Trečiasis 2011 m. ketvirtis – vienas sėkmingiausių Šiaulių banko veiklos istorijoje

Lietuvos investuotojų bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) valdomam Šiaulių bankui trečiasis 2011 m. ketvirtis buvo subalansuoto augimo ir toliau gerėjančių veiklos rezultatų laikotarpis.

Aktyvi veikla padėjo pritraukti naujų klientų ir padidinti uždirbamą pelną – per tris šių metų ketvirčius banko uždirbtas grynasis pelnas pasiekė 10,73 mln. litų, banko grupė uždirbo 10,72 mln. litų grynojo pelno. Atitinkamu laikotarpiu pernai bankas ir banko grupė patyrė nuostolių.

Per tris šių metų ketvirčius gerėjo visų pagrindinių banko veiklų rezultatai. Grynosios palūkanų pajamos išaugo iki 34,67 mln. litų, t.y. jos padidėjo 77 proc. palyginti su 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos praėjusių metų atitinkamo laikotarpio dydį viršijo 7 proc. ir siekė 6,19 mln. litų. Pelnas iš operacijų užsienio valiuta augo 134 proc.

Banko devynių mėnesių veiklos pelnas 62 proc. viršijo praėjusių metų to paties laikotarpio veiklos rezultatą ir siekė 18,83 mln. litų prieš pelno mokestį ir specialiuosius atidėjinius.

Geri rezultatai buvo pasiekti nepaisant to, kad bankas, konservatyviai vertindamas riziką, toliau darė papildomus atidėjinius paskolų portfeliui ir kitiems aktyvams. Per ketvirtį papildomai sudaryta 3,5 mln. litų atidėjinių – nuo metų pradžios šis skaičius sudarė 6,45 mln. litų.

Trečiąjį ketvirtį Šiaulių bankas baigė sėkmingai platinti naują akcijų emisiją ir užregistravo 30 mln. litų padidintą kapitalą. Dabar banko įstatinis kapitalas siekia 234,86 mln. litų – tai sudaro bankui sąlygas toliau sėkmingai augti bei įveikti pavojus, kylančius dėl galimos pasaulinės ekonomikos krizės atsinaujinimo.

„Labai džiaugiuosi šio ketvirčio rezultatais. Manau, kad šiandien, būdamas lietuvišku banku, priimdamas greitus ir paprastus sprendimus, būdamas arti kliento ir skirdamas jam didelį dėmesį, Šiaulių bankas turi unikalią galimybę stiprinti savo pozicijas rinkoje“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.

Augant pajamoms, gerėjo ir pelningumo rodikliai. Išlaidų ir pajamų santykis pagerėjo nuo 62,2 proc. 2010 m. trečiąjį ketvirtį iki 56,8 proc. šiais metais. Kapitalo grąžos rodiklis padidėjo iki 5,3 proc., tuo tarpu pernai tuo pačiu laikotarpiu šis rodiklis buvo neigiamas.

Trečiąjį ketvirtį Šiaulių bankas augo nuosekliai ir buvo vienas iš sparčiausiai rinkos dalį didinančių bankų šalyje. Banko paskolų portfelis ir indėliai augo beveik vienodu tempu – per trečiąjį ketvirtį padidėjo atitinkamai 6,7 proc. ir 6,4 proc. Klientams suteiktos paskolos perkopė 2,02 mlrd. litų (nuo metų pradžios išaugo 22 proc.). Labiausiai padidėjo paskolų verslo klientams apimtys. Išaugus verslo klientų lėšoms banko sąskaitose ir padidėjus fizinių klientų skaičiui, indėlių taip pat daugėjo – jie sudarė 1,92 mlrd. litų (nuo metų pradžios padidėjo 15 proc.). Banko turtas per devynis mėnesius išaugo 17 proc., iki 2,74 mlrd. litų.

2011 m. trečiąjį ketvirtį Šiaulių bankui teko 3,45 proc. Lietuvos paskolų rinkos – ji per devynis mėnesius padidėjo 0,6 proc. Banko dalis indėlių rinkoje sudarė 4,2 proc. – 0,35 proc. daugiau negu metų pradžioje.

Augo ir Šiaulių banko klientų skaičius – 2011 m. rugsėjo 30 d. jis siekė daugiau kaip 136 tūkst., t.y. nuo metų pradžios padidėjo beveik 8 tūkst.

Pranešimas spaudai

Taip pat skaitykite