Valdančioji koalicija pristatė savo veiklą

Spalio 30 d. Prienų rajono savivaldybės vadovai pristatė krašto žurnalistams savo nuveiktus ir planuojamus investicinius darbus.

Meras Vytas Bujanauskas, pristatydamas spaudos konferencijos dienotvarkę, pažymėjo, jog dabartinė valdančioji dauguma sėkmingai realizuoja per savivaldos rinkimus duotus pažadus, bei pasidžiaugė nuveiktais darbais. Anot mero, šiais metais įgyvendinti Veiverių meno mokyklos (pašto stoties rūmų ansamblio) pastato, Balbieriškio seklyčios ansamblio modernizavimai,  bendrojo plano parengimas Jiezne ir daug kitų projektų, kurių bendra vertė siekia apie 7 mln. litų. Pasak V. Bujanausko, nemažai projektų bus įgyvendinti ir 2013 metais: 16 VVG projektų (2,7 mln. litų vertės), kuriuose Savivaldybė yra pareiškėja, ir 9 vandentvarkos projektai (2,5 mln. litų), Veiverių dienos centras ir kiti projektai. Savivaldybės vadovas taip pat pabrėžė, jog šiemet daug dėmesio buvo skiriama seniūnijų keliams prižiūrėti, ir darbai vykdomi sėkmingai.

Meras V. Bujanauskas teigė, jog yra išspręstas klausimas ir dėl gatvių apšvietimo sistemų savivaldybėje priežiūros. Darbus vykdo „Prienų butų ūkio“ bendrovė.

Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, kalbėdamas apie savivaldybės biudžetą, teigė, jog šiuo metu biudžeto įvykdymas siekia 73,8 proc. Spalį vykusiame Tarybos posėdyje biudžetas buvo padidintas 800 000 Lt ir, tikėtina, bus įvykdytas (žemės mokesčiai). A. Marcinkevičius pripažino, jog Savivaldybė turi nemažai skolų už šildymą (0,548 mln. Lt), atliekas (0,8 mln. Lt), pervežimus (0,5 mln. Lt), didėja skola ligoninei ir globos įstaigoms.

Administracijos direktorius pabrėžė, jog kelių priežiūrai seniūnijose iš kelių direkcijos buvo skirta 1,9 mln. Lt, 0,254 mln. Lt gauta papildomai. Taip pat buvo gautos ir tikslinės lėšos (213 tūkst. Lt), kurios bus panaudotos Balbieriškyje Salomėjos Nėries gatvės eksperimentinės dangos klojimui.

A.Marcinkevičius teigiamai įvertino seniūnų darbą prižiūrint kelius seniūnijose, atsižvelgiant į kvotas, ir išsakė mintį, jog atėjo laikas žvyro karjerus turėti įvairiose seniūnijose. Tokiu būdu būtų galima sumažinti paslaugos kainas.

Administracijos direktorius pranešė, jog UAB „Prienų šilumos tinklai“ pateikė jau trečią paraišką dėl ES paramos biokatilinės statybai gauti. Jau atlikta nemažai namų darbų – paruošta specifikacija ir techninis projektas, gautas leidimas statyboms.

Sudaryta viešųjų pirkimų komisija, kuri po lapkričio 7 d. turės paskelbti paslaugos pirkimą. Nutarta, jog biokatilinė bus įrengiama dviem etapais (katilo, o vėliau ir ekonomaizerio įrengimas).

Mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė daugiausiai dėmesio skyrė mokinių ir keleivių pavežėjimo klausimams ir akcentavo, kad rajono mokykloms trūksta autobusų tinkamam mokinių pavežėjimui organizuoti. Taip pat nemažai problemų sukelia ir nuostolingi autobusų maršrutai.

Kalbėdama apie saugaus eismo komisijos darbą (pirmininkė L. Jakinevičienė), mero pavaduotoja pabrėžė, jog komisija klausimus sprendžia operatyviai.

Mero pavaduotojos pranešimą papildęs meras V. Bujanauskas teigė, jog sprendžiant eismo saugumo klausimą, būtina apriboti sunkiasvorio transporto eismą F. Martišiaus gatve. Šiuo metu svarstoma idėja pastatyti naują tiltą per Nemuną, kad „furos“ aplenktų Prienus, bet kol kas realiausia išeitis – apriboti sunkiasvorio transporto srautą.

Klausia „Krašto Vitrina“

Klausimas

Prieš 4 metus svarstant Taryboje klausimą dėl prekybos centro statybos Prienų autobusų stoties teritorijoje buvo akcentuota, jog sprendimą reikia priimti labai greitai ir nesvarbu, jog klausimas neišdiskutuotas. Taip pat buvo pasakyta, kad jau po pusmečio stoties teritorijoje atsiras prekybos centras ir naujas modernus autobusų stoties pastatas. Deja, praėjo ketveri metai, o pažadai vis dar lieka pažadais. Kokia situacija su šiuo objektu šiandien?

Atsakymas

O jo nėra, nes savivaldybės vadovai negalėjo nieko konkretaus atsakyti į pateiktą klausimą, bet pažadėjo išsiaiškinti ir pranešti visuomenei.

Taip pat skaitykite

3 komentarai

  1. Prajuokino!

    Prajuokino geniali musu meriuko fraze „Šiuo metu svarstoma idėja pastatyti naują tiltą per Nemuną, kad „furos“ aplenktų Prienus“! Sitas „šiuo metu“ buvo dar a.a. J.Palionio rinkiminiu kampaniju „arkliukas“ ir ant jos „pasimaudavo“ visa Martisiaus gatve 🙂 Jooo, sitas politikas (musu genialusis meras) toli eis, oi toli…

  2. Tomas

    O mūsų meras tik kitų nuveiktais darbais sugeba pasidžiaugti, nes pats nieko neveikia, kit kėdę tuščiai trina. Nei iškalbos, nei proto…

  3. kaimietė

    Nereikėtų labai girtis VVG projetais, nes visą juodą darbą dirba bendruomenės, jų pirmininkai. Kiek žinau visas paraiškas supildė pirmininkai, o savivaldybei beliko tik pateikti