Gelbėjimo ratas 911

Ruta-Vainiene

Apie milijonas Lietuvos gyventojų kasmet teikia metines pajamų ir turto deklaracijas. Taip mokesčių mokėtojas suveda praėjusių metų sąskaitas su valstybe – apskaičiuoja ir sumoka mokesčius, o taip pat pateikia informaciją apie tam tikras gautas neapmokestinamąsias pajamas. Likusiems gyventojams metinių pajamų deklaracijų teikti neprivaloma – už juos mokesčius suskaičiuoja, sumoka ir informaciją pateikia darbdaviai ir kitos įmonės. Atrodo, pateikus deklaraciją ir sumokėjus mokesčius į praeitį daugiau nebereikės grįžti. Na, nebent tuomet, jei deklaracijoje aptiksi klaidą, arba mokesčių inspekcija nuspręs atlikti mokestinį patikrinimą. Tuomet gali tekti grįžti į ankstesnius metus, ir deklaracijos tikslinimui, ir mokestiniam patikrinimui yra duoti penkeri metai.

Milijardo traukimas iš šešėlio yra toks sunkus darbas, kad valdžia nusprendė dalį gyventojų sugrąžinti į praeitį, į 2004 metus. Teisės aktai nustato, kokie žmonės turės prisiminti ir deklaruoti 12 metų senumo įvykius, gautas paskolas, net jei metines deklaracijas teikė taip, kaip tuo metu reikalavo teisės aktai. Mokesčių inspekcija susidūrė su eile atvejų, kad negalintys savo stambių pirkinių pagrįsti gyventojai pradėjo nešti nerimtai atrodančius paskolų raštelius. Už tai dabar Seimas ir įpareigojo visus tokius potencialius raštelių autorius „prisiduoti“. Bet kadangi jų neįmanoma identifikuoti, prisiduoti turi visi – ir tie, kurie raštelius piešia, ir tie, kurie be jokios kūrybos, be melo ir nelegalių pajamų gavo paskolų, pirko turto, kažkada deklaravo pajamas ir galvojo, kad visi VMI išrišimai jau gauti.

Naujojo vienkartinio pranešimo forma gavo PRC911 numerį, labai simboliškai. Nuo kitų deklaracijų ji skiriasi tuo, kad jei jos nepateiksi laiku, vėluodamas nebegalėsi pateikti. O jei ją pateikdamas suklysi – tikslinti galėsi tik iki 2016 metų birželio 30 dienos, tai yra iki paskutinės šios deklaracijos pateikimo dienos. Ir tada jau viskas, laiko nebeatsuksi. Čia tik valdžia gali nuspręsti grįžti 12 metų atgal, kai pagal kitus teisės aktus daugumą finansinių dokumentų pakanka saugoti 10 metų. Jei kas neapsižiūrės, jei galvos, kad su valdžia atsiskaitė teikdamas metines deklaracijas ir vėliau bus tikrinamas, nebegalės savo pajamų grįsti PRC911 nedeklaruotomis pajamomis. Net jei jos tikrai buvo. O juk kalbame ne apie įmonę, kuri turi profesionalų apmokama buhalterį, galintį sekti Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimus. Kalbame ir apie tokį žmogų, kuris gal net verslo rubrikų neskaito.

Na, kas tikrai aišku, kad tie, kurie raštelius piešdavo, dabar jau tikrai gavo laiko „susitvarkyti“. Tiesa, informacijos pateikimas dar nereiškia, kad ja bus besąlygiškai patikėta. Tai tik reiškia, kad ji bus svarstoma, analizuojama, tikrinama. Šiuo informacijos pateikimu bus pasiekta, kad VMI nebepriims daugiau jokių naujų paskolos raštelių. Net jei jie bus tikri – jų nebepriims. Bet jei jie nebuvo tikri, buvo sukurti tik šia deklaravimo proga, PRC911 juos savotiškai legalizuoja.

Įstatymo tikslai išgraibyti nelegalų praturtėjimą – neabejotinai geri. Tačiau kai įgyvendinamas įstatymas, kuris gali būti parankus tiems, kurie vengia mokesčių, ir gali būti pražūtingas tiems, kurie sąžiningai juos mokėjo – minčių kyla visokių. Pati pirmoji – nejaugi vis dar viskas „po senovei“?

 

Rūta Vainienė

Komentaras LRT radijui

Taip pat skaitykite