Veiveriuose ?urmuliavo tre?iasis Romualdo Ermo?enkos vardo stalo teniso turnyras

IMG_1457

Sausio 31 d. Veiveri? Tomo ?ilinsko gimnazijoje vyko tre?iasis buvusio k?no kult?ros mokytojo ?ioje ?staigoje Romualdo Ermo?enkos vardo stalo teniso turnyras, kuriame dalyvavo 8 komandos (4 vaikin? ir 4 mergin?). R. M. Ermo?enko, kuriam ?i? met? sausio m?nes? sukako 75 m., buvo ir yra didelis ?ios sporto ?akos entuziastas. Pasak mokytojo, jis ramia siela i??jo ? pensij?, nes suprato, jog stalo tenisas rajone atsid?r? gerose Prien? KKSC trenerio Lino ?ilevi?iaus rankose, kuris ir buvo ?i? var?yb? vyr. teis?ju.

? turnyr? atvyko Prien? ??iburio? gimnazijos (vaikinai), Skriaud?i? (vaikinai, merginos), ?Revuonos? (vaikinai, merginos), ?ilavoto (merginos) pagrindini? mokykl? ir, ai?ku, Veiveri? T. ?ilinsko gimnazijos (vaikinai, merginos) stalo teniso entuziastai.

Vaikin? grup?je be pralaim?jim? ?aid? ?Revuonos? pagrindin?s mokyklos komanda (Benjaminas Kupstas, Karolis Br?zga, Povilas Ju?kevi?ius), mergin? ? ?ilavoto pagrindin?s mokyklos mokin?s (Liveta Seni?nait?, Monika Sabaliauskait?, Akvil? Kliokyt?). B?tent ?ios komandos ir tapo turnyro nugal?tojomis.

Antr?sias vietas abejose grup?se i?kovojo turnyro ?eimininkai ? Veiveri? T. ?ilinsko gimnazijos stalo tenisininkai, tre?i?sias ? Skriaud?i? atstovai.

Turnyro organizatoriai pasir?pino, kad komandos nugal?tojos (vaikin? ir mergin? grup?se) b?t? apdovanotos taur?mis, o visi prizininkai ? medaliais ir diplomais. Nebuvo pamir?ti ir komand? vadovai. Apdovanojimus ?teik? R. M. Ermo?enko ir Prien? rajono savivaldyb?s?mero pavaduotojas Egidijus Visockas.

Stalo teniso entuziastui R. M. Ermo?enkai buvo ?teikta Prien? rajono savivaldyb?s mero Vyto Bujanausko pad?ka.

 

Taip pat skaitykite