Ar Vėžionių gyventojai neliks be vandens?

Jonas Kavaliauskas
2003 m. gegužės 23 d. Vėžionių žemės ūkio bendrovės visuotinis susirinkimas balsų dauguma priėmė sprendimą parduoti už 1 litą Prienų rajono savivaldybei u gręžinius su vandentiekio sistema, kurių balansinė vertė siekė 2759,40 Lt.
Šio susirinkimo protokolo pagrindu 2004 05 13 Prienų rajono savivaldybės Taryba pritarė gręžinių ir vandentikio sistemos pirkimui ir priėmė sprendimą perduoti visą sistemą eksloatuoti  „Jiezno komunaliniam ūkiui“. Vėliau, po „Jiezno komunalinio ūkio“ likvidavimo, vandentiekio sistemą Vėžionių kaime pradėjo eksploatuoti bendrovė „Prienų vandenys“.
2004 10 29 ŽŪB „Vėžionys“ valdymą perėmė Almantas Antanavičius, kuris ilgai nereagavo į savivaldybės administracijos raginimus peduoti minėto objekto dokumentus, kad galima būtų įforminti perdavimo-priėmimo aktą.
2011 09 02 rajono savivaldybės administracija gavo Vėžonių bendrovės pirmininko laišką, kuriame buvo prašoma nurodyti, kodėl savivaldybės įmonė eksploatuoja bendrovei priklausantį turtą.  Savivaldybės administracija savo rašte  paaiškino, jog  „Prienų vandenys“ kaip savivaldybės įmonė vykdo savivaldybės prievolę, kuri įtvirtinta Geriamojo vandens įstatyme, užtikrinti vandens tiekimą rajono gyventojams. Rašte buvo pažymėta, kad minimas turtas Registrų centre dar neįregistruotas.
2011 11 05 vandenvietė su tinklais buvo įregistruota Registrų centre Vėžionių bendrovės vardu. 2011 11 04 minėto objekto eksploatavimą , pasak A. Antanaičio, perėmė bendrovė.
2007 m. kovo 28 d. rajono savivaldybės Taryba priėmė sprendimą įtraukti Vėžionių kaime esančią vandenvietę su tinklais į savivaldybės buhalterinę apskaitą.
Pasak savivaldybės administracijos specialistų, 2003 metais bendrovė neturėjo galimybių užtikrinti vandens tiekimą kaimo gyventojams, nes visa sistema buvo apgailėtinos būklės.
„Prienų vandenys“ įvykdė Tarybos sprendimą – investavo  nemažai lėšų vandens tiekimo sistemos sutvarkymui ir užtikrino kokybišką paslaugą. Vanduo buvo tiekiamas ne tik kaimo gyventojams, bet ir ŽŪB „Vėžionys“.
Tiesa, bendrovė neskubėjo atsiskaityti už suteiktą paslaugą, ir susidarė apie 8000 Lt skola, kurią „Prienų vandenys“ bando atgauti pasitelkę teismus.
Pagal naujienų portalo kvitrina.com informaciją, situacija gali tapti nekontroliuojama, nes ŽŪB „Vėžionys“ neturi specialistų, kurie galėtų užtikrinti vandens tiekimą gyventojams, be to, yra skolinga „Lesto“, todėl jei vandens bokštą pradės eksploatuoti bendrovė, kaimas gali likti be vandens.
Susidariusią situaciją lapkričio 5 d. bandė aiškintis Vėžionių bendruomenė, bet aiškių atsakymų, kaip bus vykdomas vandens tiekimas, nebuvo gauta. Bokšto savininkas lyg ir neprieštarautų, kad statinį perimtų ir eksploatuotų savivaldybė, bet išsakė pageidavimą gauti atlygį už perleidžiamą turtą.
Taigi taip ir lieka neaišku, kaip bus išspręstas šis rebusas.
Vėžionių bendrovės pirmininkas A. Antanavičius, naujienų portalui kvitrina.com, patvirtinęs, kad užregistravo turtą bendrovės vardu ir perėmė vandenvietės eksploatavimą, teigė, jog tikrai nenori eksploatuoti vandenvietės, bet norėtų abipusei naudingo dialogo ir teisingų kainų savo bendrovei.
Esą kaimo gyventojai neliks be vandens, nors tokio pobūdžio spekuliacijos vyksta.

Taip pat skaitykite

1 komentaras