Gan karštame Tarybos posėdyje – netikėti sprendimai

Birželio 28 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo priimta nemažai netikėtų sprendimų, nes valdančiajai koalicijai priklausantys nariai šį kartą turėjo skirtingas nuomones vienu ar kitu klausimu.

Pirmiausiai iš dienotvarkės buvo išbraukti klausimai dėl Jiezno ir Prienų PSPC 2011 metų ataskaitų (opozicijos siūlymu), nes Tarybos nariai neturėjo galimybių su jomis susipažinti. Mero V. Bujanausko siūlymu iš dienotvarkės taip pat buvo išbrauktas klausimas dėl rinkliavos dydžio už komunalinių atliekų tvarkymą. Pasak mero, minėtas klausimas nebuvo gerai išdiskutuotas.

Tarybos nariai patvirtino darbo grupę, kuri ruoš naują Tarybos reglamento redakciją, pritarė Juozo Paliono labdaros ir paramos fondo bei Stakliškių bendruomenės prašymams leisti mokyklos teritorijoje pastatyti estradą, kuri tarnaus visuomenės poreikiams.

Teisės ir personalo skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė informavo, jog byloje dėl Jiezno gimnazijos pastato renovacijos įtarimai pareikšti trims asmenims, o pretenzijų suma siekia apie 400 000 litų.

Taryba panaikino seną Prienų rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašą, nes bus rengiama nauja tvarka, pagal kurią atidirbti reikės ne tik už pašalpas, bet ir už kompensacijas.
Svarstant 2011 m.biudžeto įvykdymo ataskaitą, kuri buvo patvirtinta, Tarybos narys Antanas Gustaitis pasiūlė Tarybai perimti iš administracijos direktoriaus teisę atleisti, skatinti ir bausti savivaldybės pavaldume esančių įstaigų vadovus. Buvo nutarta kitam posėdžiui šiuo klausimu paruošti sprendimo projektą.

Savivaldybės administracija turės iš Specialiosios ir „Nemuno“ pradinės mokyklų perimti turtą, nes jos tampa kitų įstaigų padaliniais.

Ligoninei leista perimti 23,74 kv. m patalpas, esančias Pušyno g. 4 pastate, ir jas panaudoti kardiologijos skyriaus poreikiams.

Taryba nepritarė administracijos norams pradėti vaikų darželių „Saulutė“ ir „Gintarėlis“ pastatų privatizavimo procesus.
Tarybos nariai palaikė Ekonomikos komiteto (pirmininkas Alvydas Vaicekauskas) pasiūlymą ne skubėti darželių privatizavimu, o laikytis procedūrų eiliškumo. Pirmiausiai, pasak A. Vaicekausko, reikia įvykdyti minėtų įstaigų reorganizavimą, įsitikinti, ar „Nemuno“ pradinės mokyklos patalpose užteks vietos, atsižvelgiant į reikalavimus, abiejų darželių vaikams. Anot Tarybos nario, negalime pabloginti sąlygų bei pardavinėti patalpų su vaikais.
Ekonomikos komiteto pasiūlymą palaikė Tarybos nariai J. Krikštolaitis, R. Zablackienė, A.Gustaitis. Administracijos direktorius A. Marcinkevičius patikino, jog sprendimas priimtas neskubotai, o su darželio vadovais buvo diskutuota, bei pabrėžė, kad į „Nemuno“ pradinės mokyklos patalpas galima perkelti abiejų darželių vaikus ir vietos tikrai užteks visiems. Taip šaltuoju sezonu bus sutaupyta apie 200 000 Lt šildymo paslaugoms.
A. Marcinkevičiaus argumentams paprieštaravo A.Vaicekauskas, tvirtindamas, jog „Nemuno“ pradinės mokyklos patalpose gali tilpti tik 12 grupių, o abiejuose darželiuose jų yra 13.
Tarybos narys H. Radvilavičius išsakė nuostabą, jog tokia maža darželių pastatų likutinė vertė, A. Gustaitis retoriškai klausė, kodėl klausimą pristatė Turto, o ne Švietimo skyriaus vedėjas.
Taryba leido pradėti privatizavimo procedūras tik Balbieriškio vaikų darželio pastatams, o „Saulutės“ ir „Gintarėlio“ nepritarė.

Taryba priėmė sprendimą sumažinti parduodamų savivaldybei priklausančių objektų kainas Balbieriškyje, Prienuose, Kašonyse, Vyšniūnuose bei neleido administracijai organizuoti 33 kv. m patalpų, kurios yra Stakliškių PSPC pastate, viešo nuomos konkurso. Tarybos nariai pasisakė prieš šios savivaldybės įstaigos žlugdymą.

Aštri diskusija įsiplieskė ir svarstant klausimą dėl patalpų nuomos Prienų bendruomenei ir „Revuonos“ vidurinės mokyklai „Žiburio“ gimnazijos bendrabučio pastate. A. Marcinkevičius pasakė, jog Prienų bendruomenė bendrabučio patalpose žada įrengti Dienos centrą, o „Revuonos“ mokyklai patalpos reikalingos įrengti bendrabutį specialių poreikių vaikams.
Tarybos narė R. Zablackienė priminė, jog dar sprendžiant švietimo įstaigų pertvarkos planą buvo pasakyta, jog reorganizuojant internatinę mokyklą, bendrabučio specialių poreikių vaikams nebereikės, tad nesuprantama kodėl dabar iškilo šis klausimas. Administracijos direktorius atsakė, jog tokio pažado negirdėjęs, bet Tarybos narys A. Kederys patvirtino, kad tokios kalbos tikrai buvo.
A. Vaicekauskas pasiūlė Dienos centrą iš Jaunimo mokyklos perkelti į senąjį Prienų KKSC pastatą, nes ten yra pakankamai patalpų ne tik sportinei veiklai organizuoti.
Meras V. Bujanauskas replikavo, kad Dienos centro įrengimui bus skirtos lėšos ne iš biudžeto ir tai yra gera proga sutvarkyti bendrabučio patalpas. Deja, mero žodžiai nebuvo išgirsti ir sprendimas nepriimtas.

Posėdžių salėje atmosfera įkaito dar daugiau, kai Taryba pradėjo svarstyti vandens tiekimo tarifų didinimo klausimą, nors bendrovės „Prienų vandenys“ direktorius Pranas Mitkevičius paaiškino, jog tarifų didinimas būtinas, ir pateikė svarius argumentus. Pasak bendrovės vadovo, pastaruoju metu buvo padaryta daug investicinių projektų, sumažėjo vandens poreikis, vis dar didelis lietaus vandens infiltracijos procentas.
Po diskusijų naujos kainos nebuvo patvirtintos, nors akivaizdu, kad po kelių mėnesių Kainų reguliavimo komisija tai padarys vienašališkai.
Diskusijoje aktyviai dalyvavo dabartinis ir buvusieji merai – pastarieji bandė įrodyti, kad jų valdymo laikais viskas buvo gerai.

Posėdžio pabaigoje administracijos direktorius pateikė informaciją, jog „Tele-2“ antena Veiveriuose elektromagnetines bangas skleidžia normos ribose, todėl sprendimą dėl sutarties pratęsimo ar nutraukimo turi priimti Taryba.

Taip pat skaitykite