Vinco Mylolaičio-Putino literatūrinė premija – poetei, prozininkei, muziejininkei Aldonai Ruseckaitei

IMGP89101

Vilija Čiapaitė

Šiais metais švenčiame 130-ąsias Vinco Mykolaičio-Putino gimimo metines. O, kad jis dabar būtų tarp mūsų!

Vincas Mykolaitis-Putinas – vienas žymiausių lietuvių rašytojų: poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, istorikas ir teoretikas, daugiau kaip per penkiasdešimt intensyvaus kūrybinio darbo metų išlikęs pačioje intelektualinio gyvenimo viršūnėje.

Vincas Mykolaitis gimė Pilotiškėse (Prienų apylinkėje), mokėsi Marijampolės gimnazijoje, kur susidomėjo literatūra, Maironio poezija. Įstojęs į Seinų kunigų seminariją po kelių metų debiutavo spaudoje. Gyvenimas pagal artimųjų nustatytas taisykles turėjo didelės įtakos jo kūryboje.

Romanas „Altorių šešėly“ padarė tikrą perversmą dvasininkijoje ir rašytojų pasaulyje. Dėl sensacingo turinio jis buvo ypač skaitomas. Būtent „Altorių šešėly“ savo turiniu suteikė pasitikėjimo ir kitiems rašytojams, kurių kūryboje atsirado daugiau laisvės. Visas rašytojo gyvenimas buvo perpintas įvairiausių peripetijų.

Aldona Ruseckaitė

Kraštietė Aldona Ruseckaitė – Lietuvos poetė, prozininkė, muziejininkė – savo plunksną paaštrino ir pradėjo rašyti autobiografinius romanus apie iškilius Lietuvos žmones. Ir štai, mus pasiekė romanas intriguojančiu pavadinimu „EMMI“. Jame Aldona Ruseckaitė pasakoja apie literatūros klasiko Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimą – nuo kūdikystės iki paskutinio atodūsio, į kurį žvelgiama per santykį su keturiomis jam svarbiomis moterimis. Vieno pristatymo metu A. Ruseckaitė yra pasakiusi: „Kiekvienas žmogus turi įvairių silpnybių, nėra dievų žemėje“ ir tai puikiai atsispindi paskutiniame jos romane „EMMI“.

Kodėl Vincas Mykolaitis-Putinas? Rašytoja yra pasakiusi: „V. Mykolaičio-Putino vardą dar paauglystėje girdėjau dažniau dėl to, kad klasiko tėviškė yra tame pačiame Prienų rajone, kaip ir mano gimtinė, nuo Šilavoto einant tiesiai per miškus ir laukus maždaug dvylika kilometrų… Šis rašytojas buvo savesnis negu kiti – juk taip pat suvalkietis kapsas“.

Pati A. Ruseckaitė gimė Ingavangio kaime, Prienų rajone, baigė Šilavoto vidurinę mokyklą. VUKHF studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, ilgą laiką dirbo Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Taigi šiais, 2023 m., Vinco Mylolaičio-Putino literatūrinė premija už romaną „EMMI“ paskirta Lietuvos poetei, prozininkei, muziejininkei Aldonai Ruseckaitei.

Po premijos įteikimo rašytoja pasakė: „Dėkinga žemei, ant kurios stoviu…“

Rašytojos Aldonos Ruseckaitės pasveikinti atvyko Lietuvos Seimo narys Andrius Palionis, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerė ir daug kraštiečių. Beje, A. Ruseckaitę pasveikino ir V. Mykolaičio-Putino giminaičiai, įteikdami pinavijų puokštę ir teigdami, jog jų krūmas augo ir krovė žiedus dar tada, kai rašytojas augo ir gyveno tėviškėje.

Po premijos įteikimo ceremonijos buvo skaitomi pranešimai apie Vinco Mykolaičio-Putino atminimo įamžinimą. Vyko diskusija, kurioje dalyvavo doc. dr. Eglė Keturakienė, dr. Aurelija Mykolaitytė, Valė Klesevičienė, Tautvydas Vencius.

Taip pat skaitykite