Atsinaujinusios Visuomeninės tarybos posėdyje spręsti aktualūs klausimai

policija img

2015 m. gruodžio 14 d. įvyko Visuomeninės tarybos prie Birštono policijos komisariato (toliau – Taryba), veikiančios nuo 2004 metų, posėdis. Jo metu naujai išrinkti Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Pirmininku tapo Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys, pavaduotoju – Birštono policijos komisariato Viešosios policijos poskyrio viršininkas Egidijus Treigys.

Taryboje svarstyti šiai dienai aktualūs klausimai: pasirengimas situacijoms, susijusioms su terorizmo grėsme, viešosios tvarkos užtikrinimas kalėdinių ir naujametinių renginių metu, saugus pirotechnikos priemonių naudojimas. Birštono policijos komisariato viršininkas Rolandas Stiklius supažindino Tarybos narius su kriminogenine situacija, policijos komisariato veiklos rezultatais 2015 m., pokyčiais policijos veikloje. Posėdžio metu savo vykdomą veiklą pristatė Birštono savivaldybės Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas viešajai tvarkai Irmantas Adamonis.

Visuomeninė taryba prie Birštono PK yra visuomeninė institucija, kurios sprendimai yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio. Tarybą sudaro aktyviai visuomeninėje veikloje dalyvaujantys nepriekaištingos reputacijos bendruomenės nariai. Visuomeninės tarybos tikslas – svarstyti svarbiausias policijos bei vietos bendruomenės bendradarbiavimo, kuriant saugią aplinką savivaldybės teritorijoje, kryptis ir formas.

 

Alytaus apskr. VPK Birštono PK informacija

 

Taip pat skaitykite