Valiūniškių kapinės prikeltos iš užmaršties

v4

Kiekvienų metų pavasarį Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras kartu su Jiezno ir Kašonių bibliotekininkėmis organizuoja talkas, kuriomis inicijuoja užmirštų kultūros paveldo objektų tvarkymą. Šį kartą pasirinkome senąsias Valiūniškių kapines, esančias Kašonių seniūnaitijoje, prie to paties pavadinimo ežero. Vietiniai gyventojai nežino apie šalia esančias kapines, o kuklią informaciją apie šį kultūros paveldo objektą pateikė Jiezno seniūnas, kuris su seniūnijos darbininkais, prieš atvykstant talkininkams, išpjovė krūmokšnius ir nugenėjo medžių šakas.

v

Gražaus gamtovaizdžio apsuptyje šioje vietoje buvo Kašonių dvaro palivarkas (filialas). Vyresni žmonės mena buvusius didelius ūkinius pastatus, o iki šių dienų išlikęs palivarko valdytojo pastatas, kuris stovi prie pat senųjų kapinių. Apie šioje vietoje buvusias kapines byloja tarpukario mokytojos surinkta kraštotyros medžiaga ir atlikti archeologiniai tyrinėjimai.

v1

1923 m. gimusi, netoli  Valiūniškių kapinių gyvenusi Alfonsa Stakevičiūtė-Bajorienė mena žmonių pasakojimus apie šias kapines. Žmonės kalbėjo, kad ten palaidoti rasti sušalę prancūzų kareiviai. Smetonos laikais to kaimo šaulys A. Česnavičius, Lietuvos puskarininkis Vincas Stankevičius ir Jurgis Bajoras kapinių vietoje pastatė kryžių.

v2
Kultūros darbuotojams svarbu, kad nebūtų užmiršti seniūnijos teritorijoje esantys kultūros paveldo objektai. Norisi, kad jie būtų prižiūrimi ir prieinami turistams bei lankytojams.
Po šios talkos Valiūniškių kaimo kapinėse Jiezno seniūnija tęs priežiūros darbus, pastatys paminklinį akmenį, žymintį senąsias kapines. Jiezno kraštas vertina savo istoriją ir šio kultūros objekto puslapio atvertimas praplės lankytinų vietų sąrašą.

v5

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvas atliko šių metų talkos misiją ir turi planus kitiems metams. Yra nemažai medžiagos apie kitus registruotus ir neregistruotus kultūros paveldo objektus

v3

Dar daug ateityje turėsime padirbėti, kad šventos senolių vietos būtų prikeltos iš užmaršties, pateiktos šioms ir ateities kartoms pažinimui bei pagarbai.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro direktorė
Dalia Vertinskienė

Taip pat skaitykite