Taryboje vėl buvo diskutuota „Revuonos“ vidurinės mokyklos klausimais bei priimti taupymo sprendimai

Rugsėjo 15 d. rajono savivaldybės Tarybos nariai tobulino darbo aprašus ir Tarybos veiklos reglamentą, kritiškai vertino gyventojų norus nemokėti mokesčių, išsakė savo požiūrius į Švietimo skyriaus darbą.
Nuo šiol administracijos direktorius negalės be Tarybos pritarimo pasirašyti tų sutarčių, kurių suma lygi ar viršija 0,5 mln. litų, o Tarybos komitetų posėdžiai bus laikomi įvykusiais, jei į juos susirinks ne mažiau 50 proc. komiteto narių.
Pirmoji rimta diskusija išsiplieskė svarstant klausimą „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011/2012 m. patvirtinimo“ pakeitimo, nes vėl dėmesio centre atsidūrė „Revuonos“ vidurinė mokykla. Nors jos administracija nesilaikė nustatytos klasių komplektavimo tvarkos, Tarybos nariai buvo geraširdžiai ir leido revuoniškiams komplektuoti ne vieną, o dvi penktąsias klases, nepaisant Švietimo skyriaus vedėjo perspėjimo, jog toks sprendimas atneš „Revuonai“ apie 60 000 Lt vertės minusinį krepšelį.
Pagal naujienų portalo kvitrina.com informaciją, šis deficitas gali būti sprendžiamas dvejopai: arba steigėjas (savivaldybė) suranda papildomą finansavimą, arba „Revuonos“ administracija ieško vidinių rezervų šiai sumai padengti.
Beje, biudžeto lėšų perskirstymai vyksta beveik kiekviename Tarybos posėdyje, ne išimtis buvo ir dabartinis. Tarybos veiklai vykdyti buvo paimtos lėšos iš asociacijų finansavimo ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro. Tiesa, tai buvo savivaldybės kofinansavimo lėšos įgyvendinti tiems projektams, kurie šiais metais nebus vykdomi.
Svarstant klausimą dėl detalaus plano sklypo Veiverių seniūnijoje rengimo, kuris buvo pateiktas Tarybai svarstyti antrą kartą, taip pat išsivystė nedidelė diskusija, bet šį kartą dauguma Tarybos narių neprieštaravo, kad būtų rengiamas detalusis planas sklypo, kuris bus iš privataus šeimininko išpirktas visuomenės poreikiams ir paverstas karjeru. Šiame sklype iškastas gruntas bus panaudotas kelio Kaunas-Prienai pagrindui ruošti. Vėliau karjeras virs vandens telkiniu arba bus gražiai atstatytas. Prieš tokį klausimo sprendimą pasisakė veiveriškiai Martynas Butkevičius ir Juozas Krikštolaitis – pastarasis netgi kolegų sprendimą įvardino kaip turintį „neaiškų kvapelį“.
Veiverių seniūnas Vaclovas Ramanauskas teiravosi, ar numatyta sutvarkyti kelius, kuriais bus vežamas gruntas, ir gavo teigiamą atsakymą.
Taryba panaikino savo sprendimą, kuriuo buvo įpareigojusi Viešųjų pirkimų komisiją iš naujo skelbti konkursą miesto tvarkymui.

Taip pat skaitykite