Išrinkta nauja pirmininkė


Silvija Navickienė

Stakliškių seniūnijos neįgalieji, susirinkę į ataskaitinį posėdį, išklausė skyriaus pirmininkės Onos Žiūkaitės ataskaitą apie nuveiktus darbus, įgyvendintus planus. Tokie posėdžiai retai susitinkantiems žmonėms yra puiki proga pabendrauti, pasidalinti rūpesčiais ir džiaugsmais, iškelti rūpimas problemas. O šį kartą buvo paminėta ir Neįgaliųjų diena – iš atokios seniūnijos retas kas gali keliauti į kitą rajono pakraštį, Šilavotą, kur vyko visos savivaldybės neįgaliųjų susirinkimas. Pasak O. Žiūkaitės, ne taip lengva išvadinti žmones kur nors išvažiuoti, daugelis gyvena uždarai, vienkiemiuose, yra vieniši ir sunkiai bendraujantys, todėl nenori nei koncertų, nei ekskursijų, nei išvykų, nors būtų labai naudinga nors trumpam pamiršti savo ligas ir rūpesčius. Sunku dabar ligotiems žmonėms, reikia kiekvieną litą skaičiuoti, iš nedidelių pensijų išgyventi, vaistus susipirkti, todėl ne vieną ir depresija kamuoja nuo nesibaigiančių problemų. Vis dėlto, O. Žiūkaitės manymu, užsidaryti savo bėdų rate negalima, vis sunkiau ir sunkiau iš jų ištrūkti ir pamatyti, kad aplink mus yra daug gerų žmonių ir grožio. Daugiau kaip dešimt metų Stakliškių seniūnijos neįgaliesiems vadovavusi moteris labai mėgsta keliones, pasakoja trisdešimt metų kiekvieną vasarą išsiruošdavusi aplankyti vis kitą jai įdomią vietovę, įsijungia ir į dabar Neįgaliųjų draugijos rengiamas išvykas, todėl galinti tvirtai pasakyti – nors namų sienos gydo, bet uždaryti save į ligos kalėjimą taip pat negalima.

Tokiomis mintimis O. Žiūkaitė pasakoja pasidalijusi su negausiai susirinkusiais Stakliškių seniūnijos neįgaliaisias ir kartu pasiūliusi jiems išsirinkti naują pirmininkę, nes, jos manymu, atėjęs laikas permainoms ir ilgametės pirmininkės poilsiui. Tad naująja vadove neįgalieji išrinko labai gerai jiems pažįstamą, energingą ir aktyvią stakliškietę Dalytę Baguševičienę, kuri nuo šiol imsis rūpintis likimo draugais ir jiems atsirandančiomis bėdomis, taps jų patikėtine rajono neįgaliuosius vienijančioje draugijoje. Seniūnijos neįgaliuosius pasveikino Stakliškių seniūno pavaduotoja Nijolė Ivanovienė, kuri padėkojo ilgametei skyriaus pirmininkei už aktyvią ir nuoširdžią veiklą bei pasveikino naujai išrinktą vadovę ir palinkėjo jai sėkmingai išpildyti ja pasitikėjusių žmonių lūkesčius. Ne liūdėti neįgalieji susirinko – dainavo, o jiems akordeonu pritarė N. Ivanovienė, linksmus nutikimus pasakojo gyvoji Stakliškių enciklopedija Janina Armanavičienė, juoko ir linksmybių netrūko, todėl į namus žmonės skirstėsi įgavę jėgų ir optimizmo įveikti visiems atsirandantiems sunkumams.

Taip pat skaitykite