Valdantieji demonstravo vienybę ir kalbėjo apie planus ateičiai

Vacys Staknys

Rugpjūčio 31 d.  Prienų rajono savivaldybės Tarybos ir administracijos vadovai surengė spaudos konferenciją, kurioje dar kartą papasakojo apie prioritetus ir jų įgyvendinimo planus.
Pirmiausiai meras Vytas Bujanauskas susirinkusius žurnalistus patikino, kad valdančioji koalicija, nepaisant įvairių kalbų, kol kas yra tvirta ir vieninga, darbai vyksta sklandžiai.
Tarybos pirmininkas teigė, jog koalicijoje, kurią sudaro įvairių partijų atstovai, būna nemažai diskusijų ir skirtingų nuomonių, bet galiausiai visada priimamas vieningas sprendimas bet kuriuo klausimu.
Meras akcentavo, jog šilumos ir atliekų surinkimo problemos išlieka prioritetinėmis koalicijos darbe, bet per vieną dieną ar savaitę teigiamų rezultatų sunku pasiekti, nes tai labai sudėtingi klausimai. Jiems spręsti sukurtos dvi darbo grupės, kurios, anot V. Bujanausko, dirba sėkmingai.
Meras palietė ir švietimo klausimą, pabrėždamas, kad šioje srityje visada buvo ir bus įvairių problemų. Anot savivaldybės vadovo, sudaryta grupė turi išsiaiškinti, ar visos švietimo įstaigos tinkamai pasiruošė mokslo metų pradžiai. Pagal komisijos pateiktas ataskaitas, pasak V. Bujanausko, bus numatyti konkretūs pagalbos darbai konkrečioms švietimo įstaigoms.
Meras Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus reorganizaciją pavadino sąmoningu ir subrendusiu, o ne spontanišku veiksmu.
Savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius teigė, jog administracijos darbas, be jokios abejonės, įtakojamas politinių sprendimų, bet pasidžiaugė, jog jie pasverti ir tinkamai įvertinti.
Administracijos vadovo manymu, naujai sukurtas Kultūros, sporto ir jaunimo skyrius, kuriam laikinai vadovaus Irena Urbanavičienė, sugebės įgyvendinti keliamus tikslus, o ir veiklos turės pakankamai.
A. Marcinkevičiaus manymu, administracija, suprasdama ES ir kitų projektų įgyvendinimo svarbą, stiprina skyrius, kurie daugiausiai administruoja  šiuos projektus. Į buhalterijos ir investicinį skyrių bus priimti nauji žmonės.
Administracijos direktorius pabandė įnešti aiškumo į savivaldybės turimus įsiskolinimus. Pasak jo, įsiskolinimai auga ir todėl, jog administracija priversta imti paskolas projektų kofinansavimui.
Administracijos vadovas gera praktika pavadino sprendimą laikinai savivaldybėje įdarbinti abiturientę, nes būtina jaunimą skatinti. Anot jo, šią praktiką reikės tęsti ne tik administracijoje, bet ir kitose biudžetinėse  įstaigose.
A. Marcinkevičius, kalbėdamas apie atliekų tvarkymo problemą, pabrėžė, jog būtina mažinti atliekų, išvežamų į ARATC, kiekį – kitu atveju situacija taps nekontroliuojama. Jau šiai dienai už atliekas, pristatytas į sąvartyną, savivaldybės administracija skolinga ARAT centrui 683000 Lt. Tiesa, administracijos direktoriaus manymu, šią skolą reikia peradresuoti ARATC, nes būtent centras administruoja lėšų surinkimą iš šios paslaugos naudotojų.
Administracijos vadovas įsitikinęs, jog įgyvendinus priimtus ir suplanuotus sprendimus, šį tikslą galima bus pasiekti.  Anot A. Marcinkevičiaus, kai bus įvesta atliekų surinkimo prie kapinių tvarka, bus pradėti veiksmai atliekų surinkimo sistemos sutvarkymui ir kolektyviniuose soduose.
Administracijos vadovas dar kartą pakartojo, jog šilumos klausimas išlieka opus, bet priimtas sprendimas, jog naują biokatilinę turės statyti savivaldybės kontroliuojama įmonė.
Pasak A. Marcinkevičiaus,  savivaldybės administracija į šilumos problemą žiūri kaip į ilgalaikį projektą, o ne laikino sprendimo priėmimą. Pavyzdžiu, anot administracijos direktoriaus, gali būti Jiezno šilumos ūkio perėmimas į savivaldybės rankas.
Mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Palionis tikino, jog būtina keisti „Dzūtros“ požiūrį į darbą ir reikalauti kokybiškos paslaugos.
Spaudos konferencijos metu nieko naujo, apie ką nebūtų jau kalbėta, nebuvo pasakyta, išskyrus bandymą visiems parodyti, jog koalicijos darbe yra pilnas suderinamumas. Vėl buvo užsiminta apie planus, bet jau padaryti darbai nebuvo įvardinti, tik apsiribota pasakymu, jog dedama daug pastangų prioritetinėms problemoms spręsti.
Pagirtina, jog pati valdančioji koalicija yra įsitikinusi, jog daro viską rajono žmonių labui, bet bėda ta, jog laikas nestovi vietoje, o visiems gyventi geriau norisi dabar, o ne ateityje. Suprantama, jog ne viskas priklauso ir nuo savivaldybės vadovų, bet yra sričių, kur tiesiog delsiama priimti sprendimus. Visiškai nesuprantama – kam šiuo metu yra pavaldi nauja sporto arena ir kas turi rūpintis jos veikla.
Ar tikrai naujas Kultūros, sporto ir jaunimo skyrius yra pajėgus įgyvendinti jam keliamus tikslus?
Kalbant apie švietimo įstaigas, norėtųsi aiškesnės pozicijos dėl Jiezno gimnazijos renovacijos pabaigos bei paskatinimo tų įstaigų vadovų, kurie sugeba, pasak komisijos narių, gerai tvarkytis ir turėdami nepriteklių.

Taip pat skaitykite