Bičiuliai iš Lenkijos aplankė Jiezną

IMGP5860Birželio 17-ąją jiezniečiai sulaukė dar vieno malonaus bičiulių iš Lenkijos, Suvalkų apskrities, apsilankymo.

Šiuos du kraštus sujungė bendra istorinė praeitis, o svarbiausioji jos jungtis – Liudvikas Mykolas Pacas, kurio atminimas Lenkijoje itin gerbiamas ir puoselėjamas.

Pirmasis, ėmęsis saugoti, ginti ir atkurti didikų Pacų paveldą Jiezne, buvo krašto istorijos entuziastas Vytautas Gusas. Norėdamas išsaugoti dvaro rūmų karietinę, už savo paties lėšas jis įsigijo šį labai prastos būklės pastatą, ėmė jį restauruoti, rinkdamas ir istorinę medžiagą apie Pacų giminę ir jos nuopelnus Lietuvai. Visomis išgalėmis V. Gusui ėmėsi padėti ir seniūnijai pradėjęs vadovauti Algis Bartusevičius. Jo idėja buvo surasti Lenkijoje ir Baltarusijoje, kur buvo Pacų giminės paveldas, tokių pat entuziastų, norinčių puoselėti savo gimtinės istoriją. Kartu su Jiezno bendruomenės centro pirmininke Irena Urbanavičiene bei kultūros ir laisvalaikio centro direktore Dalia Vertinskiene seniūnas užmezgė ryšius su Suvalkų apskrities Dauspudos kraštu. Čia yra išlikę L. M. Paco statytų rūmų fragmentai, o vietos gyventojai labai gerbia šio didiko nuopelnus, indėlį į krašto vystymąsi, kultūrą. Tad netrukus jiezniečių ir lenkų draugystė sutvirtėjo, dalindamiesi sukauptomis žiniomis jie nuolat bendrauja, lankosi vieni pas kitus, o bendruomenė ir kultūros centras pasirašė ir bendradarbiavimo sutartį.

Šį kartą į Jiezną atvykęs Suvalkų apskrities seniūno pavaduotojas Vitoldas Kovalevskis su palyda pasiūlė bičiuliams labai įdomų ir naudingą darbą – surinkti kuo daugiau medžiagos apie Jiezno Pacus, o ji bus panaudota tarptautinio projekto, kurį įgyvendina lenkai, ekspozicijai. Tikimasi, jog kilnojamoji projekto darbų paroda aplankys ne tik daugelį Lenkijos vietovių, bet ir Jiezną. Seniūnas A. Bartusevičius mielai sutiko su savo komanda – I. Urbanavičiene, D. Vertinskiene, V. Gusu ir istoriku Vytautu Kuzmicku – per kelias savaites paruošti užsienio draugų prašomą medžiagą. Jiems į talką ateina ir kitos Pacų rūmų dalies Jiezne savininkas Kęstutis Derliūnas, nuolat prisidedantis prie visų jiezniečių sumanymų, liečiančių jo nuosavybę, kurią jis restauruoja, tikėdamasis atkurti nors dalį buvusio pastato grožio.

Po pasibuvimo su jiezniečiais Lenkijos delegacija išvyko į Prienus, susitikti su savivaldybės meru Vytu Bujanausku bei apsilankyti Krašto muziejuje ir Davatkyne. Išvykdami bičiuliai lenkai nuoširdžiai padėkojo juos priėmusiems jiezniečiams už malonią viešnagę, vertingą abiem pusėms draugystę ir vaisingą bendradarbiavimą, kuris bus tęsiamas ir toliau.

Taip pat skaitykite

1 komentaras