Tarybos posėdyje: galantiški klausimai mokyklų vadovams, ginčai dėl kelių asfaltavimo prioritetų ir opozicijos nusivylimas „mažumos valanda“  

Vacys Staknys

Kovo 28 d. Prienų rajono savivaldybės Taryba svarstė 35 iš 36 suplanuotų sprendimų projektų ir dvi informacijas. 29-asis sprendimo projektas dėl valstybinės žemės nuomos privačiam asmeniui buvo išbrauktas iš dienotvarkės ir nuspręsta patikslinti sąlygas.

16 sprendimų projektų buvo skirti švietimo įstaigų ataskaitoms. Jų vadovai pristatydami savo ir kolektyvų darbo vaisius surasdavo teigiamų aspektų, kurie ir išryškėdavo.

Buvo išsakytos ir problemos. Veiverių T. Žilinsko  ir „Žiburio“ gimnazijų bei „Revuonos“ pagrindinės vadovai priminė apie pažadus rekonstruoti ir statyti sporto objektus.

„Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė akcentavo, jog įstaigai labai reikalinga šiuolaikinė sporto salė, apie kurios reikalingumą sporto ir švietimo visuomenė kalba jau daugiau nei 20 metų. Būtent tiek metų reikėjo rajono valdžiai suprasti, jog sporto salė reikalinga ir pradėti veiksmus projektui įgyvendinti. Kaip sakoma, geriau vėliau, nei niekada.

Prienų rajono savivaldybės Taryba priėmė sprendimą padidinti Mato Šalčiaus premiją iki 2000 eurų, atsisakyti termino, iki kada reikia pateikti dokumentus. Keistokas sprendimas, bet premijos steigėja, matyt, turi savo išskaičiavimų tokiam sprendimui.
Taip pat išlieka kolizija, jog premijos negalės gauti žurnalistas, net jos vertas, dirbantis Prienų rajone, bet gimęs (kilęs) kitur ir nesantis LŽS ir NŽKA narys.

Tarybos nariai, po nedidelių diskusijų dėl vartojamų sąvokų sprendimo pavadinime, pritarė sprendimui biudžetinių įstaigų ir įmonių vadovams kompensuoti darbuotojams degalų, amortizacijos bei kitas su pareigų atlikimu susijusias išlaidas, jei jie tarnybinėms pareigoms atlikti naudoja nuosavą automobilį.

Tarybos nariai neprieštaravo, jog atvykstantiems į rajoną atrakcionams (pramoginiams parkams) 1 kv. metro nuoma būtų 1 euras. Buvo išsakyta mintis, jog dabartinė rinkliava atbaido tokių pramogų teikėjus ir jie neatvyksta į rajoną, todėl reikalingas toks sprendimas.

Diskusija, o gal net ginčai, prasidėjo svarstant sprendimo projektą „Dėl Prienų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių ruožų sąrašo patvirtinimo“. Pagrindinis ginčas įsiplieskė dėl balų, kuriuos duoda savivaldybė vietiniams, asfaltavimui numatytiems keliams, eiliškumui nustatyti.

Šiuo metu pirmoje pozicijoje su 85 balais įrašytas kelias Balbieriškis-Jiestrakis-Plutiškės (savivaldybės – 25), antroje – Rokeliai-Vainatrakis-Pakuonis (67 balai, savivaldybės – 20). Sprendimo projekte pasiūlyta šiek tiek pakoreguoti savivaldybės skiriamus balus. Siūloma nuo

kelio Balbieriškis-Jiestrakis-Plutiškės nuimti 5 balus ir juos pridėti keliui Rokeliai-Vainatrakis-Pakuonis. Pateikėjų manymu, belaukiant kelio Kaunas-Prienai rekonstrukcijos, reikėtų pabandyti pagerinti kelio Rokeliai-Vainatrakis-Pakuonis bendrąjį balą bei parodyti kaimyninei Kauno rajono savivaldybei jo svarbą, kad Lietuvos mastu jis pakiltų eilėje, nes bus naudojamas kaip apvažiavimo į Kauną kelias.

Tarybos narys Algis Marcinkevičius teigė, jog tokie motyvai neįtikina ir siūlė nekeisti įvertinimo.

Tarybos narys Jovydas Juocevičius uždavė retorinį klausimą „O kas iš to?“ ir gavęs paaiškinimą lyg ir suprato pakeitimo esmę.

Tarybos narys Arūnas Vaidogas pasiūlė pasinaudoti situacija ir kelio Rokeliai-Vainatrakis-Pakuonis numatomą atkarpą išasfaltuoti iš „VIA Lietuva“ lėšų, nurodant, jog tai bus apvažiavimo kelias į Kauną kelio Kaunas-Prienai rekonstrukcijos metu.

Savo nuomones išsakė Jonas Vilionis, Deividas Dargužis, Loreta Jakinevičienė, Rima Zablackienė. Pakuonio krašto gyventojai agitavo už savo kelią, Balbieriškio – už savo.

Už sprendimą dėl balų pakeitimo balsavo 16 Tarybos narių, 9 balsavime nedalyvavo.

Deja, „mažumos valanda“ virto žaidimais smėlio dėžėje.

Opozicijos atstovai apkaltino valdančiuosius, jog jų atsakymai į paklausimus prasilenkia su logika. Meras Alvydas Vaicekauskas atsakė, jog iš opozicijos pusės per daug reikalavimų pateikti analizes įvairiais klausimais už kelerius metus. Pasak mero, administracijos darbuotojai ir taip užimti, o dar turėtų rinkti viešai prieinamą informaciją ir daryti analizę. Šiuos darbus, anot savivaldybės vadovo, galėtų atlikti ir pati opozicija.

Opozicija domėjosi aviacijos turto peripetijomis, gimnazijų išlikimo situacija, darželinukų pavėžėjimo klausimais. Taip pat skundėsi, jog Savivaldybės Facebook trinami komentarai.

Buvo užduoti klausimai dėl išleistų lėšų teisinėms konsultacijoms per 5 metus, futbolo situacijos, lėšų kelių tvarkymui paskirstymo, paviršinio vandens surinkimo.

Norėta sužinoti, kokia vicemerės Jūratė Zailskienė pozicija dėl ūkininkų reikalavimų, bet tiesioginio atsakymo, kokį norėjo, neišgirdo.

Taip pat skaitykite