Užuguostiečiai sprendžia problemas

Užuguosčio krašto gyventojai rūpesčių ir bėdų turi daug, todėl jų nenutyli ir nelaukia nuolankiai nuleidę galvas. Kovo 24-ąją kaip visada gausiai susirinkę gyvenvietės ir aplinkinių vietovių žmonės išklausė naujosios seniūnaitės Danutės Adamonienės siūlymus, kaip spręsti problemas, kokių darbų imtis patiems, kad gyvenimas šiame krašte imtų gerėti. Seniūnaitė pakvietė Užuguosčio gyventojus susirinkti į talką ir prieš didžiąsias pavasario šventes susitvarkyti gyvenvietės centrą, kapines, o taip pat padėti šv. Velykoms bažnyčią puošiantiems žmonėms. Po darbų ir talkų, kai visur bus maloni akiai švara ir tvarka, galima ir švęsti, todėl D. Adamonienė pasiūlė surengti Užuguostyje Motinos dienos šventę, o vėliau ruoštis gražiausios sodybos rinkimams.

Viena iš didžiausių Stakliškių seniūnijos problemų yra nepravažiuojamais tapę kaimo keliai. Palapiškių kaimo gyventojai skundėsi, jog į jų prašymus sutvarkyti neišbrendamą kelią rajono valdžia nekreipia dėmesio jau keleri metai. Iš tiesų, susitikimuose Užuguostyje su savivaldybės administracijos atstovais, Tarybos nariais, ši bėda nuolat būdavo išsakoma, bet be pažadų žmonės kol kas nieko gero nesulaukė. Esą netgi į gyventojų raštišką prašymą praėjusios kadencijos valdžios atstovai atsakymo neatsiuntė, o žmonės vargsta ir jau nebežino, kur kreiptis. Viena senolė skundėsi, jog ir duonos skonį būtų pamiršusi, jei ne kaimynas, išgalintis nuvažiuoti į parduotuvę ir aprūpinti produktais senyvus ir ligotus žmones. Ypač baisu yra tai, kad staiga susirgus negali tikėtis sulaukti skubios medikų pagalbos, nes jų automobilis paprasčiausiai negali atvažiuoti iki sergančiojo namų. Panaši padėtis, kaip sakė jauna mama, yra ir Būdų kaime, nes ten teko sergantį vaiką iš namų gabenti patiems iki vidurkelyje laukiančio medikų automobilio. Deja, nieko paguodžiančio susirinkime dalyvavusi seniūno pavaduotoja Nijolė Ivanovienė žmonėms negalėjo pasakyti. Situacija, pasak jos, labai gerai žinoma, tačiau lėšų stygius neleidžia sutvarkyti visų subjurusių seniūnijos kelių, tačiau gyventojai galėtų ir patys šiek tiek juos patausoti, nevažinėti traktoriais ir kita sunkiąja technika, bent kol nors kiek pradžius danga. Aktyvus Užuguosčio kaimo bendruomenės narys Gintautas Sodaitis pasiūlė žmonėms parašyti kreipimąsi į merą, surinkti parašus ir pareikalauti, kad keliai būtų sutvarkyti per vieną mėnesį, nes, jo manymu, lėšų tam turi būti skiriama ir jų tikrai atsirastų, jei prireiktų. O seniūnaitė D. Adamonienė visus nusiskundimus ir rūpesčius pasiūlė visada jai pateikti raštu, ji pasistengsianti juos perduoti seniūnijos ar savivaldybės darbuotojams, kad šie imtųsi reikiamų priemonių ir informuotų gyventojus rūpimais klausimais.

Kai kurias užuguostiečiams atsiradusias bėdas pasirodo galima sutvarkyti ir patiems. Kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Sodaitienė taip pat pasiūlė savo pagalbą dėl kelių būklės susirūpinusiems Palapiškių kaimo gyventojams bei klebonui Aurimui Tarasevičiui, dėl kurio prastų gyvenimo sąlygų itin susirūpinę kaimo tikintieji. Į susidariusių problemų sprendimą pasiruošusi įsijungti ir naujai besikurianti kaimo bendruomenė, kurios įkūrėjai apsiėmė tartis su vyskupija dėl senosios klebonijos perėmimo ir atstatymo. Jų manymu, pastatą būtų galima panaudoti vietos gyventojų reikmėms, įrengti šarvojimo salę, kitas reikalingas patalpas susibūrimams ar užsiėmimams.

Į Užuguosčio gyventojų išsakomus priekaištus ir užduodamus klausimus atsakinėjo susirinkime dalyvavusi Stakliškių seniūnijos žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistė Valerija Birutė Stepankevičienė, socialinė darbuotoja Romualda Radžiukynienė. Daugelis problemų iš tiesų įmanomos išspręsti, tereikia netylėti, garsiai išsakyti savo rūpesčius, o svarbiausia, pasak klebono A. Tarasevičiaus, daryti tai be pykčių. Santarvės ir tolesnio aktyvaus darbo užuguostiečimas palinkėjo ir seniūno pavaduotoja N. Ivanovienė, pasidžiaugusi naujos kaimo bendruomenės kūrimusi ir jau veikiančiosios sėkmingu darbu bei šio krašto žmonių troškimu įveikti atsirandančius sunkumus.

Taip pat skaitykite