1918 m. Vasario 16-oji ir Birštono krašto mokykla

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas  iššaukė patriotinį sąjūdį krašte. Jau į Valkininkus besiruošiančio išvykti klebono Jono Karvelio ir kitų parapijos komiteto narių, Nemajūnų klebono J. Kunigėlio pastangomis buvo ieškoma mokytojų Birštono dviklasei pradžios mokyklai, Nemajūnų, Siponių, Matiešonių ir Vėžionių vienklasėms pradžios mokykloms. Apie tai liudija skelbimai 1918 m. liepos 10, liepos 16 d.  Lietuvos katalikų savaitraštyje „Tėvynės sargas“ (Nr. 26, Nr.27).

 

Istorikas, Birštono muziejaus vyr. fondų saugotojas Vytautas Kuzmickas

Taip pat skaitykite