Valdančiųjų spaudos konferencijoje – gerų žinių srautas ir komandinio darbo privalumų pateikimas

Rugpjūčio 14 d. Prienų rajono savivaldybės valdantieji surengė spaudos konferenciją, kurioje nestigo pozityvumo ir pasitenkinimo atliktais darbais. Pristatydamas spaudos konferencijos dienotvarkę, meras Vytas Bujanauskas pabrėžė, kad darnus ir konkretus valdančiųjų komandos darbas duoda rezultatus.

Pirmiausiai meras pranešė, jog Vyriausybės nutarimu AB „Prienų šilumos tinklai“ biokatilinės statybos projektas, kuriuo siekiama modernizuoti Prienų miesto katilinę Nr. 2 (pastatyti 2,5 ir 5 MW šiluminės galios biokuro katilus), įtrauktas į „Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų planą“ ir jam numatyta skirti iki 2,6 mln. litų ES struktūrinės paramos (bet ne daugiau kaip 50 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius pridūrė, jog Savivaldybė jau yra atlikusi nemažai namų darbų: parengtas techninis projektas, gautas leidimas statyboms, aptarti kofinansavimo šaltiniai, sudaryta statybos paslaugų pirkimo komisija (pirmininkas A. Marcinkevičius). Pasak administracijos vadovo, beliko namų darbus atlikti AB „Prienų šilumos tinklai“ – gauti paskolą iš banko.

A. Marcinkevičius pastebėjo, jog intensyvus darbas šiuo klausimu virto gera žinia ir sprendimas neskubėti statyti biokatilinę savo lėšomis buvo teisingas.

Meras V. Bujanauskas informavo, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Savivaldybei skirs 300 000 litų socialiniam būstui įsigyti bei apie 127 000 litų būstų pritaikymui neįgaliųjų poreikiams. Tiesa, prie būstų pritaikymo programos 25 000 litų turės prisidėti ir Savivaldybė.

Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taip pat gauti 57 000 litų, kurie bus skirti 10 seniūnijų bendruomenėms. Dar 100 000 litų skyrė Kūno kultūros ir sporto departamentas. Šios lėšos bus panaudotos lauko teniso aikštelės šalia Prienų bažnyčios įrengimui – bus paklota danga, įrengtas apšvietimas.

Spaudos konferencijoje buvo pasidžiaugta, kad sėkmingai vykdomi gatvių tvarkymo projektai. Pažymėta, kad įvykdytas J. Brundzos, Gegužės gatvių, vykdomi Laisvės a. ir Kęstučio gatvių rekonstrukcijos projektai. Planuojama rekonstruoti Vytenio gatvę Kareivinių mikrorajone. Deja, buvo pastebėta, jog gatvių tvarkymo darbai brangsta ir esamų lėšų neužteks visiems numatytiems darbams.

Meras V. Bujanauskas pasakė, jog po konsultacijų su Birštono savivaldybe atsirado galimybė 4-5 hektarais praplėsti esamą Prienų-Birštono kapinių teritoriją miško link. Administracijos direktorius A. Marcinkevičius pridūrė, kad kalbama ne tik apie teritorijos išplėtimą, bet ir vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimą.

Mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė atkreipė dėmesį, kad savivaldybės administracija ir politikai daug dėmesio skyrė ir domėjosi VVG projektais, nes yra nemažai projektų, kuriuose savivaldybės administracija yra pareiškėja. Mero pavaduotoja akcentavo, jog pavyko VVG lėšas tolygiai paskirstyti tarp seniūnijų, o pirmo etapo projektų įgyvendinimas jau eina į pabaigą. Anot L. Jakinevičienės, pirmame etape daug dėmesio buvo skirta sporto aikštynų ir bendruomenėms skirtų patalpų įrengimui ir remontui.

Antrame etape išliks panašios tendencijos bei nemažai dėmesio bus skirta vandentvarkos projektams.

Mero pavaduotoja atkreipė dėmesį, jog šiuo metu vyksta intensyvus darbas mokinių pavežėjimo ir klasių komplektų formavimo klausimais. Buvo pažymėta, kad baigiami ir „Revuonos“ vidurinės bei „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklų rekonstrukcijos darbai ir rugsėjo 1 d. Prienų specialiosios bei „Nemuno“ pradinės mokyklų mokiniai mokslo metus pradės minėtų įstaigų patalpose.

Spaudos konferencijos dalyviai įsitikinę, jog Kęstučio gatvės rekonstrukcijos rangovams pavyks iki rugsėjo 1 dienos įrengti šaligatvius, kad Prienų mokyklų mokiniai galėtų tradiciškai susirinkti prie Žiburio kalnelio.

Valdantieji patikino, kad prieš mokslo metų pradžią jie apsilankys ne tik švietimo, bet ir visose biudžetinėse įstaigose.

Savotišką spaudos konferencijoje išsakytų minčių apibendrinimą pateikė mero patarėjas Raimondas Morkūnas: anot jo, dabartinėje valdančiojoje koalicijoje nėra lyderio, kuris visada viską darytų vienas, nes dirba komanda. Pasak R. Morkūno, būtent komandinis darbo stilius leido, net esant prastam biudžeto surinkimui, surasti galimybę finansuoti įvairias programas, kurios skirtos visuomeniškumui ugdyti. Valdžia be žmonių, anot mero patarėjo, niekas, nes kiekvienas rajono kampelis – tai visų mūsų bendri namai.

Taip pat skaitykite

7 komentarai

  1. Au

    Pritariu Anzelmutei, kalbėti reikia apie savo jau padarytus darbus, o ne apie tai kaip padalijo gautus pinigus, apie numatytus skirti pinigus, apie atsiradusias galimybes praplėsti, apie įsitikinimus, kad darbai bus baigti ir pan. Apskritai, tai puikus smegenų pudrinimas ir daugiau nieko…

  2. V

    Kartais džiaugiuosi, kad nuėjus į savivaldybę, pamatai daug visiškai nemąstančių… ir pasijunti daug kartų už juos protingesnis.

  3. Dirbančioji skaitytoja

    O aš nieko nepeiksiu, tik išreikšiu nusistebėjimą, kad Prienų viešoji biblioteka šeštadieniais nedirba. Jeigu aš šiokiomis dienomis dirbu, tai kada man joje pasižmonėti? Taip išeitų kad biblioteka skirta vien bedarbiams ir pensininkams, dar vaikams o ne darbinio amžiaus žmonėms. Suprantu, kad dabar jie po remonto dar tik kuriasi,bet šitiek investicijų įdėjus, reikia visiems prieinamą padaryti. Tikiuosi, kad bus pasielgta logiškai, ir šeštadienį bus kur praleist laisvalaikį.