Tauta tautoje – armėniškoji kultūra Lietuvoje

IMGP6761

Kai kalbame apie tolimąją Armėniją, vaizduotėje ją siejame su Ararato kalnu, kuriame po tvano sustojo Nojaus arka. Tai šalis, kurios sostinė Jerevanas – senesnis už Romą miestas. Tai tauta, kurią pirmąją pakrikštijo Kristaus apaštalai. Tai narsūs senovės kariai ir karaliai, tai nepasiekiamos išdidžios tvirtovės. Tai – beveik milijonas nužudytų armėnų, tai krauju užlietas Karabachas… Tai buvusi didelė valstybė, nuo jūros iki jūros, kaip kadaise LDK, ir, kaip ir mūsų Tėvynė, pamažu godesnių kaimynų sutrupinta ir išsidalinta, netekusi net Ararato.

IMGP6760

Mus sieja ne tik panašios netektys, bet ir bendra istorija: armėnai kovėsi Žalgirio mūšyje, gyveno tarp mūsų nuo senų laikų iki dabar, įsiliejo į Lietuvos gyvenimą, kultūrą, kartu išlaikydami ir savo tautinę savastį. Tiek Jiezno, tiek Prienų gyventojams armėnai nėra egzotika. Turbūt daugelis prisimena batsiuvių cechą, veikusį tuometiniuose Buities namuose ir ten dirbusius vyrus. Didesnė emigrantų iš Armėnijos banga į Lietuvą plūstelėjo 1988–1990 m., po Spitako žemės drebėjimo bei karinio konflikto Kalnų Karabache. Vėliau daugelis išvyko atgal, tačiau yra ir likusių gyventi mūsų šalyje, čia sukūrusių šeimas, saugojusių Sausio 13-ąją Parlamento rūmus, dirbančių, kuriančių, auginančių vaikus ir anūkus.

IMGP6857

Tai ilga įžanga į renginio Jiezne, įvykusio sausio 14-ąją Kultūros ir laisvalaikio centre, pasakojimą. Su kraštiečio Juozo Pugačiausko pagalba buvo užmegztas ryšys su armėnų dailininku Ruslanu Harutiunianu, kurio a.a. žmona – rašytoja, vertėja, publicistė Marytė Kontrimaitė. Kilo idėja supažindinti jiezniečius su viena iš Lietuvos tautinių mažumų, papasakoti jos istoriją, pajusti ir suprasti kultūrą. Tad kartu su savo tapybos darbais Ruslanas pristatė knygą bei parodą „Armėnų tautos istorijos atspindžiai XIX a. pab. – XX a. pr. lietuvių spaudoje“. Jautriai ir šiltai buvo pristatyta ir paskutinioji M. Kontrimaitės poezijos rinktinė „Kalbėti aukštyn“. Tai atliko Harutiunianų šeimos bičiulis J. Pugačiauskas ir Jiezno gimnazijos mokytojos, skaitę autorės eiles.

IMGP6975

Jiezną „atradę“ Alytaus, Kauno armėnų bendrijos atstovai, Armėnijos konsulo pirmasis sekretorius Artakas Ghazarianas džiaugėsi galimybe susitikti, pabendrauti, susipažinti, pristatyti lietuviams savo kultūrą. Jų manymu, svarbiausia mus visus siejanti vertybė – meilė gimtinei.

IMGP6935

R. Harutiuniano tapybos darbų paroda svečiuosis Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro salėje iki vasario 16 d., jo ir M. Kontrimaitės knygos laukia skaitytojų miesto bibliotekoje.

Taip pat skaitykite