko teigimu, buvo nustatyta, jog nuomininko UAB „Freiluva” sutartis su subnuomininku UAB „Banginuko vaišės” pasirašyta pažeidžiant nuomos sutarties tarp investuotojo ir Birštono savivaldybės punktą, kuriame aiškiai įvardinta, kad „be išankstinio raštiško Nuomotojo sutikimo Nuomininkas negali leisti tretiems asmenims visiškai ar iš dalies naudotis pastatu, subnuomuoti jo ir (arba) perleisti dalį arba visas teises ir/ar pareigas…”.

Komitetas taip pat konstatavo, jog savivaldybės administracija padarė pažeidimą, išdavusi licenciją bendrovei „Banginuko vaišės”, net neišsiaiškinusi, ar jinai teisėtai naudojasi nurodytomis prašyme patalpomis.

Visgi Audrius Šeržentas pripažino, jog sudarant pastato Birutės g. 29, Birštone, nuomos sutartį su investuotoju pažeidimų nebuvo nustatyta. Kontrolės komiteto pirmininkas taip pat nesiūlo reikalauti panaikinti sutartį tarp dviejų privačių juridinių asmenų, bet pabrėžė, jog pažeidimai turi būti pašalinti.

Pagal naujienų portalo kvitrina.com turimą informaciją, UAB „Freiluvos” prašymas pritarti sutarčiai su UAB „Banginuko vaišės” yra pasiekęs savivaldybės administraciją.

Birštono savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas naujienų portalui kvitrina.com patvirtino, jog gautas UAB „Freiluva“ prašymas dėl pritarimo sutarčiai su bendrove „Banginuko vaišės“ ir ruošiama medžiaga gegužės 6 d. Tarybos posėdžiui.

Pasak administracijos direktoriaus, jis nemato priežasčių peikti savivaldybę už tai, kad du privatūs juridiniai asmenys pasirašė sutartį ir oficialiai vykdo veiklą. Anot V. V. Revucko, jis neturėjo teisės neišduoti bendrovei „Banginuko vaišės“ licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais, nes patalpa atitiko reikalavimus ir buvo pateikta subnuomos sutartis.

Audrius Šeržentas ir Darius Šeškevičius

Audrius Šeržentas ir Darius Šeškevičius

UAB „Banginuko vaišės“ negali atsakyti už kitos bendrovės įsipareigojimus. Savivaldybės administracijos direktoriaus teigimu, savivaldybė negali „draskytis“ su investuotoju, kuris investavo į pastatą 624421 eurų (2156000 litų), dėl užmaršumo pranešti apie sandėrį. Tiesa, paaiškėjo, jog sutartyje nėra numatyta sankcijų už tokius veiksmus.

Antikorupcinės komisijos pirmininkas Darius Šeškevičius naujienų portalui kvitrina.com pasakė, jog jo vadovaujama komisija svarstė tik klausimus dėl pačio buvusios poliklinikos pastato nuomos konkurso paskelbimo, pasiūlymo įvertinimo ir įsipareigojimų vykdymo teisėtumo ir korupcijų apraiškų buvimo.

Komisija, pasak D. Šeškevičiaus, išklausiusi administracijos darbuotojų paaiškinimus, įvertinusi dokumentus, korupcijos apraiškų nenustatė. Antikorupcinės komisijos pirmininkas pabrėžė, jog dviejų privačių bendrovių santykių komisija nenagrinėjo, nes situacija buvo aiški po Kontrolės komiteto posėdžio.

Taip pat skaitykite