Politikų sprendimai nesustiprino Prienų KKSC veiklos

Neperseniausiai Prienų politikai viešai deklaravo, kad jų sprendimai įsteigti Prienų KKSC antrą direktoriaus pavaduotojo etatą bei naujai pastatytą sporto areną perduoti valdyti šiai įstaigai – ne tik pagyvins sporto centro veiklą, bet ir sudarys sąlygas pritraukti papildomų lėšų. Deja, jau pirmieji naujojo KKSC direktoriaus pavaduotojo E. Visocko pasisakymai leido suprasti, jog norint išlaikyti naują sporto areną, reikės savivaldybės biudžeto lėšų. Laikas bėgo, o arenoje, išskyrus „Rūdupio“ krepšininkų komandos komercines rungtynes LKL ir BBL čempionatuose, ne tik nieko nebuvo organizuota, bet ir apie planus tai padaryti buvo meistriškai pamiršta, nors sporto arenos salėje ir vyko bei vyksta nemažai „nekomercinių“ renginių.

Pagal naujienų portalo kvitrina.com informaciją, rajono valdžios viršūnėse vis dažniau kalbama apie Prienų KKSC reorganizavimą (Prienų sporto arenos atskyrimą nuo KKSC ir jos pagrindu viešosios įstaigos steigimą).

Portalas kvitrina.com paprašė skirtingoms partijoms priklausančių Tarybos narių išsakyti savo poziciją šiuo klausimu. Algirdas Kederys aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė, jog liberalcentristai palaiko KKSC reorganizavimo idėją ir sporto arenos pagrindu viešosios įstaigos steigimą.

Darbietė Rima Zablackienė teigė, jog neturi pakankamai informacijos apie dabartinės KKSC administracijos veiklą, todėl jai sunku ką nors pasakyti. Pasak R. Zablackienės, ji nepalaiko KKSC reorganizavimo idėjos, nes toks sprendimas pareikalaus naujų etatų ir papildomų biudžetinių lėšų. Darbo partijos Prienų skyriaus pirmininkė tvirtino, jog jei dabartinė KKSC administracija nesugeba užtikrinti tinkamo įstaigos darbo, ją reikia pakeisti visą, o ne tik vadovą.

„Teistvarkis“ Vytautas Kamblevičius, nors ir nematantis KKSC administracijos veikloje nieko gero, konkretaus atsakymo dėl KKSC reorganizavimo neišsakė, motyvuodamas, jog nėra susipažinęs su situacija. Jis pažadėjo ją išsiaiškinti ir išsakyti savo nuomonę.

Socialdemokratas Alvydas Vaicekauskas pabrėžė, jog KKSC reorganizavimo procesas, atskiriant Prienų sporto areną nuo Sporto centro, galimas, jei nepareikalaus papildomų asignavimų iš biudžeto. Tuo pat metu Ekonomikos komiteto pirmininkas pripažino, jog dabartinės administracijos veikla neatlaiko kritikos.

Meras Vytas Bujanauskas teigė, jog KKSC reorganizavimas neišvengiamas, jei norima pasiekti maksimalių rezultatų. Anot savivaldybės vadovo, atliktas auditas išryškino dabartinės administracijos nesugebėjimą tinkamai tvarkytis – įstaigos administracija taip ir nesugebėjo pritraukti papildomų lėšų jos finansavimui, nors būtent toks buvo tikslas, perduodant sporto areną KKSC valdymui.

Kaip matome, kalbinti politikai turi skirtingas nuomones Prienų KKSC reorganizavimo klausimu, bet visi sutartinai tvirtina, jog jų netenkina įstaigos administracijos veikla.

Skirmantas Donėla

Taip pat skaitykite

1 komentaras

  1. O boseinas...

    Taigi statė lyg ir boseiną. Va ir Meilutytės medalis ir žiniasklaida agituoja. Gi reik toliau statyt, plėstis kaip sakoma…
    Staiga aiškėja kas visada buvo aišku. Atiduokit Rūdupiui už kokį pusę lito.