Valstybinei mokesčių inspekcijai – informacija apie paskolų teikimo sutartis

Pranešimas spaudai

Į Europos Sąjungos (ES) paramą pretenduojantys asmenys nuo šiol turės atidžiau rinktis projektų finansavimo šaltinius, kadangi apie projektų vykdytojų sudarytas paskolų teikimo sutartis su fiziniais ir/ar juridiniais asmenimis (ne finansinėmis institucijomis) yra informuojama Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI).

Kiekvienas pareiškėjas, pretenduojantis gauti ES paramą, turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį. Vienas iš galimų šaltinių yra iš fizinių ir (arba) juridinių asmenų skolintos lėšos. Nors Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą ir realumą, tačiau pastebėta, kad pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai projektai nėra vykdomi būtent dėl realaus finansavimo šaltinio neturėjimo. Dėl to stringa ir konkrečių projektų įgyvendinimas, ir visų Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtų ES lėšų įsisavinimas.

Siekiant ateityje išvengti panašių atvejų, NMA jau pradėjo teikti informaciją VMI apie projektų vykdytojų sudarytas paskolų teikimo sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis – ne finansinėmis institucijomis. Tikimasi, jog tokie prevenciniai veiksmai padės užkirsti kelią fiktyvių paskolų teikimo sutarčių sudarymui ir užtikrins tinkamą projektų finansavimą, o tuo pačiu – ir spartesnį bei efektyvesnį ES lėšų įsisavinimą. Sprendimas dėl minėtos informacijos teikimo VMI buvo priimtas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą NMA pateikta daugiau kaip 662 tūkst. paraiškų, kuriose prašomos paramos suma siekia beveik 8 mlrd. Lt. Parama patvirtinta daugiau kaip 645 tūkst. pareiškėjų, o patvirtintos paramos suma siekia beveik 6 mlrd. Lt.

 

Taip pat skaitykite