Verslo tarybos posėdyje – priekaištai NŽT ir dar vienas bandymas sujungti jėgas bendriems tikslams

6673364_origJonas Kavaliauskas

Prienų verslininkai vėl ėmėsi iniciatyvos ir kartu su ūkininkais pakvietė naujai išrinktą merą bei kitus savivaldybės vadovus pasikalbėti apie valdžios ir verslo bendradarbiavimą ir naujos sutarties pasirašymą.

Prienų rajono verslininkai, kurie susibūrė po Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų vėliava, pasiūlė rajono valdžiai sudaryti Verslo tarybą pagal principą 4+4+4: keturi KPPAR, keturi Ūkininkų sąjungos ir keturi rajono valdžios atstovai.

Deja, pirmasis susitikimas apsiribojo tik pozicijų išsakymu bei nepasitenkinimų lavina dėl NŽT (Nacionalinės žemės tarnybos) darbo metodų. Taip pat buvo išsakyta kritinė pozicija dėl Prienų miesto vietos veiklos grupės įsteigimo slaptumo. Meras Alvydas Vaicekauskas pažymėjo, jog trišalės sutarties pasirašymas gali tapti gera pradžia bendriems tikslams pasiekti, bet panoro atidžiau susipažinti su sutartimi.

Savivaldybės vadovas taip pat pažadėjo išsiaiškinti visas Prienų miesto VVG steigimo peripetijas  ir kitame Verslo tarybos posėdyje, kurį sušaukti ėmėsi asmeniškos iniciatyvos, pristatyti situaciją socialiniams partneriams.

Tiesa, trišalės sutarties pasirašymui dar nevisiškai yra pasiruošusi ir Ūkininkų sąjunga. Bet, pasak Prienų ūkininkų sąjungos pirmininko Martyno Butkevičiaus, jis asmeniškai pritaria Verslo tarybos sudarymo principui, bet nenorėtų, kad šis rimtas junginys virstų arena politiniams tikslams siekti.  M. Butkevičius pripažino, jog rajone yra daug problemų ir jas būtina spręsti bendromis pastangomis.

Galutinis sprendimas, M. Butkevičiaus teigimu, bus priimtas po sąjungos tarybos posėdžio.

UAB „Wilara” direktorius Gediminas Olsevičius išsakė pasiūlymą, kuris galėtų tapti Verslo tarybos darbo principu. Anot jo, reikia rinktis ne gaisrui gesinti, o strateginiams klausimams aptarti.

Valdžios atstovai pažadėjo Verslo tarybai pristatyti strateginį rajono planą ir išklausyti pastabas.

 

Taip pat skaitykite