Viešas Dvylikių kaimo gyventojų laiškas: žmogus ar verslas?

Dėl vėjo jėgainių poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai

2013-01-15

Lietuvoje sparčiai vystosi vėjo jėgainių pramonė. Ne paslaptis, kad ir Prienų rajono įvairiose seniūnijose stovės vėjo jėgainės, tik gaila, kad kaip ir visam pasaulyje, taip ir Lietuvoje niekam nerūpi visuomenės sveikata.

Yra daug paskelbta faktų, publikuojama straipsnių, mokslinių išvadų, kad vėjo jėgainės turi didelę įtaką žmonių sveikatai bei gamtai. Kaip antai vienas iš jų neigiamų poveikių žmogui yra nemiga.

Vėjo jėgainės tai yra galingas negirdimo arba mažai girdimo infragarso šaltinis, kuris turi didelę energiją ir sklinda tiesiai, pereinantis visas pasitaikiusias kliūtis, net ir namo sienas stovinčias už dešimties kilometrų. Tyrimo duomenimis jis labiausiai veikia žmogaus organizmą. Tas pojūtis dažniausiai susijęs su savijautos pablogėjimu, nerimu, įtampa, galvos skausmais. Nuolatinis infragarso poveikis gali būti prilyginamas net radiacijai. Portugalų mokslininkai ištyrė, kad per pirmuosius kelis metus žmogus jaučia silpnumą, nuovargį, nervingumą, nakčia nepailsi, dažnai serga lengvomis infekcinėmis ligomis, vėliau simptomai gilėja, kol galiausiai prasideda negrįžtami organiniai pokyčiai, psichozė, migrenos, stiprūs sąnarių skausmai, kraujotakos, širdies darbo sutrikimai. Daktarė Nina Pierpont, Niujorko pediatrė, studijuojanti simptomus ir žmones, gyvenančius šalia vėjo jėgainių JAV, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Airijoje ir Kanadoje padarė išvadas, kad tai naujas pavojus sveikatai, dar vadinamas „vėjo turbinos sindromu (WTS)“. Jis gali sukelti  daug sveikatos problemų ypač nervų bei širdies, kraujagyslių sistemai.

Be infragarso neigiamo poveikio yra ir kitų veiksnių, kaip antai triukšmas, šešėliavimas, mirgėjimas, elektromagnetinė spinduliuotė dėl kurių žmonėms gyvenantiems keleto kilometrų spinduliu nuo vėjo jėgainės itin pablogina gyvenimo kokybę.

Triukšmas gali girdėtis kelių kilometrų atstumu, kuris daugumai pasireiškia nerimu, galvos skausmu, migrena, nemiga, nervingumu, depresija, nuolatiniu zvimbimu ausyse, klausos sutrikimais. Žmonėms prasideda vystytis psichologinė alergija vėjų jėgainių vaizdui ir garsui.

Tyrimai parodė, kad net šunų, kačių ar kitų gyvūnų nebegalima laikyti netoli vėjo jėgainių parkų, nes gyvūnams išsiderina psichika, padaugėja apsigimimų.

Taip pat vėjo jėgainės kelia neigiamą poveikį aplinkos kraštovaizdžio vizualinei kokybei, darkydamos unikalų kraštovaizdį. Numuša žemės, pastatų vertę. Padaro nuosavybę bevertę.

Vėjo turbinos gali skaidyti elektromagnetinio ryšio, kad ir televizijos, radijo signalus. Tai vyksta, kai vėjo turbinų dydis yra panašus  į perduodamų televizijos ir radijo signalų bangų ilgį arba gali trikdyti ryšį, kai metaliniai rotoriai atspindi televizijos ir radijo bangas.

Kas yra liūdniausia tai, kad Lietuvoje pramoninėms vėjo jėgainėms, kurios būna ir virš šimto metrų aukščio, leidžiama pagal Lietuvos teisės aktus statyti per triukšmo viršnorminio lygio atstumą nuo gyvenamojo namo, tai yra šimto metrų ar dar mažesniu atstumu. Galim daryt išvadą, kad netolimoj ateityje visa Lietuva bus užstatyta naujomis arba ne visai naujomis vėjo jėgainėmis.

Vėjo jėgainių projektų organizatoriai turėtų atlikti bendruomenės narių apklausą, gyventojams aiškiai pasakant su kokiomis sveikatos bėdomis jie susidurs. Lietuvos teisės aktai turėtų ginti eilinį paprastą gyventoją, kad turėtų teisę formuoti savo gražią neužgožtą pramoninių pastatų gyvenamąją aplinką ir be jo sutikimo neturėtų leisti statyti vėjo jėgaines.

Gaila, bet kol kas žmonių nuomonės nieks neklausia ar jis nori gyventi po sparnu.

Pagarbiai Dvylikių kaimo gyventojai

***

Vėjo jėgainės ateina, o kur eiti žmonėms? Tokį klausimą nori užduoti Dvylikių kaimo gyventojai, kurie buriasi į Dvylikių bendruomenę ir žada kovoti už teisę kokybiškai gyventi ten, kur gyvena.

Stakliškių ir Pakuonio seniūnijose investuotojai ruošiasi įgyvendinti keletą vėjų jėgainių statybos projektų. Jei Stakliškių seniūnijos Intuponių kaimo gyventojai ramiai laukia, kol bendrovės „Stakliškių vėjas“ ir „Vėjo smūgis“ įgyvendins savo projektus, tai Pakuonio seniūnijos Dvylikių kaimo gyventojai ieško būdų, kaip įrodyti, jog vėjo jėgainės, kurios turi atsirasti Pagirmuonių kaime, o jų statytojais ruošiasi būti bendrovės „Lygumų vėjas“ ir „Gintaro energija“, ne toks jau nekaltas verslas ir jų atsiradimas pablogins žmonių gyvenimo kokybę ir įtakos sveikatai. Devyni Dvylikių kaimo gyventojai išplatino viešą laišką, kuriame nori perspėti rajono žmones, kad dabartinėmis sąlygomis statomos vėjo jėgainės pažeidžia jų ir kitų gretimai gyvenančių žmonių teises.

Interneto erdvėje yra daug informacijos, kuri įrodo, jog tais atvejais, kai vėjo jėgainės statomos per arti gyvenamųjų vietų, jų veikla sukelia neigiamų padarinių. Gal todėl Klaipėdos rajono savivaldybės Taryba priėmė sprendimą, kad vėjo jėgainės gali būti statomos tose vietovėse, kur apsauginė zona siekia virš 2 km.

Bendrovės „Infraplanas“ pateiktame poveikio visuomenės sveikatai vertinime sakoma, jog viršnorminis triukšmas dingsta, kai gyvenamieji namai ar jų aplinka nutolę daugiau negu 75 m nuo vėjo jėgainės. Kas dėl galimo vibracijos, infragarso ir t.t  poveikio žmonių sveikatai, tai dokumente kalbama, jog jų poveikis žmogaus organizmui nėra nagrinėjamas. O žmonės, gyvenantys šalia jėgainių Šilutės rajone, tvirtina atvirkščiai. Kaip matome, teorija ir praktika skiriasi kaip diena ir naktis.

Kyla retoriškas klausimas: kas svarbiau – žmogus ar verslas, jei nustatoma 75 m apsauginė zona nuo vėjo jėgainės, kurios aukštis apie 100 metrų, nekalbant apie kitus neigiamus poveikius? Vertinimo dokumente rasime daug įvairiausių prielaidų, lyg ir įrodančių, jog vėjo jėgainių veikla nepavojinga žmonių sveikatai. Deja, tačiau dokumentas, kuris apsprendžia, kaip turi susigyventi kartu vėjo jėgainių verslas ir žmogus, visiškai neįrodo, kad tokia kaimynystė grindžiama bendru susitarimu. Tiesa, sausio 25 d. Pakuonyje dar kartą susitiks projekto rengėjai ir gyventojai ir, reikia tikėtis, bandys ieškoti visiems priimtiną sprendimą. Ar jis bus surastas?

Rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė patikino, jog viskas pagrįsta įstatymu ir uždrausti statyti vėjo jėgainės nėra galimybių.

Tada iškyla klausimas: o kodėl rengiant bendrąjį planą nebuvo įsigilinta į galimą problemą ir nenustatyti papildomi saugikliai, kurie apsaugotų žmones nuo nepageidautinų nepatogumų?

(Pirmos dalies pabaiga).

Kitoje publikacijoje – pokalbiai su rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Algiu Marcinkevičiumi ir Kauno visuomenės sveikatos centro vadovu Almiru Skiauteriu ir jų šios situacijos matymas.

Jonas Kavaliauskas

 

Taip pat skaitykite

5 komentarai