Virginijos Norbut tapybos darbų paroda džiugina birštoniečius

Vasaros karščiu alsuojančią Rugpjūčio 5-osios popietę į Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojamą Virginijos Norbut tapybos darbų parodos pristatymą susirinko gausus būrys birštoniečių ir svečių.

Nors ponia Virginija gimė ir užaugo Prienuose, kaip ji pati romantiškai rašo: ,,mieste, apsuptame Nemuno vingių, žalių miškų, kur vasaras leido nuostabiame senelių vienkiemyje, kur ją žavėjo kaimas – tas pievų grožis ir paukščių giesmės, tos gėlių spalvos ir močiutės rinktiniai raštai audimuose“, jos gyvenimas glaudžiai siejasi ir su Birštonu. Ne vienerius metus p. Virginija dirbo Marijampolės pieno konservų kombinato profilaktoriume (dabar toje vietoje įsikūręs modernus viešbutis ,,Royal SPA Residence“) ir Birštono ambulatorijoje, todėl daugelis birštoniečių ją prisimena ir geru, šiltu žodžiu mini.

Ponia Virginija dar būdama studente domėjosi menu: mėgo lankyti parodas, mėgo įvairius rankdarbius, domėjosi puokščių komponavimu. Tapyba – jos naujas pomėgis ir atradimas. Tik išvykusi gyventi į Ameriką ir apsistojusi Čikagoje pas žinomą dailininkę p. Magdaleną – Birutę Stankūnaitę- Stankūnienę, jos paskatinta, pirmą kartą paėmė teptuką, dažus ir pradėjo tapyti. Pasak Virginijos Norbut, todėl ir jos tapyba inspiruoja panašumą su mokytojos darbais, be to jas su p. Magdalena jungia  ir giminystės ryšiai.

Čikagiškė dailininkė Magdalena Birutė Stankūnaitė- Stankūnienė – viena kūrybingiausių išeivijos dailininkių. Jos parodos eksponuojamos JAV, Kanadoje, Australijoje, Lietuvoje. Dailininkė garsi ir kaip meno, kultūros mecenatė. Ji globoja į JAV atvykstančius Lietuvos menininkus, savo lėšomis suremontavo Paežerių dvaro oficiną, kurioje veikia Vilkaviškio krašto muziejaus, finansavo menų galerijos įkūrimą Marijampolės kultūros centre, padovanojo savo paveikslų įvairiems muziejams, bibliotekoms, ligoninėms. Mes bibliotekoje turime keletą dailininkės albumų, pristatančių jos kūrybą, gyvenimą.

Pirmieji Virginijos Norbut tapybos darbai buvo eksponuoti 2014 m. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje, bendroje parodoje su trimis dailininkėmis, iš kurių viena – žymioji Magdalena Stankūnienė – Stankūnė. 2015 m. vasarį – parodoje ,,Migrantai“, Marijampolės kultūros centre. 2015 m. keletas darbų buvo eksponuojami parodose Pasaulio lietuvių centre Čikagoje bei galerijoje ,,Siela“. Virginijos Norbut paroda bibliotekoje – jau 4-oji.

Parodos autorę ir susirinkusius kalbino bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė. Ji prisiminė ir netikėtą susitikimą su gera p. Virginijos bičiule Genute Andriuškevičiene. Būtent ji ir pasiūlė surengti šią originalią parodą, rūpinosi jos organizavimu.

Pakalbinta p. Virginija sakė, kad jos tapyba balansuoja tarp realių vaizdinių ir  abstrakcijų, o šia paroda, šiais savo darbais ji norėjo pakviesti visus savo bičiulius, buvusius bendradarbius, artimuosius susirinkti, pasimatyti po 14 metų praleistų JAV. Kad tai įvyko, ji esanti labai laiminga. Paklausta, ar sugrįš su kita paroda, atsakė, kad norėtųsi, ir pasistengs tai padaryti.

Susirinkusieji žavėjosi Virginijos Norbut kūryba. Buvo daug norinčių sveikinti, kalbėti, dalintis prisiminimais, fotografuotis atminčiai… Gražiausios įvairiaspalvės gėlės vos tilpo Virginijos glėbyje, o šalia džiaugėsi jos vyras Viktoras, sūnus su šeima, giminės, artimieji, buvę bendradarbiai, draugai, pažįstami. Gėlių puokštę įteikė ir sveikino, nors trumpam, bet prasmingai sugrįžus į Birštoną ir mūsų savivaldybės vicemeras Vytas Kederys.

Gera buvo pabūti kartu, pasidžiaugti paveikslais, pabendrauti. Dėkojame Virginijai Norbut už tą malonumą eksponuoti parodą. Jos paveikslai  – įspūdingi, žadinantys vaizduotę. Linkime kūrybinio įkvėpimo ir dar ne kartą suburti mus visus draugėn.

 

Stefa Puskunigienė

 

Taip pat skaitykite